Friday, June 24, 2005

 

فراخوان انجمن هواداران دانشنامه ی ایران
سیزدهمین جلد دانشنامه ی ایران در دست انتشار است


بر پایه ی فراخوان انجمن هواداران دانشنامه ی ایران در استرالیا در تاریخ 16 تیرماه امسال یک گردهمایی ی پژوهشی در شهر سیدنی برگزارخواهد شد که دعوت از ایرانیان استرالیا نشین برای پشتیبانی ی مالی از کار ِ نشر ِ این اثر بزرگ جهانی در راستای شناساندن فرهنگ ایرانی از آغاز تا امروز و چند سخنرانی و برنامه ی هنری را در بر خواهد گرفت

--------------------------------------------------------------------------
با سپاس از آقای محمود دهقانی بنیاد گزار این انجمن که ما را از این فراخوان آگاه کردند
CFIS<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?