Wednesday, September 28, 2005

 

اجراي سمفوني ي ِ "حافظ و ساقي" در تورنتو (كانادا)


شب حافظ

اثر استاد حسين بهزادگنج شايگان ِ فرهنگ و ادب ِ كهن ِ ايراني، اندوخته اي است بسيار گران بها كه مي توان براي آفريدن اثرهاي هنري گوناگون با ساختارها و هنجارهاي امروزين از آن بهره ي فراوان گرفت. در سده ي اخير، براي تدوين و اجراي موزيك، نمايش، نمايش عروسكي، فيلم، باله و اُپرا در ايران و سرزمين هاي ديگر، كوشش هاي فراوان شده و برآيندهاي درخشان داشته است.
اكنون با خشنودي آگاهي يافته ايم كه برداشتي از جهان شگفت ِ شعر ِ بلند پايگاه ِ حافظ و خيال نقش هاي غنايي ي او به همّت و كوشش و كُنِش ِ ساشار ظريف و همكارانش در ساختار ِ يك سمفوني تدوين گرديده و در شهر تورانتو در كشور كانادا به اجرا درآمده است.
اين كاميابي ي سزاوار ِ هنري و فرهنگي در خور ارج گزاري و شايسته ي درود و آفرين است. به اميد روزي كه اين اثر هنري در ميهن حافظ بزرگ و در زادگاه ِ نامدارش شيراز بر صحنه رود. چُنين باد!

سمفوني «حافظ و ساقي» با هنرنمايي ساشار ظريف در تورونتو برگزار شد

چهارشنبه ۶ مهر 1384
در سمفوني «حافظ و ساقي» در كنسرت رقص و موسيقي كه به همت آكادمي هنر و موسيقي ريچمونتيل در تورانتو برگزار شد، ساشار ظريف با ارائه آميزه اي از رقص هاي سنتي شرق به ويژه ايران و آسياي ميانه و نيز موسيقي غرب و بهره گيري از ادبيات فارسي، هنر بديعي را به بينندگان خود ارائه داد. كليه عوايد اين كنسرت به كودكان كار در ايران اهدا مي شود. ساشار ظريف در مصاحبه با راديو فردا مي گويد:
" برنامه حافظ و ساقي دو پروژه جدا بود كه من با دو تن از استادان آهنگساز كار كردم."


ساشار ظريف
هنگام دف نوازي


اجراي منحصر به فرد و بداهه ي ساشار ظريف و حركات موزون رقصندگان و نوازندگان او در يكي از زيباترين مراكز هنري تورونتو در قطعاتي همچون دف شادي، ميخانه، كاروان و وجد، شبي به ياد ماندني را براي شركت كنندگان در اين سمفوني پديد آورد.
--------------------------------------------------
گزارش مريم اقوامي از تورانتو به گفتاوَرد از تارنماي راديو فردا<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?