Tuesday, July 12, 2005

 

سُهراب كُشي در سرزميني دور


رستم و سهراب - كار ِ يك نقّاش ناشناخته ي تاجيك

در كارنامه ي نقّالان ايران، اجراي نقل ِ سُهراب كُشي -- كه بيشتر در شبهاي يكم تا بيستم ماه رمضان و گاه در هنگام هاي ديگري در قهوه خانه ها و به ندرت در جاهايي ديگر برگزارمي شد -- جاي ويژه و ارج والايي داشت و با پذيره ي گُسترده ي انبوه شنوندگان رو به رو مي گرديد. اين سنّت ِ ديرپاي و مردم پسند، در روزگار ما در برابر رواج ِ كاربُرد ِ رسانه ها و سرگرمي هاي تازه، به تدريج رنگ باخت و اكنون ديگر در كمتر جايي پي گيري مي شود
امّا آگاهي داريم كه در سال هاي اخير در بيرون از مرزهاي جغرافيايي ي ايران، شماري از دست اندركاران ِ هنرهاي نمايشي و فنّ ِ سخنوري كوشيده اند كه با دوباره سازي ي مجلس هاي نقّالي و عرضه داشتن ِ نمونه هايي از آن ها بر صحنه، ياد ِ نقّالان و سخنوران نامدار پيشين را گرامي دارند و هنر ارجمند و توده اي ي ِ آنان را به نسل هاي جوان امروز بشناسانند
به تازگي به همّت هنرمند و نويسنده ي پُركار و كوشا و پويا ساسان قهرمان يك برنامه ي سهراب كشي در شهر تورانتو در كشور كانادا برگزارشده است كه جاي آفرين و ستايش دارد. گزارش مريم اقوامي در اين زمينه را به گُفتاوَرد از راديو فردا در زير مي آوريم
*
داستان غم انگیز مرگ سهراب در برنامه نقّالی در تورانتو
جمعه شب هفدهم تيرماه 1384 برخی از دوستان مقیم تورانتو شاهد اجرای نمایش نقّالی و مجلس سهراب کشی بودند که به ابتکار ساسان قهرمان، هنرمند و نویسنده مقیم تورانتو به اجرا درآمد. وی با توجه به تاریخ سی ساله سرودن شاهنامه این دهه را به عنوان هزاره اتمام شاهنامه برگزیده است و روایت این تراژدی را با اجرائی ابتکاری روی صحنه برد. وی در مصاحبه با رادیوفردا می گوید این نقالی در سال 1989 اجرا شد که یونسکو آن را هزاره فردوسی نام داده بود. وی می افزاید این برنامه
را برای آشنا کردن جوان های ایرانی مقیم تورانتو با میراث فرهنگی خود برگزار کرد
--------------------------
براي آگاهي از پيشيه ي هنر ِ نقّالي و خواندن متن ِ اندوهنامه ي رستم و سهراب به روايت نقّالان، نگاه كنيد به داستان رستم و سهراب نقل و نگارش ِ مُرشد عبّاس زريري، ويرايش جليل دوستخواه، انتشارات توس، تهران - 1370<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?