Friday, June 10, 2005

 

مدّتی این مثنوی تاخیر شد

در پی دیگردیسی ی نشانی و ساختار ِ این تارنما، به سبب پاره ای نابسامانی های فنّی، چندین روز از آوردن تازه های ایران شناختی در این صفحه بازماندیم
با سپاس فراوان از دوست نادیده و هم میهن گرامی آقای سعید محمّدی که خودخواسته و با مهری ایران دوستانه و رویکردی فرهنگی به یاری ی ما شتافتند و با رهنمودهای دل سوزانه شان گرهِ دشواری های بازدارنده را گشودند، کار در این تارنما را دیگرباره پی می گیریم و امیدواریم که بتوانیم خدمتگزار همه ی دوستداران ایران و فرهنگ شکوهمند آن باشیم

کانون پژوهشهای ایران شناختی
CFIS<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?