Friday, July 01, 2005

 

غريب در ميهن، آشنا در غُربتدكتر رضا براهني، استاد پيشين ادبيّات سنجشي در دانشگاه تهران يكي از چهره هاي فروزان در ادب فارسي ي اين روزگارست كه در هر دو زمينه ي ادب ِ آفرينشي و آموزشي و پ‍ژوهشي دستاوردهاي ارزنده و آموزنده و ماندگاري به دوستداران فرهنگ و ادب ميهنمان عرضه داشته است. او كه از چند ده سال پيش از اين در گُستره ي ِ ويژه كاري ي خويش پويا و كوشا بوده است، در سال هزار و سيصد و پنجاه و هشت از كارگاه و پژوهشگاه راستين خود، دانشگاه تهران بيرون رانده شد و سپس ناگزير به كشور كانادا كوچيد و پس از برتافتن ِ دشواري هاي آغازين، در جامعه ي فرهنگي ي آن كشور با پذيره اي گرم رو به رو گرديد و آنچه را كه در زادبومش به ناروا از او دريع شده بود، تا اندازه اي در آن سرزمين دور بازيافت. او كه يك دوره به رييسي ي انجمن قلم كانادا برگزيده شد، در سال هاي اخير نيز با همه ي دلتنگي هاي غربت نشيني، پويش و كوشش ِ سازنده ي فرهنگي اش را پي گرفته و اثرهاي ارزنده ي روزآمدي نشرداده كه چكيده ي دهها سال آموزش و پژوهش و بارآوري ي ذهن و ضمير روشن اوست
* * *
جاي درست ِ گرامي داشت ِ استاد دكتر رضا براهني در دانشگاه تهران و ديگر كانون هاي فرهنگي در ميهن اوست؛ امّا در روزگار ِ ما كه خوشبختانه بر اثر ِ پيشرفت شگفتي انگيز ِ دانش و فنّ مرزهاي ساختگي در ميان سرزمين ها و فرهنگها يكي پس از ديگري فرومي ريزد، ديگر تفاوتي ميان تهران و تورانتو نيست و در هر جاي اين گوي خاكي كه فرهيخته مردي همچون او گرامي داشته شود، سزاوار او و مايه ي سربلندي ي هر ايراني ي آزاده و فرهنگ دوستي است و گفته ي نغز ِ سعدي را فراياد مي آورد كه : هنرمند هرجا كه رود، قدر بيند و بر صدر نشيند
دكتر براهني اكنون در اوج پويش فرهنگي و ادبي اش با رنگين كماني از دستاوردهاي شايسته تورانتو را به تهران و فرهنگ ايراني را به همه ي نهادها و كانون هاي فرهنگي ي جهان پيوسته است
ما با شادباش به دكتر رضا براهني و سپاس از برگزارندگان ِ گردهمايي ي ويژه ي گرامي داشت ِ يك عمر كوشش درنگ ناپذير اين ايراني ي سرافراز و فرهنگ ساز، گزارش راديو فردا در باره ي اين گردهمايي را براي آگاهي ي خوانندگان اين تارنما در پي مي آوريم
CFIS

جمعه دهم تيرماه 1384

مراسم بزرگداشت چندین دهه تلاش وخلاقیت ادبی دکتر رضا براهنی نویسنده و نظریه پرداز ادبی توسط کانون سپاس
در تورانتو برگزار شد
بیش از 400 تن از علاقمندان به هنر وادبیات در جشن بزرگی که توسط کانون فرهنگی سپاس در تورانتو برگزارشده بود، شرکت کردند تا به بزرگداشت چندین دهه تلاش و خلاقیت ادبی دکتر رضا براهنی نویسنده و نظریه پرداز ادبی ساکن تورانتو بپردازند. دکتر براهنی نویسنده، شاعر و مترجم و خالق اثر ماندگار آزاده خانم و نویسنده اش، استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه توارنتو و رئیس پیشین انجمن قلم کانادا است که در جامعه هنری و ادبی کانادا از احترام ویژه ای برخوردار است. بخشی از این مراسم که طی دو روز پیاپی برگزار شد، سمینار یک روزه ادبی بود که به بررسی آثار این نویسنده و نظریه پرداز ادبی و نقش وی در ادبیات معاصر ایران پرداخت. این مراسم که با حضور شخصیت های ادبی و فرهنگی ایرانی و کانادایی برگزار شد در طول حیات جامعه ایرانی ساکن کانادا منحصر به فرد بود. دکتر رضا مریدی رئیس کمیته اجرایی سپاس در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: فکر می کنم این برنامه تاثیر مهمی در یکپارچه کردن جامعه ایرانی کانادا و بویژه تورانتو داشت. این روند فرهنگی ما نبود که جامعه از یک شخصیت خود در طول حیاتش قدردانی کند. مريم اقوامي - تورانتو<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?