Friday, June 10, 2005

 

شاملو غریب در میهن و آشنا در سرزمین های دور

احمد شاملو، شاعر سرآمد و توانای معاصر نه تنها در میان فرهیختگان و هنردوستان کشورهایی که آشنایی و الفت دیرینه ای با فرهنگ و ادب ایرانی دارند، بلکه در سرزمین دوری همچون زلاند نو نیوزیلند) و بومیان آن مائوریها نیز چهره ای شناخته و ستودنی است )
هفته ی پیش، کانال تلویزیونی ی ویژه ی مائوریها فیلم زندگی ی احمد شاملو ساخته ی بهمن مقصودلو را به زبان فارسی و با زیرنوشت ِ انگلیسی در یکی از برنامه های فرهنگی ی خود پخش کرد و به ارج گزاری و بزرگداشت شاعر بزرگ ایرانی پرداخت
* * *
از سوی دیگر، همین چندی پیش آگاهی یافتیم که یک هم میهن (؟!) شاملو (شخصی مشهور به جامعه شناس) در نوشتاری تاسف انگیز به دشنام گویی و تهمت زدن به شاعر نامدار روزگارمان پرداخته و کوشیده است تا چهره ی راستین هنرمند و شاعر آزاده را مغشوش گرداند
به راستی در برابر چنین تلاش های رسوایی، چه می توان گفت بهتر از آنچه خواجه ی بزرگ شیراز گفت
جای آن است که خون موج زند در دل ِ لَعل / زین تَغابُن که خَزَف می شکند بازارش
------------------------------------------
با سپاس از آقای بهروز بیگدلی که خبر پخش فیلم زندگی ی شاملو در تلویزیون مائوریها را از نیوزیلند به این دفتر فرستادند<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?