Friday, June 24, 2005

 

واپسین کتاب شاهرخ مسکوب
شاهرخ مسکوب و جلیل دوستخواه، سیدنی - بهمن 1376


ارمغان مور نوشته «شاهرخ مسکوب»، در داخل کشور منتشر خواهد شد. مسکوب زندگی اجتماعی و سیاسی خود را در دهه سی با پیوستن به حزب توده آغاز کرد. در کودتای 28 مرداد به زندان افتاد. پس از آزادی از زندان خود را از بند حزب و عقاید جزمی رها کرد و به کار فرهنگی روی آورد و با ترجمه رمان«خوشه های خشم» اثر «جان اشتاین بک» به شهرت رسید. مسکوب که در عرصه تحلیل نظری ذهنی خلاق، هشیار و پر توان داشت با انتشار دو کتاب «مقدمه ای بر رستم و اسفندیار» و «سوگ سیاوش» راهی نو در تحلیل متون کلاسیک در ایران باز کرد. مسکوب در این دو کتاب تراژدی های شاهنامه فردوسی را با نگاهی معاصر و تسلطی کم نظیر بر اساطیر و ادبیات کهن در قالب نثری پر کشش، جذاب و زیبا تحلیل می کند. مسکوب که با انتشار کتاب «در کوی دوست» چشم انداری نو در حافظ شناسی پدید آورده بود، پس از انقلاب به اروپا مهاجرت کرد و خلاقیت فکری و فرهنگی خود را با نوشتن مقالات و کتاب های تحلیلی و ادبی ، با نقد نظریات و برداشت های گذشته و با تحلیل بافت فکری و فرهنگی روشنفکری ایران در صد سال گذشته ادامه داد. مسکوب در «ارمغان مور» چند مفهوم اساسی در شاهنامه فردوسی و فرهنگ ایرانی را تحلیل می کند
-----------------------------------------------------------------
نوشته ی فرج سرکوهی، برگرفته از تارنمای رادیو فردا، جمعه سوم تیر 1384

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?