Thursday, September 23, 2010

 

یکم مهرماه، هفتادمین سال ِ زادروز ِ استاد شجریان، فرخنده باد! پیوستی بر شماره ی مهرماه ِ «ایران شناخت»


استاد شجریان در۷۰ سالگی:
من زبان مردمم هستم!
گفت و شنود رادیو فردا با
استاد ممتاز ِ آواز ِ ایران را
در این جا، بخوانید:
http://www.radiofarda.com/content/f2_Iran_Mohammadreza_Shajarian_birthday_spokesman_of_people/2165961.html

در سفر اخیر استاد شجریان به استرالیا
جلیل دوستخواه
کتاب دو جلدی ی ِ اوستا
را برای ارج گزاری به استاد و هنر والای ایشان،
بدین چشم و چراغ و وجدان بیدار ِ هنر موسیقی ی ایرانی
پبشکش کرد.
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?