Wednesday, September 28, 2005

 

كتابي بهره مند از دانش ِ پزشكي ي ابوعلي سينا در يكهزار و بيست و پنجمين زادسال ِ او
ابوعلي سينا (370 -428 ه.ق.)


انتشار کتاب «گیاه درمانی سنگ کلیه برپایه تشخیص های ابوعلی سینا» به زبانهای روسی و فارسی در تاجیکستان


یوسف نورعلیف و سعیدجان نادراف، دو پزشک و پژوهشگر تاجیک کتاب گیاه درمانی سنگ کلیه برپایه تشخیص های ابوعلی سینا را بمناسبت هزارو بیست و پنجمین سالگرد تولد وی به دوزبان فارسی و روسی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان چاپ کردند. در بخشی از این کتاب نقش ابوعلی سینا در پیشرفت علوم بویژه پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است. در دیباچه این کتاب آمده است ابوعلی سینا بیش از 70 نوع گیاه درمانی ِ کُلیه توصیه کرده که برای جامعه پزشکی و درمان بدون عارضه بیماران اهمیّت بسیاری دارد.
-------------------------------
گزارش ماني كسروي از مسكو به گُفتاوَرد از تارنماي ِ راديو فردا<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?