Thursday, June 16, 2005

 

بررسی ِ کتاب - بخش انگلیسی

در یادداشت دیروز، اشاره به بخش انگلیسی ی ِ بررسی کتاب از قلم افتاد. این فصلنامه در هر یک از دفترهای خود بخشی را نیز ویژه ی چاپ گفتارها یا داستان ها یا شعرهایی به زبان انگلیسی می کند که در آن میان ترجمه ی اثرهایی از شاعران و نویسندگان ایران ( به ویژه همروزگاران) چشم گیرست و از دیدگاه انگلیسی زبانان دریچه ای برای راه یابی به گُستره ی ادب ایران به شمار می آید و برای فارسی زبانان نیز آیینه است که می توانند در آن تصویرهایی از ادب زبان مادری ی ِ خویش را در عرصه ی ِ زبان جهان شمول ِ انگلیسی بنگرند
در بخش انگلیسی ی ِ این دفتر بررسی کتاب، نقدی بر اجرای میترا اخوان از نمایشنامه ی "پیش از ناشتایی" اثر یوجین اُنیل
Befor Breakfast, A play by Eugene O'Neil
را می خوانیم که نویسنده ی آن
Zaman Stanizai
است
افزون بر این، ترجمه ی پنج شعر از نیما یوشیج، احمد شاملو، سیمین بهبهانی، مهدی حمیدی و نادر نادرپور را در زیر ِ عنوان
Modern Persian Literature in Translation
می خوانیم که مترجم آنها
Zara Houshmand
است
* * *
در صفحه ی پشت ِ جلد این دفتر بررسی کتاب (که در تصویر همراه این یادداشت دیده می شود) تصویری از یک تندیس سفالین (سرامیک) اثر مهناز روشنگر به چاپ رسیده است که در مجموعه ی "مسعود بی نیاز" نگاهداری می شود<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?