Wednesday, June 15, 2005

 

جایزه ی ِ امسال ِ مجلّه ی ِ "ا ِل" برای ِ یک بانوی ایرانی

مجلّه ی "ا ِل" چاپ فرانسه، هر سال سه جایزه ادبی به کتابهای رمان، رمان پلیسی و غیر رمان اعطا می کند. داوران این جوایز خوانندگان این مجله هستند. جایزه کتاب غیرداستانی امسال به دکتر آذر نفیسی و کتابش لولیتا خوانی در تهران اهدا شد. دکتر آذر
نفیسی در مورد این جایزه می گوید: "اهمیّت این جایزه در این است که خوانندگان کتابها آن را اعطا می کنند." وی می افزاید
که : "در این مراسم، نخست نویسندگان با خوانندگانی که در گروه داوران مجلّه حضور دارند دیدار می کنند و پس از پرسش و پاسخ، جایزه بدانها اعطا می شود." بانو نفیسی می گوید: "دو جایزه ی دیگر امسال در دو زمینه ی رُمان و رُمان ِ پلیسی به دو نویسنده ی فرانسوی داده شد." وی می افزاید: "مساله ای که برای من جالب بود، این بود که چه گونه ادبیّات واقعا در وَرای ِ محدودیّت های مرزی و قومی می رود و برای آنها (داوران) جالب بود که چه گونه دانشجویان در ایران علاقه مند به ادبیّات و خصوصا ادبیّات غرب هستند ." شهران طبری - رادیو فردا - لندن<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?