Friday, March 27, 2009

 

جشن ِ نوروز ِ جمشیدی خجسته باد! پيوستي ديگر بر جُنك ِ نوروزي


يادداشت ِ دوم ِ ويراستار


جمعه هفتم فروردين ماه ١٣٨٨ خورشيدي
(بيست و هفتم مارس ٢٠٠٩)ويژه‌نامه‌ي نوروز1388 خورشيدي

سـر ِ سـال ِ نو هُرمَز ِ فـوردیـن/ برآسوده از رنجْ تن، دل ْزکین
به جمشید بر، گوهر افشاندند / مر آن روز را روز ِ نو خواندند


برای دریافت نشریه ي الکترونیکی ي ِ نوروز به صورت
PDF
اينجا
را كوبه بزنيد. (825 کیلوبایت)
برای دریافت نشریه ي الکترونیکی ي ِ نوروز به صورت فشرده
(ZIP)
اینجا
را كوبه بزنيد.( 785 کیلوبایت)


در این شماره می خوانید:
سال حکيم ابوالقاسم فردوسي، بزرگ ايران‌بان تاريخ ايران و سال بزرگداشت زبان فارسي نوروز ايران ايران بزرگ جاويداننوروز جشن نوگرداني جهان و زندگي و آيين نمادين رستاخيز(دکتر جليل دوستخواه)

نوروز(دکتر پرويز ناتل خانلري)

خاطره‌ي نوروزي(دکتر محمدامين رياحي)

زبان و حس ملّي(شاهرخ مسكوب)

اهميت شاهنامه فردوسي(دكتر جلال خالقي مطلق)

فراگشت ملي شدن صنايع نفت در سرتاسر كشور


"ماهواره اميــــد" مايه سربلندي يا دستمايه‌اي براي ريشخند؟!

معرفي انجمن كهن‌دژ

معرفي كتاب جنبش ملي شدن صنعت نفت ايران و كودتاي 28 مرداد 1332

بيانيه‌ي مشترک درباره‌ي ماجراي ديپلمات کُره‌اي

خاستگاه: رايانْ پيامي از محسن قاسمي شاد- تهران

Thursday, March 26, 2009

 

٤: ٤٠. هفتاد و هشتمين هفته‌نامه: فراگير‌‌ ِ ٢١ زيرْبخش ِ تازه‌ي ِ خواندني، ديدني و شنيدني


­ارمغان ِ ويژه‌ي ِ نوروز براي ِ دلْ‌بستگان به مهر ِ ايران

يك برنامه‌ي ِ موزيك ِ شورانگيز ِ ايراني از گروه ِ مَستان

http://www.youtube.com/watch?v=0FHayyWbDGk&feature=related
(با سپاسْ‌گزاري‌ از مهرداد رفيعي كه اين پيوندْنشاني را بدين دفتر فرستاد.)

يادداشت ويراستار

جمعه هفتم فروردين ماه ١٣٨٨ خورشيدي
(بيست و هفتم مارس ٢٠٠٩)
گفتاوَرد از داده‌هاي اين تارنما بي هيچ‌گونه ديگرگون‌گرداني‌ي متن و با يادكرد از خاستگاه، آزادست.You can use any part of this site's content without any change in the text, as long as it is referenced to the site. No need for permission to use the site as a link.


Copyright Iranshenakht© 2005- 2009


All Rights Reserved

١. همايش ِ بزرگ ِ نوروزي‌ي ِ جوانان در پاسارگاد


در اين دو جا ببينيد و بخوانيد ↓
http://www.savepasargad.com/2009-March/Nowruz/Nowruz-dar%20pasargad.htm
http://drshahinsepanta.blogsky.com/1388/01/04/post-210/


گلْ‌باران ِ آرامگاه ِ کورش بزرگ در لحظه‌ی ِ سالْ‌تحويل
عکس از: فرزاد


پيوند و پيمان ِ نسل ِ جوان با ايران


٢. تنديس ِ فردوسي در ميدان ِ فردوسي‌ي ِ شهر ِ رُم
گوستينوس آمبروزي تنديس‌ْساز ِ ايتاليايي با ديدن ِ اين تنديس، چنان زير ِ تاثير قرار گرفت كه در دفتر يادبود نوشت: " دنيا بداند، من آفريدگار ِ اين اثر را ميكل آنژ ِ دوم ِ شرق شناختم. ميكل آنژ بار ديگر در خاورْزمين زاده شده‌است!"


گزارش ِ آفرينش ِ اين تنديس و جاي گذاري‌ي ِ آن در ميداني به نام ِ حماسه‌سراي ِ بزرگ‌مان در شهر ِ رُم را در اين جا بخوانيد ↓
http://www.ir-uk.com/article.php?id=33792زنده ياد استاد ابوالحسن صدّيقي آفربننده‌ي ِ تنديس‌هاي ِ فردوسي

در توس و تهران و رُم

خاستگاه: رايانْ پيامي از اسد هفشجاني - سيدني


٣. بررسي‌ي ِ تازه ي زندگي و اثرهاي نظامي‌ي ِ گنجه‌اي


در اين جا بخوانيد ↓
http://shahrbaraz.blogspot.com/2009/03/blog-post_13.html


خاستگاه: رايانْ پيامي از شهربَراز


٤. حسن پيرنيا (مُشيرالدّوله) مردي از جنس ِ ايران
در اين جا بخوانيد ↓
http://www.farshidh.blogfa.com/


خاستگاه: رايانْ پيامي از فرشيد هادي‌فر- ايران


٥. يك‌صد و پنجمين نشست ِ بررسي‌ي ِ مثنوي‌ي ِ مولوي و ديوان ِ كبير شمس در برنامه‌ي ِ انجمن ِ مثنوي‌پژوهان ِ ايران


در اين جا بخوانيد و بشنويد ↓
http://panevis.net/molana/masnawi105.htm


خاستگاه: رايانْ پيامي از پانويس- تهران


٦. تارنماي ِ شهربراز با دو پژوهش ِ تازه، روزآمد شد.


در اين دو جا بخوانيد ↓
http://shahrbaraz.blogspot.com/2009/03/blog-post_12.html http://shahrbaraz.blogspot.com/2009/03/blog-post_11.html


پژوهش ِ يكم، پي‌گيري‌ي ِ جُستار ِ آقايان دكتر داريوش آشوري، دكترابوالفضل خطيبي و دكتر محمّد حيدري ملايري در ريشه يابي‌ي ِ ساختاري و معنايي‌ي ِ تركيب ِ هِخته زهار در شاهنامه است. آقاي دكتر حيدري با فرستادن ِ يادداشتي روشنگر به شهربراز، ژرفاي بيشتري به اين پژوهش، بخشيده‌اند.

خاستگاه: رايانْ پيام‌هايي از شهربَراز و دكتر محمّد حيدري ملايري


٧. مُشت ِ خاكستر، تارنماي ِ ادبي- فرهنگي با تازه‌هايي روزْآمد شد.


در اين جا بخوانيد ↓
http://www.fereshtehmolavi.net/Farsi/farsi-mainpage.htm


خاستگاه: رايانْ پيامي از فرشته مولوي - كانادا


٨. كشف ِ اثرهايي از يك موزيكْ‌دان ِ كهن ِ ايراني و بازسازي و اجراي ِ يكي از آن‌ها


کمال‌الدین ابوالفضایل عبدالقادر پسر ِ غیبی حافظ مراغه‌ای یا مراغی (۷۵۴ تا ۸۳۸ ق) شاعر، خوشْ‌نویس، خواننده، نوازنده‌ی بربط یا عود، و از سرشناس‌ترین موسیقی‌دانان ِ ایران در نیمه‌ی ِ دوم ِ قرن ِ هشتم و اوایل قرن ِ نهم ِ هجری است. او پس از ابونصر فارابی آخرین موسیقی‌دان بزرگ و وارث موسیقی کلاسیک ایران به شمار می‌رود...


دنباله‌ي ِ اين شناختْ‌نامه را در پيوندْنشاني‌ي ِ زير، بخوانيد و با رويْ‌كرد به پيوندْنشاني‌ي ِ تارنماي ِ جديدآنلاين – كه در پايان ِ آن آمده‌است – بازساخته‌ي ِ يكي از تصنيف‌هاي ِ اين هنرمند ِ كهن ِ ميهن‌مان را با اجراي ِ گروه ِ نوبنياد ِ عبدالقادر به رهبري‌ي ِ محمّدرضا درويشي و با آواز ِ همايون شجريان، به تماشا بنشينيد ↓
http://shahrbaraz.blogspot.com/2009/03/blog-post_23.html


خاستگاه: رايانْ پيامي از شهربَراز


٩. نونشرداده‌هاي ِ پایگاه ِ اینترنتی‌ي ِ مطالعات ِ زبان‌های ِ ایراني
در اين جا بخوانيد ↓
http://www.ilssw.com/


خاستگاه: رايانْ پيامي از ايمان خدافرد - تهران


١٠. زبان ِ فارسي از آشوب تا سامان: پژوهشي از ويراستار ِ ايرانْ‌شناخت

در اين دو جا، بخوانيد ↓
http://persianlanguage.ir/articles/id=62/
http://persianlanguage.ir/articles/id=63/


خاستگاه: رايانْ پيامي از جلال حُجّتي فهيم


١١. فرايافت ِ خوشْ‌باشي‌ي ِ تلخْ‌كامانه در شعر ِ خيّام


پژوهش ِ شيواي ِ مجيد نفيسي د ر باره‌ي ِ زندگي و انديشه و هنر ِ حكيم عمر خيّام، به مناسبت ِ يكْ‌صد و پنجاهمين سال ِ نشر ِ ترجمه‌ي ِ ادوارد فيتزجرالد از ترانه‌هاي ِ (رباعي‌هاي ِ) خيّام را در اين جا، بخوانيد ↓
http://www.iranian.com/main/2009/mar/bitter-joy


خاستگاه: رايانْ پيامي از مجيد نفيسي - كاليفرنيا


١٢. گزارش ِ شب ِ شعر ِ "ويدا فرهودي"، شاعرْبانوي ِ ايراني در پاريس


در اين پيوندْنشاني بخوانيد و بشنويد ↓

http://zamaaneh.com/adibzadeh/2009/03/print_post_329.htmlhttp://www.zamahang.com/podcast/2009/20090323_Adibzadeh_Iranian_paris.mp3

خاستگاه: رايانْ پيامي از ويدا فرهودي- پاريس


١٣. فیلم ِ ماه، خورشید، گل و بازی "فروغ فرّخ‌زاد" به دو زبان فارسی و المانیموضوع ِ این فیلم، در ارتباط با زندگی‌ي ِ جُذامیان ِ ایران است.خاستگاه: رايانْ پيامي از فرشيد ابراهيمي - تهران


١٤. پي‌گيري‌‌ي ِ پژوهش در باره‌ي ِ گنجينه‌ي ِ هخامنشيان در بايگاني‌ي ِ دژ ِ تخت ِ جمشيد و سرگذشت و سرنوشت ِ لوحه‌هاي ِ گلين ِ نگاهداشته در دانشگاه ِ شيكاگو


مجموعه‌اي از سيزده گفتار به انگليسي

و سه گفتار به فرانسه

گزارشي را در اين زمينه، در اين جا بخوانيد و تصويرهاي ِ ديگري از گنجينه و فرارَوَند ِ بازيافت ِ آن را ببينيد ↓
http://persepolistablets.blogspot.com/


خاستگاه: رايانْ پيامي از فرشيد ابراهيمي - تهران


١٥. "فراي"، ايرانْ‌شناس ِ بزر‌گ ِ آمريكايي: مي خواهم در اصفهان دفن شوم.
ريچارد نلسون فراي، استاد ِ دانشگاه ِ هاروارد و يكي از بزرگ‌ترين ايرانْ‌شناسان ِ سده‌ي ِ اخير – كه زنده ياد استاد علي اكبر دهخدا، لقب ِ "فراي ِ ايرانْ‌دوست" به او داد – سال‌ها پيش، از دولت ِ ايران درخواست كرد كه اجازه ‌دهند كالبد ِ او (در كنار ِ گور ِ آرثر آپهام پوپ، ايرانْ‌شناس ِ نامْ‌دار ِ ديگر ِ آمريكايي) در اصفهان، در بوستان ِ خاور ِ پُل ِ خواجو به خاك سپرده شود و با اين درخواست ِ او موافقت شد.


گفت و شنود ِ تازه‌اي با استاد فراي را در اين جا، بخوانيد ↓
http://www.roozonline.com/archives/2009/03/post_11933.php


خاستگاه: رايانْ پيامي از فرشيد ابراهيمي - تهران


١٦. دانشنامه‌ي ِ ايرانيكا در دروازه‌ي ِ پانزدهمين پايگاه
همْ‌زمان با سي و ششمين سالْ‌گرد ِ آغاز ِ تأليف و تدوين ِ دانشنامه‌ي ِ ايرانيكا، دفتر ِ يكم ِ پانزدهمين جلد ِ اين فرا‌گيرترين ‌گنجينه و پشتوانه‌ي ِ جهانْ‌شمول ِ پژوهش در تاريخ، جغرافيا، باستان‌شناسي، جامعه ‌شناسي، زبان، ادب، هنر و فرهنگ ِ ايران، هم به گونه‌ي ِ چاپي و هم با نشر ِ الكترونيك در شبكه‌ي ِ جهاني

(www.iranica.com)
در ديدْرس و دستْ‌رس ِ ايرانْ‌دوستان و خواستاران ِ پژوهش در سويه‌هاي گوناگون ِ فرهنگ ِ ايراني، جايْ‌گرفت.
دراين دفتر، درآمدهايي از
JOČI
تا
JUDEO-PERSIAN COMMUNITIES OF IRAN-V
نشريافته‌است.


ايرانْ‌شناخت، چاپخش ِ اين دفتر ِ تازه را در بهاران ِ سال ِ نو به حضور استاد دكتراحسان يارشاطر و نيز به همه‌ي ِ همكاران و ياوران ِ ايشان، شادباش مي‌گويد و آرزومند ِ ادامه‌ي ِ پويش ِ آنان در راه ِ زرّين ِ فرهنگ ِ ايراني است.


١٧. و يژگي‌هاي ِ دانشي‌ي ِ "لحظه‌ي ِ نوروز": نگاهی نو به گاهْ‌شمار ِ ایرانی


در فراسوي ِ جشن و شادمانگي‌ي ِ نوروزي، برازنده‌ي ِ دانشمندان و پژوهشگران است كه در زمينه‌ي ِ شناخت ِ زمان ِ درست و دقيق ِ نوروز و همه‌ي ِ يافته‌هاي ِ گاه‌شماري‌ي ِ ايراني از روزگار ِ باستان تا كنون، به دوستْ‌داران ِ دانستن، آگاهي و رهْ‌نمود بدهند.
اين كار ِ سترگ و بايسته را در اين هنگام ِ فرخنده‌ي ِ فروردين و نوروز، دوست ِ دانشمند، استاد دكتر محمّد حیدری ملایری اخترْفیزیکْ‌ دان ِ نپاهشگاه ِ (رصدخانه‌ي ِ) پاریس، بر دست گرفته و گفتار ِ پژوهشي و دانشي‌ي بسيار والا و آگاهاننده‌اي با عنوان ِ نگاهی نو به گاهْ‌شمار ِ ایرانی، نگاشته و نشرداده‌است.


در اين نشاني بخوانيد ↓
http://aramis.obspm.fr/~heydari/divers/ir-cal-per.html


خاستگاه: رايانْ پيامي از دكتر محمّد حیدری ملایری- پاریس


١٨. تحليلي روشنگر از رويْ‌دادهاي افغانستان از گذشته‌ي ِ نزديك تا امروزنوروز ١٣٨٨
گفت و شنود ِ سارا روزبه با عبد اللطیف پدرام، رهبر و رئیس ِ کمیته‌ی ِ اجرائیه‌ی ِ کنگره‌ی ِ ملّی‌ي ِ افغانستان


افغانستان کشور جوانان است.


”حل عادلانه ی مسئله ی ملی (مسئله ی اقوام) جزدر چهارچوب یک نظام دموکراتیک غیر متمرکز، در سیستم دموکراتیک فدرال، میسر نیست… قابل یاد آوری میدانم در هر ایالت نیز قوانینی که تضمین کننده ی حقوق اقلیت های قومی باشد باید تدوین وتصویب گردد... قانون اساسی باید تغییر داده شود و جنبه های که امر دمو کراتیک را تقویت می کند و تحقق نظام دموکراتیک فدرال را میسر می سازد درج قانون اساسی فدرال گردد....“


"…اگر عدالت انتقالی جاری می گردید، مردم امروز موافقت نمی کردند که طالبان به همین سادگی به قدرت بر گردند. حد اقل این است که همه ی این رژیم ها، حداقل از زمان ظاهرشاه به بعد می بایست مورد داوری کمیسیون های حقیقت یاب قرار می گرفتند و می بایست عدالت بر همه آن ها جاری می شد، اشتباهات و جنایات انگشت نما می گردیدند…"


پرسـش: تجربه ی حد اقل صد سال ګذشته ی افغانستان نشان می دهد که هیچ کدام از دولت ها و دولت مرد های افغانستان اقبال زیادی در دولت داری و دولت- ملت سازی نداشته اند ، دلیل یا دلایل آن چیست؟


پاسخ: نه تنها دو صد سال قبل، که از 1747میلادی به این سو پیوسته شکست خورده ایم. افغانستان درچهار چوب مرز هایی ایجاد شده که بریتانیای کبیر و روسیه ی تزاری مشخص کرده بودند،ـ در چهار چوب مرز های جعلی و استعماری. این سر زمین که درزمان احمد شاه ابدالی تا سال های زیادی پس از او « خراسان» نامید ه می شد به شاخه ی می ماند که از بدن درخت« گشن بیخ و بسیار شاخ» خود بریده شده باشد. از جانب دیگر چگونه ممکن بود، مثلاً شاه شجاع سکاندار تمدنی شود که پشت سرآن کورش کبیر خوابیده و اولین اعلامیه ی حقوق بشر را در جهان باستان منتشرکرده است. با دو چرخه ی شکسته نمی شود قطار عظیمی را به حرکت در آورد. این بود که به سخن فروغ فرخزادـ« هیچ گاه پیش نرفتیم، فرو رفتیم». ما، دولت هیچ گاهی به طور واقعی و حقیقی نداشته ایم و هنوزهم نداریم؛ که مصداق تعریف نظریه ی دولت باشد. دولت به نظر من مظهر عالی ترین نوع رابطه ی سیاسی، اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی است که آحاد مختلف مردم درچهارچوب سرزمین و جغرافیای مشخص ایجاد می کنند و مرز های سیاسی خود را تعین می کنند. در واقع ما دولت نداشته ایم و نداریم؛ در سرزمینی که بشتر از ١٤٠٠ کیلو متر مرز آن معلوم نیست ومورد مناقشه است، چگونه می توان از دولت وملت واحد سخن گفت؟ بعضاً عده ای با تعصب قومی به عبد الرحمن ارجاع می دهند او را و زمان او را عصر دولت مرکزی و دولت داری، تلقی می کنند. آن دولت داری ناکام ترین تجربه در امر دولت سازی و ملت سازی بود. بسیاری ازقتل و کشتار ها، بی اعتمادی میان اقوام و تداوم آن در روز گار ما محصول همان « دولت مرکزی» عبد الرحمن خانی است. یاد مان است در تاریخ افغانستان نوشته اند که آن دولت، بر هزاره جات مالیات سنگین وضع کرده بود واز خر نر هم مالیات روغن می گرفت. با چنین دولتی ازحکومت به عنوان ابزار کارآمد نمی شود استفاده کرد.حکومت عبد الرحمن خان به عنوان ابزاری در دست دولت ممثل همه نوع فساد ، استبداد و استثمار همان « دولت مرکزی» بود، به همین دلیل و دلایل دیگر هراز گاه گرفتار جنگ داخلی بوده ایم، تا بیایم اعتماد سازی کنیم جنگ داخلی وقومی دیگری شروع شده است؛ از این درخت تلخ (جنگ) نمی شود میوه ی شیرین بدست آورد، جنگ نمی سازد ویران می کند.


پرسش: چگونه می توانیم این هفت سال پسین را در متن یک قرن گذشته مطالعه نماییم؟


پاسخ: سخن معروفی داریم« گذشته چراغ آینده» است. افغانستان در قرن هجدهم و اوایل قرن بیستم میدان نبرد دو بازیگر اصلی بریتانیا و روسیه ی تزاری بود. به قول احمد رشید و روبین تعداد بازیگران اکنون زیاد شده است. افغانستان هم بز است و هم میدان بز کشی. در همان موقعیت ژئوپولیتک خود، مردم افغانستان هم نظاره گر و هم قربانی این بازی اند؛ بازی بی رحم و خونریز مثل خود بز کشی. با غیاب مردم درتعین سرنوشت شان مواجه هستیم دیگران بی حضور ما سرنوشت ما را رقم می زنند؛ مثل گذشته افرادی را هم « تراشیده و صیقل خورده» بر ما گماشته اند ، حتا صدای شاه شجاع هم به گوش ما نمی رسد« من در بند انگلیس ها هستم شما به جهاد خود ادامه بدهید».
«سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد/ آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد»
ما باید خود سرنوشت خود را تعیین کنیم؛ اگر اکنون دست مان خالی است به دوره های پر شکوه تمدنی مان باید نگاه کنیم؛ روح های وجود دارند که در ما دمیده شوند. نزدیک ترین آن فرمانده مسعود است. آزادی و استقلال ( با وجود سر وصدا های بسیاری مثل جهانی شدن، تضعیف دولت- ملت ها و غیره) باید مسئله و دغدغه ی اصلی ما باشد، آزادی مقدمه و تمهید هر نوع استقلال و پیشرفت است.یاد بگیریم باید خود مان هم کمی اندیشه کنیم، ما با سقوط اندیشه و تفکر مواجه هستیم و طبعاً حافظه ی تاریخی . دهه ی بیست و سی میلادی دهه ی دیگر گونی های چشمگیر و سازنده گی در منطقه بود : سواد آموزی ، آموزش وپرورش ، راه سازی ، تشکیل نیرو های دفاع ملی و غیره . رهبران انقلاب اکتبر وشخصیت های مانند اتا ترک ، رضا خان ، به روی هم رفته منشأ تحولات قابل توجه گردیدند . آ ن تحولات و کوشش ها منتج به نتایج مهم در سمت و سوی تجدد خواهی شدند ما باز نتوانستیم از آن فرصت ها استفاده کنیم . یکی از دلایل آن در کنار دلایل دیگر فقدان رهبری ملی ، آگاه و با فرهنگ بود.


پرسش: برای این که عدالت اجتماعی و سیاسی، خلاصه عدالت در همه سطوح آن تحقق بیابد چه باید کرد؟


پاسخ: عدالت؟ پروفیسور هایک اتریشی دوست نزدیک کارل پوپر گفته است: تنها ابلهان ازعدالت سخن می گویند. سخن گفتن از عدالت کار آدمان مبتذل و عادی است! هایک ،از بزرگترین و معروف ترین تئوریسن های اقتصاد و نظریه پردازان علوم سیاسی و اجتماعی، با تعهد آشکار به نئو لیبرالیزم و امپریالیزم است.در چنین متنی از تفکر عدالت تأمین نخواهدشد. مبانی نظریی سیستم سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی افغانستان بعد از کنفرانس بن همان نظریه ی هایک و سایر نظریه پردازان نئول لیبرال است؛ برای همین کنگره ی ملی و اینجانب به مثابه ی رهبر آن کل نظام را در تمام سطوح در برابر سئوال قرار دادیم. در باز خوانی مجدد مارکس باز به این نقطه رسیدم که : نظریه باید مصداق خود رابازبیافریند و در بازگشت دیالکتیکی به سوی خود، خود را غنی بسازد. این رابطه همان رابطه ی دیالکتیکی تئوری و پراتیک است.آیا عدالت را به مثابه ی ارزش عالی قبول داریم یا نه؟ نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی موجود افغانستان به عدالت نمی رسد؛ چراکه« خانه از پایبست ویران است»( مولوی) بحران (سکلیک( سرمایه داری نشان داد،نظام سرمایه داری آخرین نظام نیست و تاریخ هم به پایان نرسیده است. پس برای رسیدن به عدالت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می باید پیشاپیش نظریه ی عدالت را هم بپذیریم. در علم چیز های هست که مورد مهرو قبول« ارزش نیست».


پرسش: مسئله ی ملی؟


پاسخ: این از پیچیده ترین مسایل افغانستان است. بحث برای حل این مسئله قربانی های زیادی گرفته است. بهترین فرزندان این سر زمین صرف به خاطر این که خواهان حل عادلانه ی مسئله ی ملی در افغانستان شده بودند به جوخه های اعدام سپرده شدند. عده ا ی به این باور بوده و هستند که با حل مسایل طبقاتی تحت رهبری یک حزب پیشرو( مارکسیست- لنینست ، درهمان فرم کلاسیک) مسئله ی اقوام خود به خود حل می شود. عده ا ی فکر می کردند و فکر می کنند که با پیشرفت جامعه و گذار به یک جامعه ی سرمایه داری، باز مسئله ی اقوام و ستمگری قومی بر اقوام دیگر ازمیان می رود. شماری بر این باور بوده و هستند که طرح مسئله با هر شکلی با عث تشدید اختلافات قومی می شود: در واقع می خواهند به جای طرح مسئله و یافتن راه حل صورت مسئله را پاک کرده واصل مسئله را نادیده بگیرند.
من به این باورم که مسئله ی اقوام مثل مسئله ی « زنان» است. تا با آن و برای حل آن برخورد خاص صورت نگیرد، این مسئله به خودی خود حل نمی شود. درجه ی حساسیت ها و این که یک مسئله در میان مسایل مختلف به مسئله ی اصلی مبدل می شود، نیز در میان است. کاری به کار بقیه کشور ها نداریم جز این که به آن ها رفرانس بدهیم. هرچه باشد حد اقل این است که مسئله ی اقوام ( مسئله ی ملی) به جدی ترین مسئله تبدیل شده است. از تاریخ تشکیل افغانستان( 1747) تا اکنون این مسئله باعث جنگ ها، خونریزی ها و بی اعتمادی های زیادی شده است.اکنون می باید به آن روبرو شویم و یک میکانیزم و راه حل عادلانه برای حل آن بیابیم. اتحاد جماهیر شوری خواست بقیه اقوام را در کادر فرهنگ و تمدن روسی حل کند، دیدیم که نشد به مجرد فرو پاشی قدرت, اقوام به لانه های قومی خود برگشتند. در نمونه های پیشرفته ی سرمایه داری، باز این مسئله و مشکلات ناشی از آن را به صراحت می بینیم: ایرلند در بریتانیا ی کبیر، کورس در فرانسه، باسک و کاتلان در آسپانیا.
افغانستان موزایکی از اقوام، زبان ها ، عادات و مذاهب است. نزدیک به سه قرن تجربه نشان داده است که نظام سیاسی متمرکز در افغانستان کارآیی ندارد، ادعای آن وجود داشته اما همیشه این کشوربه نحوی فاقد نظام مرکزی بوده است، یا با ریاست تنظیمیه ها اداره شده، یا نایب الحکومگی ها،مثل قطغن وترکستان و غیره یا حاکم اعلی ها، مثلاً حاکم اعلی هرات، یا قندهار یا جلال آباد و غیره. یا به صورت زون ها در زمان حکومت به اصطلاح دموکراتیک خلق: زون شمال، زون شرق، زون جنوب و امثالهم. بنا براین حل عادلانه ی مسئله ی ملی ( مسئله ی اقوام) جزدر چهارچوب یک نظام دموکراتیک غیر متمرکز، در سیستم دموکراتیک فدرال، میسر نیست. ولایات افغانستان دارای سطح رشد نا موزون می باشند. بنا بر این می باید ایالات این حق را بیابند که با توجه به قانون اساسی فدرال تا حدودی در مناطق خود قانون گذاری نمایند. لازم نیست و درست نیست، ولایاتی مثلاً بلخ یا هرات، بدخشان یا کابل و جلال آباد را به خاطر عقب ماندگی جنوب در منگنه قرار بدهیم و منتظر پیشرفت جنوب نگهداریم. این ولایات وشمار دیگری می توانند به سرعت به سوی دموکراتیزه شدن ( اگر نظام دموکراتیک باشد) حرکت کنند. بعضی ولایات از چنان سطح بالای اجتماعی وفرهنگی برخوردارند که شماری از ولایات دیگربهره مند نیستند. نظام دموکراتیک غیرمتمرکز اجازه می دهد ولایاتی که توان رشد وترقی دارند ترقی کنند. نظام دموکراتیک فدرال که حزب ما پیشنهاد می کند، با وجود جدی بودن و خوف انگیز بودن مسئله ی اقوام( مسئله ی ملی) تنها از موضع اقوام حرکت نمی کند. با همه جان سختی « مسئله ی ملی » حل دموکراتیک مسئله ی ملی یا به زبان دیگر اختلافات میان اقوام یکی از الیمان های مهم در تقسیمات ایالات فدرال خواهد بود اما نه همه ی آن. سیستم فدرال با توجه به ویژگی های خاص افغانستان ایجاد باید شود. البته از نمونه های اسلامی و غیر اسلامی ( منظور کشور های مسلمان و غیر مسلمان است) می توان بهره جست. نمونه ی آلمان، نمونه ی هند، نمونه ی سویس،کانادا ، امریکا ، نمونه ی پاکستان و غیره.( نصب العین) حزب ما همانا دموکراتیزه شدن و عادلانه شدن نظام سیاسی و به تبع آن همه امور زندگی در افغانستان می باشد. من به این باورم حتا اگر افغانستان یک کشورتک قومی هم باشد باز می باید ، به دلیل همان نا متوازن بودن سطوح مختلف رشد و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی، نبودن دولت- ملت، نبودن بازار ملی و گسیختگی جغرافیائی میان ولایات، به صورت نظام دموکراتیک فدرال اداره شود. هم از این را ه ما می توانیم به سوی شایسته سالاری، نخبه سازی، و حقوق شهروندی حرکت کنیم. اگر دغدغه ی مهم اصل ملت- دولت شدن است باز یک راه نداریم، راه های مختلف وجود دارد. سیاست به بیان« هانا آرنت» میدان اقناع است اگر نتوانیم بر سر راه حل ها به اجماع برسیم کشور ما به خطر تجزیه مواجه خواهد شد. به سخن اقبال لاهوری رجوع کنیم: « تمیز رنگ و بو برما حرام است....» من با تبعیض و تبعیض طلبی به هر نوعی که باشد مخالفم. من با شوونیسم و فاشیسم از هر نوع، با هر اسم و رسمی که باشد مخالفم. اگر پرورده ی یک« گلستان» و یک نو بهار هستیم، باید فضایی مساعد کنیم که اعم از پشه ای ، بلوچ، ترکمن، هندو، قزلباش، اوزبیک، نورستانی، پشتون، تاجیک و هزاره و غیره ... مثل همان « گل های زیبای اقبالی» در کنار هم بنشینیم واز آب و آفتاب میهن مان مسا ویا نه بهره مند شویم. زهی سعادت! قابل یاد آوری میدانم در هر ایالت نیز قوانینی که تضمین کننده ی حقوق اقلیت های قومی باشد باید تدوین وتصویب گردد.دولت فدرال مؤ ظف است زمینه ی رشد متوازن ایالات را فراهم کند. به زبان دیگر باید فرصت ها و موقعیت های بوجود بیایند تا ایالاتی که از نظر اقتصادی ،سیاسی ، اجتماعی وفرهنگی عقب مانده هستند در مسیر رشد ، توسعه و ترقی قرار بگیرند.فدرالیزم نه باید یک فدرالیزم توتالیتار باشد . قانون اساسی باید تغییر داده شود و جنبه های که امر دمو کراتیک را تقویت می کند و تحقق نظام دموکراتیک فدرال را میسر می سازد درج قانون اساسی فدرال گردد . یکی از اساسی ترین نیاز ها مکتوب کردن وقانون مند ساختن خواست های دموکراتیک است ؛ نیز عناصر دموکراتیک عرفی که می توانند با خواست های دموکراتیک مدرن گفتگو کنند در جایگاهی مناسب خود قرار داده شوند .


پرسش: اما مسئله ی کوچی ها؟


پاسخ: کوچی های افغانستان هموطنان ما هستند و باید در محلاتی سکنا بر گزینند، از زندگی مدرن بهره مند شوند،ـ آموزش و پرورش، بهداشت و غیره. در افغانستان کوچی ها فقط و فقط از میان قوم پشتون بر نخاسته اند شمار دیگر اقوام غیر پشتون هم کوچی دارند. برای گروه های که کوچ شاخص اصلی زندگی آن هاست،برای مردمان «فصل گرد » قوانین و کنوانیسیون های حمایتی و جود دارد. به ان قوانین باید اعتنا شود. مشکل ما فراتر از این مسایل است، سر شماری ملی صورت نگرفته،وقتی که مشخص نیست جمعیت اصلی افغانستان چند است، معلوم نیست قبایل مرزی می خواهند با افغانستان باشند یا پاکستان، چگونه می توانیم کوچی ها را سر شماری کنیم؟ در عین حال فرامین نوشته شده و نا نوشته شده وجود دارد که کوچی ها حق دارند با خود اسلحه حمل کنند و بقیه ی مردم ده نشین باید خلع سلاح شوند طبیعتاً کوچی ها را ازنظر نظامی نسبت به دهنشین ها در موقعیت برتر قرارمی دهد، نتیجه ی آن را در سال 87 خورشیدی در بهسود، در هزاره جات ما شاهدیم. 20 هزار خانواده ی دهنشین غیر کوچی ازمناطق شان اجبارًا کوچ داده شدند و شماری بی رحمانه به قتل رسیدند. رژیم هیچ اقدام حمایتی از مردمان ده نشین و بومی انجام نداد. بلکه درسر کوب آن ها مستقیم و غیر مستقیم نیز نقش داشت، پس چگونه می توان اعتماد سازی قومی کرد؟ برای همین است که قهرمان قومی برای قومی دیگر قابل قبول نیست، و نه تنها قابل قبول نیست که به یکدیگر مثل دشمن نگاه می کنند.خواست های اقوام به خواست های سیاسی مبدل گردیده اند . این است که مسایلی مثل زبان ،فرهنگ و مسئله ی کوچی ها یا مردم « قصل گرد» و شماری خواست های دیگر به شدت هویت سیاسی گرفته اند ، چیزی فراتر از یک خواست ساده وموضوع عادی حقوقی اند . در نگاهی به این مسایل به گذشته ، حال ،آینده وجای پای خود در تاریخ نظر دارند؛ به حق های ضایع شده ، سر های بریده و فریاد های در گلو خفه شده … سال 1387 سال در گیری زیاد بر سر مسایل زبانی شد. بر کسی پوشیده نیست که زبان فارسی زبان بین الاقوامی در افغانستان است.90 در صد مردم افغانستان متکی براین زبان باهم گفتگو می کنند.زبان علم و فرهنگ، بازار، تجارت و تفاهم است. یک بلوچ با یک ترکمن اگر مواجه شود باید به زبان فارسی باهم گفتگو کنند، اما رژیم اجازه نداد در کنار کلمات مثل پوهنتون و یونیورسیتی دانشگاه هم نوشته شود. این تبعیض آشکار زبانی را نشان داد. دانشجویان چند روز در ولایات بلخ، کابل و تخار بر سر این که باید کلمه ی دانشگاه هم اظافه شود، تظاهرات کردند. حد اقل یک تن از ژورنالیستان در ولایت بلخ به خاطر این که کلمه ی « دانشگاه و دانشکده » را به کار برده بود به دستور وزارت فرهنگ از کار بر کنارش کرند و مورد باز پرس قرار داند. با چنین وصفی چگونه می توان از اعتماد سازی قومی، ملی و وحدت ملی سخن گفت؟


پرسش: مناقشه بر سر « خط ديورند» چقدر بر تيره شدن روابط ميان دو كشور همسايه افغانستان و پاكستان اثر داشته است؟


پاسخ: تمام مرز هاي سياسي افغانستان در سال 1893با كشور هاي همسايه بوسيله ي امير عبدالرحمن خان تعيين گرديده اند. بعد از عبدالرحمن خان هم ، بعد از استقلال افغانستان از چنگال بريتانياي كبيرهم امان الله خان پذيرفت كه اين خط خط مرزي و نهاي شده است. بنا بر اين افغانستان نمي تواند ادعا كند كه اين مرز را قبول ندارد. اينجانب به عنوان رهبر كنگره ي ملي افغانستان بار ها از رژيم آقاي كرزي طي كنفرانس ها و اعلاميه هاي مكرر تقاضا نمودم اگر اسنادي مبنی بر اینکه خط دیورند به رسمیت شناخته نشده وجود دارد ومیتوان بر آن اساس به مراجع حقوقي و بين المللي مراجعه کردبايد اسناد از طريق رسانه ها در اختيار مردم افغانستان قرار داده شود تا مردم مطلع و بسيج شوند، هيچ گاهي رژيم پاسخ نداد، چرا؟ پيدا است كه ماجراي ديورند ماجراي حل شده است، اما تنش بر سر خط ديورند ، باعث بحران مداوم ،تنش و تيرگي روابط ميان دو كشور همسايه شده است. حكام هردو كشور، و نيز حلقاتي از هردو سوي « خط ديورند» از اين تنش به نفع اقتدار خود استفاده هاي نا مباركي كرده اند، پاكستان به عمق استراتيژيك نياز داشته، و در درگيري ها با هند بر سر مسئله ي كشمير از اين تنش استفاده كرده است، سران قبايل مرزي هم هرگاه كه تنش زياد شده هم از افغانستان و هم از پاكستان، به منظور ظاهراٌ حمايت از اين يا آن طرف خط، از هردو رژيم ( رژيم كابل و پاكستان ) پول هاي كلاني به جيب زده اند. با تو جه به همه اين مسايل مي توان گفت كه قرباني اصلي در اين ميان مردم افغانستان بوده اند، از هر قومي و قبيله ا ي. اين منازعات موجب ان گرديد كه مردمان بي نوا و مظلوم ساكن دو سوي مرز( قبايل سرحدي) از رشد، پيشرفت و سواد محروم بمانند. قانون مدرن بر آن ها جاري نشود، در نوعی زندگي بدوي بسر ببرند. مناقشه هاي بي مورد و نا سودمند بر سر يك موضوع كاملاً پایان يافته( خط ديورند) زمينه ساز مداخلات هردو طرف در گير در امور يكديگر شده و نيز زمينه ی بسط فرهنگ بدوي و قبيلوي، قاچاق مواد مخدر و اسلحه و كالا ها ي غير قانوني و غير مجاز را در اين سوي خط نيز فراهم ساخته است. افغانستان از اين بابت گرفتار مشكلات زيادي شده است. شایعه سازي و تبليغات بر سر اين خط و عدم بسط و انفاذ قوانين مدرن در اين منطقه( منطقه ي مرزي) يكي از عوامل مهم در بي ثباتي منطقه بوده نيزبه پروسه ي دولت- ملت شدن ضربات سنگيني وارد كرده است. بنا بر اين پيشنهاد من اين است كه به اين ماجرا پايان ببخشيم و مرز مان را تعريف كنيم. وقتي مشخص نباشد چه كسي از افغانستان و چه كسي از پاكستان است، چگونه مي توانيم برنامه هاي ملي مان راتطبيق بكنيم ؟ چند میليون انسان معلوم نيست افغانستاني اند يا پاكستاني؛ یا کارت هویت ندارند، یا چند کارت شناسائی دارند، چگونه می توان سر شماری نفوس کرد؟ در نهایت آنچه حکام امروز افغانستان بعد از امضای آن توسط حکام پیشین، که آن خط را به حیث خط مرزی به رسمیت شناخته اند می گویند، چیزی نیست جز ادعای بی سند و بی بنیاد، به قول شکسپیر« هیاهوی بسیار بر سر هیچ». بسیاردشوار و بعضا نا ممکن خواهد بود که جغرافیا و خطوط سیاسی ای که کشور های مختلف جهان را از هم جدا ساخته اند به ساده گی تغییر کند اگر مسئله ی جدایی میان خانواده ها و اقوام خویشاوند مد نظر باشد در قاره های دیگر نیز نمونه های زیاد داریم ،اما بهتر است نزدیک تر نگاه کنیم : جدایی میان اقوام ازبیک ،ترکمن و تاجیک در دو سوی رودخانه ی آمو یا بلوچ ها وباز تاجیک هاو هزاره ها درمرز های ایران، پاکستان و افغانستان در غرب وجنوب غرب . جاری شدن قانون بر قبایل مرزی با پاکستان ، بار دیگر مشخص شدن خط دیورند موجب آن نمی شود که اقوام باهمدیگر دیدار وگفتگو داشته باشند. دیوار آهنین کشیده نخواهد شد . اگر واقعا چنین نگرانی در میان است تکلیف اقوام که نیمه ی بیشتر شان در کشور های همسایه است چه خواهد شد؟ باید منصفانه بر خورد کنیم .


پرسش: اما زنان و مسئله ی زنان در افغانستان ؟


پاسخ: مسئله ی زنان یکی یا دوتا نیست، مسایل نیمی از جامعه ی ما یا جهان ویا بیشتر از آن است. در این فرصت کوتاه نمی توانم به همه ی آن مسایل و گرفتاری ها، مبارزات، شکست ها، سرکوب ها، نیزپیشرفت ها و دست آوردها بپردازم وسخن بگویم. آنچه عجالتاً می توانم نگاه کنم این است که جنبش اجتماعی زنان در افغانستان نداریم. اگر حرکت های کم و کوتاهی وجود داشته مردان از آن حمایت نکرده اند. بعضاً متأ سفانه و با دریغ باید گفت زنان هم حمایت نکرده اند. در انتخابات ریاست جمهوری اول زمانی که از کاندیداها خواسته بودند، در یک اجلاس روبه رو به پرسش های زنان پاسخ بگویند، من در آن اجلاس از ضرورت باز بینی در قوانین و مسایل فقهی به نفع زنان و مردان سخن گفتم و از ضرورت مترقی کردن قوانین، عادلانه کردن ازدواج، طلاق و حق همسر گزینی، حق سفر و مسافرت، کار و اشتغال و سلطه بر بدن.... فردای آن روز دیوان عالی افغانستان علیه من فتوا داد، درآن فتوا خواسته شده بود، از لیست کاندیداها حذف شوم، و به دادگاه معرفی شوم، تحت پی گرد قرار بگیرم و در نهایت از نو« کلمه عرضه» کنم، شگفت انگیز این است که زنان ازمن دفاع نکردند که بماند، شمار زیادی از آن ها علیه من موضع گرفتند، شمار مرد ها که ازمن دفاع کردند بیشتر از شمار زنان بود. در پارلمان عده ای از زنان بر ضد حق مسافرت خود رای دادند، و خواهان مسافرت با محرم شرعی خود شدند. من با برخی دیدگاه های ملالی جویا موافق نبودم، اما با آنچه در باره ی حقوق زنان می گفت موافق بودم، باز وکلای زن، اکثریت آن ها، بر ضد وی موضع گرفتند، او را محکوم کردند و رأی دادند ممنوع الخروج شود. بگذریم. معدود زنان تحصیل کرده و روشن فکر و فعال هم گرفتار و در گیر « انجو» ها شدند، انجو های که خود را به جای جامعه ی مدنی نشانده اند و ربطی به جامعه ی مدنی و فعالیت های آن ندارند. وقتی طالبان بر افغانستان مسلط شدند و زنان از کار، اشتغال، آموزش، پرورش بهداشت و غیره محروم شدند، مردان اعتراض نکردند، از زنان حمایت نکردند. علل زیادی باعث سلب حق و آزادی زنان شده اند. اکثریت زنان، به علت سرکوب های مستمر، خشونت، تحقیر و تهدید، اعتماد به نفس را از دست داده اند. این حالت روح آن ها را افسرده و پرده نشین ساخته است، تنها و منزوی. خود سوزی ها و خود بر بادی ها بی علت نیستند. در افغانستان سه مسئله ی مهم داریم «مسئله ی اقوام» ، «مسئله ی زنان» وموضوع مهم دیگر «ستم طبقاتی»است. این ها پدیده های حاد اند. مکانیزم ها و رابطه ی قدرت را به درستی باید مطالعه کنیم.درسال های مهاجرت آفاق نسبتاً نوینی در برابر زنان کشور گشوده شد، اما باز نتوانستند جنبش های اجتماعی خود را بیا فرینند، چرا که در دیگر حیطه ها نیز ما با فقدان جنبش های اجتماعی مواجه هستیم. حتا نتوانستند یاد مان های نسبتاً آزاد زمان محمد ظاهر شاه، سردار محمد داود خان، و اقتدار حزب دموکراتیک خلق،!! را فرا بخوانند. انگار از ریشه ی آزادی هیچ فعلی در هیچ زمانه ای اشتقاق نشده بود( با وام از استادم واصف باختری). به هر انجام کوشش های فردی هم ارجمندند اما وفقط می توان با به راه اندازی جنبش های زنان در برابرکوهی از سنت ها، عادات و بد آموزی ها مقاومت کرد و به پیش رفت.


پرسش: جوانان در چه وضعی به سر می برند؟


پاسخ: افغانستان کشور جوانان است و به سخن دیگر اکثریت قاطع جمعیت افغانستان را جوانان اعم از(دختر و پسر( تشکیل می دهند. این قشر که بیشترین قربانی را در سال های جنگ داده است ومحرومیت کشیده است، اکنون هم در وضعیت مناسبی قرار ندارد برخی تصامیم ملی در « لویه جرگه» ها گرفته می شود که اکثراً متشکل از نسل سالخورده اند. برای جوانان در تصمیم گیری های بزرگ جرگه ها و«لویه جرگه»ها موقع وفرصت حضور داده نمی شود، جوانان به مدارس، مکاتب، دانشگاه ها جذب نمی شوند،اگر از دانشگاه ها فارغ می شوند، سال های طولانی در انتظار کار و تعین سرنوشت باقی می ماند. با فقر و مشکلات زندگی می کنند. اینجانب در جریان مبارزات انتخاباتی ( دور نخست ریاست جمهوری( ضرورت ایجاد وزارت جوانان را به عنوان یکی از اهداف استراتیژیک خود مطرح کردم. وزارت جوانان ایجاد شد، اما به زودی این وزارت را تعطیل کردند و چیزی در حد ریاست، در چهارچوب وزارت فرهنگ به جوانان قائل شدند.«انجو بازی»خطری دیگری است که جوانان را تهدید می کند . با ایجاد شغل های کاذب در این و آن« انجو» ای که معلوم نیست چند روز یا ماه یا سال عمر دارد، جوانان را کاذبانه مشغول می سازند، و سعی می کنند غیر سیاسی شوند تا مزاحمتی براي دولت و نهاد هاي بين المللي ايجاد نكنند. در واقع با نيرنگ هاي مختلف عملاً جوانان را به فساد سوق مي دهند، آموزش و پرورش ملي را آرام آرام تعطيل مي كنند تا به جاي آن مدارس ، مكاتب و دانشگاه هاي خصوصي بسازند. در مدارس، مكاتب و دانشگاه هاي خصوصي فرزندان مردمان فقير جامعه نمي توانند شامل شوند. چون هزينه ي زياد ي مي طلبد. اين درحالي است كه فرزندان ثروتمندان در دانشگاه هاي امريكايي كابل در س مي خوانند ویا در خارج کشور. چنين تفاوت غير انساني براي من بسيار نگران كننده است. آموزش و پرورش بايد ملي شود، وضعيت جوانان دختر به ويژه دشوار تر از جوانان پسر است. علاوه بر بي عدالتي هاي كه رژيم وضع كرده است ، سنن دست و پاگير و خشونت در خانواده و بيرون از خانواده آن هارا له كرده است. بسياري از دختران نمي توانند به دانشگاه ها شامل شوند. چراكه در ولايات شان دانشگاه وجود ندارد، اگر بخواهند به كابل يا دوسه ولايت ديگر كه دانشگاه دارند مراجعه كنند یا پول براي اجاره گرفتن خانه ندارند یا خانواده های شان اجازه نمی دهند برای تحصیل به کابل یا محلات دیگر بروند ، نبود خوابگاه برای دانشجویان فقیر مشکل لاینحل است. چندین نفر دانشجو دست به دست هم می نهند تا اتاق کوچکی را در محلات حلبی آباد و زاغه نشین شهر اجاره کنند تا بتوانند درس بخوانند.ازدواج و هزینه های پر خرج آ ن موجب می شود که جوانان نتوانند تشکیل خانواده بدهند. موضوع دیگری که نباید فراموش کرد کم وکیف آموزش وپرورش در دانشگاه ها و مکاتب است . از مجموع آنهای که واجد شرایط رفتن به مکاتب اند فقط پنجاه در صد آنها می توانند شامل مکاتب شوند . مکاتب ودانشگاه ها از کیفیت عالی علمی ، آموزشی وپرورشی بهره مند نیستند . با کمبود اساتید و معلمان متخصص مواجه هستیم. دانشگاه ها و مکاتب تولید و باز تولید علمی مناسب ندارند . نمی توانند نخبه سازی کنند . دانشگاه ها از ایمنی اخلاقی وفزیکی لازم بر خوردار نیستند . دانشجویان دختر به ویژه احساس امنیت کامل نمی کنند . موارد قابل توجهی شکایت از سوی دختران دانشجو نسبت به رفتار ناخوش آیند برخی از اساتید وجود داشته است.


پرسش: در باره ی نیرو های بین المللی چه نظر دارید؟


پاسخ: نیرو های بین الملل به طور کلی به سه کته گوری تقسیم می شوند« آیساف»، « ائتلاف»، « ناتو». مردم درمناطق جنوب و جنوب شرق به خصوص به این نیروها به عنوان نیرو های اشغال گر نگاه می کنند. حضور این نیروها نه تنها به صلح و ثبات منجر نشده، که افغانستان وکل منطقه را به خطر جدی جنگ وبی ثباتی مواجه کرده است. نیروهای « ناتو» به ویژه به زور و بدون توافق پارلمان و مردم افغانستان وارد کشور شده اند . حضور ناتو بر خلاف توافقات « بن» هم هست. این نیرو ها در پر جمعیت ترین مناطق ولایات پایگاه گرفته اند تا از مردم دربرابر حملات مخالفان شان گوشت دم توپ بسازند. به هیچ قاعده وقانونی احترام نمی گذارند و هرچه می خواهند انجام می دهند. آقای اوباما ازبسته کردن زندان گوانتانمو سخن گفتند: ما ازشنیدن آن شادمان شدیم، آقای اوباما گفتند دیگرامریکا شکنجه گر نخواهد بود و شکنجه نخواهد کرد؛ بیشترشادمان شدیم. اما می خواهیم به اطلاع آقای اوباما برسانیم که در میدان هوایی بگرام ( 35کیلو متری کابل ) چندین زندان و بند وجود دارد که به وسیله ی آمریکا یی ها اداره می شود. بگرام یکی از بزرگترین پایگاه های ارتش امریکا است. در این زندانها زندانیان شکنجه می شوند، زندانیانی که اکثراً نمی دانند چرا زندانی شده اند. وضع در زندان های امریکای بگرام، خواجه رواش( میدان هوایی کابل)، شندند( مربوطاط ولایت هرات) بد تر از زندان گوانتانمو است، شماری از زندانیانی این زندان ها از امریکایی ها تقاضا کردند که به گوانتانمو انتقال داده شوند؛ چرا که وضعیت گوانتانمو را بهتر می دانند. انتقال به زندان گوانتانمو را نوعی آسایش و امنیت تلقی می کنند. حالا خود قیاس کنید، وضع چگونه است؟ مردم از جورج بوش و اداره ی او نفرت داشتند، خواهان محاکمه ی جورج بوش هستند. او را قاتل و جنایتکار جنگی می نامند.از امریکا چهره ی دژخیم ، درنده ، ستمگر، استثمارگروبی رحم ، ضد دموکراسی و ضد حقوق بشر ارئه داد،شاید تقدیر چنین بود که به دست او )جورج بوش ( حجاب ها و پرده ها دریده شود و چهره ی اصلی هویدا شود.با وجود که مردم افغانستان باور ندارند تغییرات زیادی به وسیله ی اداره ی جدید بوجود بیاید باز از پیروزی دموکرات ها برجمهوری خواهان شاد مان شدند.شهر کابل به یک شهر نظامی در واقع یک پایگاه نظامی مبدل شده است .مردم احساس امنیت نمی کنند .چون ممکن است در جریان حمله ی نیروهای مخالف بر نیرو های خارجی ،شهروندان عادی و غیرنظامی به قتل برسند . نیروهای خارجی به خصوص نظامیان امریکا به ساده گی ماشین ها و مردم عادی را حتا در صورت که ترافیک سنگین هم باشد و بالاجبار به فرمان «ایست»یا « حرکت » نتوانند عمل کنند به گلوله می بندند .این عمل وحشیانه بار ها وبارها در شهر کابل وشهر های دیگر به مشاهده رسیده است ،عابرین بی گناهی بوسیله ی این نیروها به قتل رسیده اند چندین بار مردم بی گناه هنگام بر گزاریی محافل «سور» و «عزا » مورد حملات نیرو های ائتلاف قرار گرفته به خاک وخون کشیده شده اند. مردم بار ها خواهش كردند، تظاهرات كردند ، اعضاي پارلمان نیز اعتراض نمودند اگر اين نيرو ها خود مخل امنيت نيستند بايد به مرزهاي كه خطر جنگ و جود دارد ، بروند و شهر ها را تخليه كنند، يا در مناطق دور از شهر پايگاه ايجاد كنند، اما هيچ گاه رژيم كابل و مدافعان آن به اين خواست گوش نداند. وضعيت بد تر و دردناك تر از يك وضعيت اشغالي است، در يك كلام ضد انساني و وحشيانه است. در هر حال اين نيرو ها بايد كشور ما را ترك كنند، اگر طرح هاي حزب ما مورد توجه جامعه ي بين المللي و نهاد هاي موثر بين المللي ( در صورتي كه مبارزه عليه پديده ي ترورزيم به تعبير بوش بهانه ي براي اشغالگري نبود) قرار مي گرفت، صلح و ثبات تأمين مي شد و نيازي به نيرو هاي اشغالگر نبود. به هر انجام حالا كه سران قدرت هاي امپرياليستي از« تروريسم »حرف میزنند مردم آنهارا مسخره می کنند، کدام تروریسم ؟ تروریسم با تعریف بوش ؟ آنچه در سر زمین های اشغالی و غزه میگذرد؟ ابوغریب ؟ بگرام ؟ جای جنبش های آزادی خواهانه و رهایی بخش ملی کجاست ؟ بر کسی پوشیده نیست که به هر حرکت داد خواهانه ی ملی ، دموکراتیک و رهای بخش، که منافع سرمایه داری را به خطر بیندازد مهر تروریسم زده می شود . دیگر روشن است که امپریالیست ها می خواهند جهان و منابع نفتی، ثروت های مناطق (حاشیه نشین و جهان پیرامونی ( را میان خود تقسیم کنند. برای این منظور از هر وسیله ی استفاده می کنند، حمله بر عراق تجاوز آشکاری امپریالیستی بود، چنین است حمله بر افغانستان، شاید فردا حمله به کشور دیگر یا سرزمین دیگر.مضاف برآن نیرو های بین المللی ، با آنکه زیر چتر سازمان ملل ، آیساف ، ناتو و ائتلاف گرد هم آ مده اند ، استراتیژی وبرنامه ی هم آهنگ ندارند . سیاست این نیرو ها یک دست نیست . هر کشور نیرو های نظامی خود را آنگونه هدایت می کند که منافع خودش می خواهد .قرار دادن مشکل افغانستان و پاکستان در یک کاسه به این معنا است که استراتیژی آمریکا تا اکنون ، با وجود حضور آقای اوباما در کاخ سفید ، چندان تغییر نکرده است . افغانستان ، در نهایت و تداوم نیروهای ائتلاف تحت رهبری آ مریکا ، به پایگاهی تهاجم ومداخله در امور کشور های دیگری منطقه مبدل خواهد شد . پرونده های ایران ، چین ، هند ، کشور های آسیای مرکزی (حوضه ی ژیوپولیتیک فدراتیوی روسیه )همچنان برای امریکا باز است . نگاه داشتن افغانستان در وضعیت «جنگ وصلح » فاجعه بار وغم انگیزاست . مردم افغانستان از خود می پرسند : در صورتیکه صلح برقرار شود نیرو های خارجی برای ادامه ی حضور خود در افغانستان و منطقه چی دلیل و برهانی خواهد داشت ؟ با وجود ادعا های بلند پروازانه ی جورج بوش ریشه های طالبان که در سر زمین پاکستان کاشته شده اند هر روز سبز و سبز تر می شوند .


پرسش: در باره ی انتخابات چه فکر می کنید؟ دموکراتیک و عادلانه بر گزار خواهد شد؟


پاسخ: انتخابات قبلی کاملاً غیر دموکراتیک بر گزار شد در همه سطوح که در یک انتخابات می تواند وجود داشته باشد. کاندیدا ها به جامعه ی بین المللی مراجعه کردند.هیأتی به نام حقیقت یاب توظیف گردید، بیش از 300مورد آشکار دروغ و تقلب به دست آمد، هر کدام یا لااقل بیشتر تخلفات می توانست دال بر غیر دموکراتیک بودن و مشروع نبودن انتخابات باشد. متاسفانه با وجود آشکار شدن تخلفات هیچ اقدامی قانع کننده ازطرف جامعه ی بین الملل صورت نگرفت. هم اکنون چند کاندیدا وجود دارد که زیاد هم برای شان تبلیغات می شود، پولدار هم هستند، اما مردم افغانستان آن ها را می شناسند، از آغاز کنفرانس بن به بعد وزیران دولت بوده اند، چگونه می توانند تبرئه شوند. مردم آن ها را عوامل غرب مخصوصاً امریکا و انگلیستان می دانند، هم اکنون نزد مردم قابل سوال اند.پیشا پیش می توان گفت که انتخابات آینده نیزغیر دموکراتیک ونا مشروع بر گزار خوهد شد، عناصر فساد از همین حالا آشکار است. بیش از 14ولایت افغانستان در گیر جنگ با رژیم کابل و نیروهای خارجی هستند، با چند ولایت که نمی شود انتخابات کرد، باید فرصتی فراهم شود که همه شهروندان واجد شرایط رای دهی بتوانند شرکت کنند، الآن که چنین چیزی ممکن نیست، تا ماه اگست( اسد ) فرصت زیادی در دست نداریم. در این چند ماه هیچ معجزه ای اتفاق نخواهد افتاد که در آن امکان انتخابات فراهم شود. آیا واقعاً انتخابات خواهد شد یا حوادث دیگری پشت پرده دارد، پنهان از اذهان عامه، پنهان ازمردم افغانستان شکل می گیرد، با آقای حکمتیار و طالبان چه خواهند کرد؟ آقای کرزی وضعیت اضطراری اعلان خواهد کرد؟ اصلاً به جای انتخابات لویه جرگه دایر خواهد شد؟ باز با بحث دولت موقت و دولت انتقالی دیگر مواجه خواهیم شد؟ به درستی روشن نیست؛ اما این احتمال را نیز نباید از نظر دور داشت . فراموش نکنیم که در کشور ما بیگانگان تصمیم می گیرند، نه دولت، به معنای واقعی آن. نه ملت داریم و نه دولت ملی. دموکراسی تنها انتخابات هم نیست، عناصرمهم تر دیگری هم وجود دارد که ازحوصله ی این گفتگو بیرون است، بماند به موقع دیگر.یکی از عناصر مهم دموکراتیک بودن انتخابات چگونگی تشکیل کمیسیون انتخابات ، وظایف وروش اجرای آن است آنهای که در رده های اول جنگ ، به خصوص جنگ های داخلی عوامل اصلی بوده اند چگونه می توانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند ؟ آنهای که فرمان ، دستور و مشوره داده اند همان قدر مسئول و قابل پرسش اند که مجری های آن . در بحث از عدالت انتقالی هم می توان به آن داده ها مراجعه کرد . توسعه ی سیاسی فقط و فقط در یک نظام عادلانه ودموکراتیک میسر می گردد . نقد نظام ها و کار گذاران آن ، باز کردن به سامان وروش مند کینه ها وعقده های سر کوب شده ، دادن مجال واقعی و راستین به آشتی ویکدیگر فهمی ، مجال دادن برای سلب و ایجاب ها به صورت دمو کراتیک همه و همه عناصر سازنده ی بناهای دموکراسی اند.


پرسش: اگر شما در قدرت باشید و یا اگر انتخابات قبلی را به عنوان کاندیدای حزب تان در آن انتخابات برده بودید مشکل طالبان را چگونه حل می کردید، بالاخره چه برنامه ی روی دست می گرفتید، به چه مسئله یا مسایلی اولویت می دادید؟


پاسخ: فکر می کنم به تلویح یا به تصریح به آن توجه را جلب کرده ام. اولین کاری که می کردم تدوین مبانی نظری نو سازی افغانستان می بود، یعنی چگونه نظامی لازم می داشتیم، سیاست، اقتصاد ، فرهنگ ،حقوق زنان، برابری، عدالت، استقلال، حل مسایل ملی، ایجاد جنبش های اجتماعی زنان، جوانان، عدالت انتقالی و غیره بر چه پایه های تئوریکی باید بنا می شدند، درتئوری و عمل به آزادی، برابری و برادری احترام می گذاشتیم. به آن می رسیدیم به آن باور می کردیم. ثانیاً به تامین امنیت اولویت می دادم به ایجاد حسن همجواری و همزیستی عادلانه با کشور های منطقه، چرا که در صلح می شود سرزمین راآباد کرد. از اولویت های بسیار مهم دیگر راه اندازی جنبش سواد آموزی بود، مبارزه با بی سوادی ، محو بی سوادی به عنوان امر ملی. از آمریکای لاتین گرفته تا آسیا این نمونه ها را داشتیم- ضرورت مبارزه با بی سوادی را. ایجاد جنبش های زنان، توانمند کردن زنان نیز برایم اولویت داشته و می داشت.در واقع در همه ی عرصه ها دست به تغییر ساختاری می زدیم .
اما طالبان؟ در مورد حرکتی به نام طالبان مقالات و کتاب هایی نوشته شده که باید خوانده شوند، تحلیل در چه سطحی صورت گرفته؟ نخست باید گفت حرکت طالبان یک حرکت اسلامی است: حرکتی با قرائتی کلاسیک و دگم از اسلام ، حرکت معطوف به « تکلیف» ونه « نتیجه» در متن همان قرائت. نگاه طالبان نیز نوع دیگری نگاه کردن به دین وشریعت است. تفاسیر و قرائت های مختلف و متفاوتی از دین به طور کلی و از اسلام به طور خاص در اختیار داریم.مظاهر و مصداق بیرونی این گونه ها یا تنوع تفاسیررا در حرکت ها و جنبش های اسلامی مشاهده می کنیم؛ نه تنها در سطح بین المللی ، که در کشور خود مان.
ویژه گی ها، عادات و شماری از رسم ورسوم و فرهنگ قبیلوی نیز در آن دیدگاه و آن نوعی قرائت طالبانی نیز جلوه ی آشکار دارد. تبعیض داشت ها و برتری طلبی قومی، زبانی،مذهبی نیز عنصر دیگری است، عقب ماندگی عمومی هم عنصر و عامل دیگری می باشد که می باید در سطح تحلیلی کلان درنظر گرفته شود، سطح رشد اجتماعی ، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی افغانستان، سواد، کم سوادی، بی سوادی، موقعیت زنان و غیره.
بدنه ی اصلی حرکت طالبان را هموطنان پشتون تشکیل می دهند، اما از شماری اقوام دیگر نیز مردمانی در این حرکت حضور دارند، چون پشتون ها اکثریت این حرکت را تشکیل می دهند، طبعاً اقتدار اصلی و فرماندهی در اختیار پشتون های این حرکت قرار دارد. از میان اقوام غیرپشتون حضور تاجیک ها و اوزبک ها البته بیشتر به چشم می خورد.
از نظرطبقاتی طالبان متعلق به اقشار و لایه های میانه و به بیان دیگر« پاپتی» های اقوام، منجمله پاپتی های لایه های فقیر پشتون اند. درسی سال پسین هرارشی یا سلسله مراتب قدرت در افغانستان دچارجابجایی های شدید شده است. مجاهدان و مبارزان جوان سلسله مراتب سنتی را در هم شکسته اند، نفرت نسبت به لایه های بالای اجتماعی را در حرکت ها و جنبش های اجتماعی وسیاسی و منجمله خود حرکت طالبان می توان مشاهده کرد. پس عقده های طبقاتی نیز در آن وجود دارد. طالبان بر ضد نیرو های خارجی مسلحانه می رزمند در این رزم به هیچ قاعده وقانون مدنی یا کنوانسیون های بین المللی مربوط اعتنا نمی کنند . به حقوق بشر احترام نمی گذارند یا باور ندارند اعلامیه ی حقوق بشر را اساساً مربوط به کفار می دانند نسبت به آنچه انجام می دهند بی پروا هستند ، دست بریدن و گردن زدن امر عادی است ، آنرا تکلیف دینی خود در جهاد علیه کفار یا عوامل کفار تلقی می کنند . برخورد شان نسبت به حقوق زن ، که نیاز به گفتن ندارد . زنان جایی در نظام طالبان ندارند.


پرسش:آیا طالبان من حیث المجموع، عوامل ویا جواسیس پاکستان یا بیگانگان هستند؟


پاسخ: به نظر من نه! بیگانگان، از حرکت آن ها استفاده یا سوء استفاده می کنند؟ می شود گفت بلی! طالبان در مسیر های که قدرت های بزرگ منافع خود را می بینند، مورد استفاده قرار می گیرند. آیا خود بر این جریان ها آگاه اند؟ اگر آگاه باشند کادر رهبری آن ها می تواند بازی دو سویه انجام دهد: به ما کمک کنید، ما علیه دشمن مشترک مبارزه می کنیم، این چیز عجیبی نیست. مگر مجاهدین حتا خوش نام ترین آن ها برای توجیه و تطبیق اهداف خود، مبارزه علیه ارتش اشغال گر شوروی از کشور های غربی و کشور های مخالف اتحاد جماهیر شوروی پول وسلاح دریافت نمی کردند؟ من در باره ی سلامت وملامت این دو جریان و اهداف آن ها داوری نمی کنم. فرم کار را دارم نگاه می کنم. تازه جز مورد پاکستان مورد کمک رسانی های دیگری به آن ها چندان مشخص نیست. کی به طالبان پول و اسلحه می دهد؟ آیا اسلحه همان اسلحه ی است که از مجاهدین از پاکستان به دست آورده اند؟ آیا تمام پول آن ها از راه فروش مواد مخدر به دست می آید؟ همه این ها می تواند باشد. اما می باید تحقیقات گسترده ترو مستند تر انجام بیابد.
این دیگر روشن است که طالبان یکجا با حزب اسلامی یا جدا ازهم و اما به موازات هم علیه نیرو های خارجی می جنگند. هر بار هم هر کدام مسئولیت این یا آن عملیات نظامی یا انتحاری را می گیرند. ممکن است در سطح دیگری با نیرو های خارجی هم گفتگو داشته باشند در سطح رده های بالا.اجلاس سعودی یکی از نمونه های آن است.


پرسش:ماهیت جنبش طالبان چیست؟


پاسخ: آیا یک جنبش ملی است، یک جنبش دموکراتیک است، یک حرکت ملی- اسلامی است؟ آیا میان «ملی بودن» و « دموکراتیک بودن» اختلاف و تفاوت وجود دارد؟ آنچه مسلم است این جنبش هر چه باشد دموکراتیک نیست، ملی و آزادیبخش به مفهوم مدرن آن هم نیست. بیشتر یک حرکتی است، با همان ویژگی های که بر شمردیم و تعریف شده با ارزش های طالبانی . یک جنبش آزادیبخش ملی مدرن در بدترین حالت هم یک سری اصول ملی، ارزشی، اخلاقی و بین المللی را رعایت می کند،به ارزش هایی که در اعلامیه ی حقوق بشر مندرج است، ارج می گذارد، با نیرو ها، احزاب و حرکت های ملی و دموکراتیک به خاطر به ثمر رساندن جنبش و تحقق اهداف آن گفتگو می کند؛ اهل تسامح و مدارا می باشدبه پلورالیسم عقیده تی وسیاسی احترام می گذارد ، برای دیگر اندیشان حق و مجال و میدان می دهد،تا بر نامه های خود را مطرح کنند.دوستان و مخالفان زیادی از من سوال کردند که شما( لطیف پدرام، رهبر حزب کنگره ی ملی) ”ضد خارجی ها هستید و شما این کشور ها را اشغالگر می گوئید “، خواهان خروج آن ها از افغانستان هستید، پس چه فرقی بین شما و طالبان وجود دارد؟- بار ها پاسخ داده ام، از خیلی موضوعات دیگر که بگذریم به دو دلیل : هم روش ما متفاوت با روش طالبان است و هم نتیجه ی که از مبارزات حق طلبانه، دموکراتیک و آزادی بخش کنگره ی ملی افغانستان درنظر داریم، نیز نگاه مان به حقوق بشر و حقوق زنان . نتیجه ی که می خواهیم به دست بیاوریم همانا بر قراری دولت ملی، دموکراتیک، دولت فاقد ستم و استثمار است. روش ما مبتنی بر خشونت نیست، مبتنی بر رأی مردم است. اعمال خشونت بار و غیر مدنی را تجویز نمی کنیم، با وجود این شناخت و آگاهی بر این که بسیاری از طالبان برای بیرون راندن نیرو های اشغالگر از سر زمین شان صادقانه می جنگند، نفوذ عوامل بیگانه را در دستگاه رهبری آن ها منتفی نمی دانیم اما آن عوامل بیگانه «نفوذی» های خوب اند یا بد، واقعاً می خواهند کمک کنند یا دامی اند تنیده شده برای گرفتاری مردم ما و سرزمین ما؟ این بحث بماند.


پرسش:با این جریان چگونه باید روبرو شد؟


پاسخ: طرح این جانب و کنگره ی ملی افغانستان این است که جنگ، بمباران، فرستادن نیروی نظامی ، افزایش نیرو های نظامی برای خاموش کردن یا متوقف کردن حرکت طالبان یا هر حرکت احتمالی دیگر از این قماش یا جنس دیگر راه حل نیست. بار ها گفته ایم، کنفرانس داده ایم، اعلامیه منتشر کرده ایم ؛ راه حل همان « راه فدرال» است. ما نمی توانیم، من نمی توانم شاهد کشتار هموطنان پشتونم، و بمباران ها، و عملیات نظامی نیروهای اشغال گر باشم. افغانستان سرزمین مشترک همه ما است. در دفاع از آن ها ما مسئولیت داریم باید جلوی کشتار مردم بیگناه را بگیریم، کودک شیر خوار یا طفلی شیر خوار که در بغل مادر خود، در هلمند، یا کندهار، یا بکتیا، یا شولگره آماج حمله ی نیرو های اشغالگر قرار می گیرد، به قتل می رسد، زیر دیوار می ماند، نه پشتون است، نه تاجیک، نه اوزبک، نه هزاره و نه.... فرزند افغانستان است، گناه او چیست. بگذارید در شرق و غرب، شمال و جنوب مردم روئسای فدرال خود را انتخاب کنند. اگر به طور مثال آقای حکمتیار، یا آقای ملا محمد عمر یا x یا y به هر دلیلی رأی می گیرند، مردم آن ها را انتخاب می کنند، بر نامه ها شان را در مناطق خود، در مناطق پشتون نشین قبول دارند، انتخاب شوند. به جای جنگ و بمباران، که می تواند در نهایت به یک جنگ سرتاسری تبدیل شود بهتر است مردم در ایالت خود درچارچوب یک سیستم فدرال حق قانون گذاری،و اختیار عمل داشته باشند. مشروط بر این که ایالتی بر ایالتی تهاجم نکند و جنوب به شمال و شمال به جنوب حمله ور نشود. راه حل ها دقیقاً سنجیده شود. باور دارم اگر یک سیستم فدرال به وجود بیاید آن شرط ها هم اجرا خواهند شد، آن راه حل ها هم بدست خواهند آمد. در هر صورت برای طالبان و حضور آن ها در دولت باید در یک چارچوب، یک سیستم فدرال راه حل پیدا کنیم. این خود یک نوع الترناتیف سازی برای تامین صلح و ثبات در مناطق تحت کنترل طالبان و تقسیم آن ها (طالبان) به واحد های کوچک تر قدرت و اقتدار می باشد. در غیر آن افغانستان با خطر تجزیه مواجه خواهد شد ،چیزی که کنگره ی ملی با آن مخالف است . تسلیح آدم های تند روای مثل بیت الله مسعود و تسلیح نیرو های تند رو در سوات و مناطق قبایلی خبر خوشی برای افغانستان نیست . جنگ و بی ثباتی با توان مضاعف به سوی سر زمین ما گسترش داده می شود ، وآنگهی با خطر تجزیه رو برو خوهیم شد .
با وجود این تمهیدات و عمل به این اصل که به خاطر ختم جنگ می باید راه گفتگو با طالبان و نیرو های مسلح مخالف باز شود ؛ و اگر مردم در جنوب آنهارا دوست دارند و می خواهند انتخاب کنند در بلند مدت باور نداریم ومصلحت کشور نیست آن مناطق در تحت سلطه و نظام طالبان در عقب مانده گی نگه داشته شوند و کوشش برای دموکراتیزه کردن زندگی در آن ولایات تعطیل شود ؛ آن مناطق هم می باید در مسیر زندگی مدرن قرار بگیرند؛ تازه صد در صد معلوم نیست مردم جنوب خواهان برنامه های طالبانی هستند یا نه ؟ می باید به رأی آ ن مردم مراجعه شود ، واقعا چه می خواهند ؟
طالبان صرفا جریان ایدئولوژیک نیستند ، حرکت سیاسی ، نظامی اند و استفاده از هزاران مدرسه ی دینی در پاکستان ومناطق سرحدی تولید و باز تولید می شوند ، هنوز آقای ملا ضعیف وآقای متوکل ، ( از رهبران ارشد طالبان )از سلامت پندار ، گفتار و کردار خویش دفاع می کنند رابطه با جنبش القاعده و ضرورت تحکیم آن را نوع انترناسیونالیزم اسلامی تلقی می کنند ؛ واینکه آقای ملا عمر رهبر و امیر طالبان را شخصیت معتدل و میانه رو می دانند باورمند, مصر وصریح اند.وآنگهی این پرسش مطرح است که بی نگاه انتقادی به گذشته و پوزش طلبی از اعمال ناشایسته ی خویش ، بدون کوچکترین تغییر در موضع گیری ها و اعاده ی حیثیت از قربانیان ، با برگزاری و در «کمیسیون های حقیقت یاب» چگونه می توان به صلح ، ثبات وآشتی ملی رسید ؟


پرسش: درباره ی عدالت انتقالی و ضرورت آن در افغانستان چه نظري دارید؟


پاسخ:اکثریت قاطع مردمان افغانستان، و شاید مردمان منطقه که آگاهی کافی در باره ی « دادگاه بین المللی جنائی» یا خود مفهوم عدالت انتقالی ندارند خیال می کنند، عدالت انتقالی به معنای بر گزاری دادگاه ها به منظور انتقام جویی و به راه اندازی محاکمه ها، زندانی کردن ها و به جوخه ی اعدام سپردن هاست. نه خیر چنین چیزی نیست. تطبیق عدالت انتقالی معطوف به ایجاد زمینه های آشتی ملی بر پایه ی باز شدن عقده ها و گشودن باب گفتگو ـ خود بیانی به منظور یافتن راه های آشتی ملی و احترام گذاریدن به قربانیان و خانواده ی قربانیان است، عدالت انتقالی به منظور فرا خواندن و زمینه سازی برای حضور « حافظه ی جمعی و تاریخی» مردم است؛ به این حضور ( حضور حافظه ی جمعی( و فراخوانی وگشوده شدن حقایق به سوی یکدیگر می خواهیم از قربانیان اعاده ی حیثیت شود، و نیز درسی باشد تا مردم با باز خوانی آن بار دیگر گرفتار جنگ و خشونت نشوند و از انجام جنایات جلوگیری کنند؛ درنهایت ناظر بر منظور صلح، ثبات، آشتی و همزیستیی مسالمت آمیز در داخل یک کشور است . آفریقای جنوبی نمونه ی بارز عدالت انتقالی است. کمیسیون های حقیقت یاب» داریم که به وسیله ی پاک ترین وصالح ترین و خوش نام ترین شهروندان و شخصیت های سیاسی، ملی، مذهبی کشور رهبری می شود. کمیسیون حقیقت یاب کمیسیونی برای باز شدن عقده ها و کینه ها، اعترافات صادقانه به اشتباهات و گناهان و پوزش خواستن از قربانیان و خانواده ی قربانیان است. چرا خطر برگشت دو باره ی طالبان به قدرت وجود دارد؟ یک دلیلش این است که حافظه ی تاریخی نداریم، حافظه ی جمعی نداریم، اگر اشتباهات دولت تره کی، امین و... نقد می شد و در اختیار مردم قرار می گرفت، اگر اشتباهات گروه های که بعد از آن رژیم ودولت به قدرت رسیدند آفتابی می شد، اگر عدالت انتقالی جاری می گردید، مردم امروز موافقت نمی کردند که طالبان به همین سادگی به قدرت بر گردند. حد اقل این است که همه ی این رژیم ها، حداقل از زمان ظاهرشاه به بعد می بایست مورد داوری کمیسیون های حقیقت یاب قرار می گرفتند و می بایست عدالت بر همه آن ها جاری می شد، اشتباهات و جنایات انگشت نما می گردیدند، در آن صورت همه قدرت ها متوجه اعمال خود می شدند چراکه می دانستند روزی مورد باز پرس قرار می گیرند و مجبور می شوند در برابر مردم به اشتباهات خود اعتراف نمایند، و خواهان بخشایش شوند. تطبیق عدالت درواقع اعاده ی حیثیت قربانیان و خانواده های قربانیان است، اگر می خواهیم درس بگیریم باید عدالت انتقالی در افغانستان تطبیق شود، کمیسون های حقیقت یاب یک چنین جایگاهی می باشند، در دساتیر دینی و عرفی مان هم داریم، لذتی که در « عفو» است در «انتقام» نیست. یقین داریم که قدرت بخشندگی در افغانستانی ها زیاد است، دشمن و قاتل خود را هم توانسته اند ببخشند. این مردم ( مردم افغانستانی) روح بزرگ و سیعه‌ي ِ صدردارند. مهم این است که درس‌ها تاریخ مند باشند.


خاستگاه: رايانْ پيامي از سارا روزبه - تهران


١٩. گنج ِ شايگان ِ ”شوش" در "لوور": داستان ِ پُرآب ِ چشم ِ غفلت ِ ما و دستْ‌يازي‌ي ِ دیگران به ميراث ِ فرهنگی مان!


در اين جا ببينيد و بشنويد و آه از نهاد، برآوريد! ↓ http://www.jadidonline.com/images/stories/flash_multimedia/Susa_shush_test/susa_high.html


خاستگاه: رايانْ پيامي از داريوش کارگر - سوئد


٢٠. گزارشي از همايش ِ بزرگ ِ شاهنامه‌خواني‌ي ِ بختياري و دستْ‌افشاني و پاي‌كوبي‌ي مردم در نزديكي‌ي ِمسجد سليمان، به هنگام ِ نوروزدر اين جا ببينيد و بخوانيد ↓
http://www.iranpressnews.com/source/056580.htm
خاستگاه: رايانْ پيامي از هواداران ِ پان ايرانيسم


٢١. كتاب شناسي‌ي ِ روزآمد ِ ايران در شماره‌هاي دو گانه‌ي ِ نوروزي‌ي ِ جهان ِ كتاب
شماره‌هاي دوگانه‌ي ِ ١١ و ١٢، بهمن و اسفند ١٣٨٧ (پي در پي ٢٣٧ و ٢٣٨) جهان ِ كتاب، ماه‌نامه‌ي ويژه‌ي ِ آگاهي‌رساني، بررسي و نقد ِ كتاب در آستانه‌ي نوروز نشريافت و چشم و دل ِ اهل كتاب و مطالعه را روشن كرد.
از نگارنده‌ي اين يادداشت، بررسي‌ي كوتاهي درباره‌ي ِ كتاب ِ ايرانيّات در كتاب ِ بزم ِ فرزانگان اثر ِ آثتايس، برگردان و يادداشت‌هاي ِ دكتر جلال خالقي مطلق، با عنوان هفتاد دريچه به گستره‌ي ِ فرهنگ، ادب، هنر و زندگي‌ي ِ فردي و اجتماعي‌ي ِ ايرانيان در روزگاران ِ كهن در اين دفتر، به چاپ رسيده‌است.جليل دوستخواه


هفتاد دريچه

به گستره‌ي ِ فرهنگ، ادب، هنر و زندگي‌ي ِ فردي و اجتماعي‌ي ِ ايرانيان در روزگاران ِ كهنبا اندوه و دريغ ِ بسيار بايد بپذيريم كه ما ايرانيان، در كار ِ نگاهباني از مُرده‌ريگ ِ گذشتگان‌مان و ثبت و ضبط ِ جُزء به جُزء ِ كُنِش‌هاي ِ فردي و اجتماعي‌ي ِ آنان – كه مي‌توانست رهنمون ِ روشنگر ِ ما به هزارتوي ِ زمان‌هاي ِ سپري‌شده و بازْنگشتني باشد – كوتاهي‌ي نابخشودني كرده‌ايم و اين خويشْ‌كاري‌ي ِ بايسته‌ي ِ فرهنگي و ملّي در ذهن و ضمير ِ ما نهادينه نشده‌است.
برآيند ِ اين بي‌پروايي و نا خويشْ‌كاري‌، همين‌ست كه ما از فرارَوَند ِ زندگي‌ي ِ پيشينيان‌مان – نه تنها در هزاره‌ها و سده‌هاي دور، بلكه در دوره‌هاي ِ تاريخي‌ي ِ نزديك‌تر و حتا معاصر– آگاهي‌هاي ِ چندان دقيق و درست و ‌پذيرفتني نداريم و همواره آسانْ‌گيرانه، به كلّي‌گويي‌هاي ِ مبهم، خُرسندبوده و سرگرم‌ مانده‌ايم!
بي‌سبب نيست كه دانشمند ِ تاريخْ‌نگار ِ روزگارمان دكتر ‌پرويز رجبي، عنوان ِ دو مجموعه‌ي ِ بزرگ ِ پژوهش‌هاي ِ تاريخي‌ي ِ خود را هزاره‌هاي ِ گمْ‌شده و سده‌هاي ِ گمْ‌شده گذاشته‌است.
درنتيجه‌ي ِ همينِ اهمال ِ گذشتگان و اكنونيان، همواره ناگزيربوده‌ايم و هستيم كه جاي خالي‌ي ِ گزارش‌ هاي بومي و درونْ‌خانگي را با برداشت‌هاي ِ جسته‌گريخته و نارسا – و گاه حتا غرضْ‌آلود ِ – جُزْايرانيان پُركنيم.

جدا از آنچه پژوهندگان و مترجمان ِ ايراني‌ي ِ سده‌هاي ِ دور ِ پيش و پس از اسلام، در اين زمينه كرده‌اند – و ما هنوز هم كم و بيش از آن‌ها برخورداريم – از دو سده‌ي ِ پيش بدين سو، شماري از اهل ِ فرهنگ به كار ِ ترجمه و انتقال ِ داده‌هاي ِ پژوهش‌هاي ِ جُزْايراني درباره‌ي ِ ايران و ايرانيان به زبان ِ فارسي و گستره‌ي ِ فرهنگ ِ ايراني، سرگرم بوده‌اند و هستند. بررسي و نقد و ارزيابي‌ي ِ درونْ‌مايه‌ي ِ يكايك ِ اين كارها، همانا فرصت ِ ويژه‌اي مي‌خواهد.
يكي از تازه‌ترين و فرهيخته‌ترين كارها در اين زمينه، ايرانيّات در كتاب ِ بزم ِ فرزانگان، نوشته‌ي ِ آثِنايُس، دانشْ‌ور و پژوهنده‌ي ِ يوناني‌ي ِ سده‌ي ِ دوم ِ ميلادي با برگردان و يادداشت‌هاي ِ دكتر جلال خالقي مطلق است كه در سال ١٣٨٦ از سوي ِ مركز ِ دايرةالمعارف ِ بزرگ ِ اسلامي در تهران نشريافت.
اين دفتر ِ لاغرْاندام (١٢٢ صفحه) – هم به دليل ِ انصافْ‌مَداري و بي‌طرفي‌ي ِ نسبي‌ي نويسنده‌اشِ در مورد ِ ايرانيان و هم به سبب ِ دقت و مويْ‌شكافي‌ي ِ گزارنده‌ي ِ دانشمندش – در زمينه‌ي ِ موضوعي‌ي ِ خود، اثري مهمّ و كليدي و بازبُردي به‌شمارمي‌آيد و گره ِ بسياري از چيستان‌هاي ِ فروبسته را مي‌گشايد و به پرسش‌هاي ِ از ديرگاهْ فراروي ِ درهاي ِ بسته، معطّل‌مانده، پاسخ ِ سزاوار و خُرسندكننده مي‌دهد.
درونْ‌مايه‌ي ِ كتاب ِ آثِنايُس، گفتمان‌هاي گوناگوني در زمينه‌هاي ِ فرهنگي، فلسفي، تاريخي و جامعه شناختي بوده كه گزارنده، هفتاد فقره‌ي ِ وابسته به ايران را از ميان ِ آنها برگزيده و عنوان ِ ايرانيّات بدان‌ ها داده و از روي ِ ترجمه‌ي ِ آلماني‌ي ِ اين اثر، به فارسي برگردانده‌است. امّا برتري‌ي ِ چشمْ‌گير ِ اين گزارش، نسبت به يك برگردان ِ ساده‌ي ِ متن، افزودن ِ ٤٣ صفحه يادداشت (در ٣١٦ شماره) بر ٦٢ صفحه گزارش‌هاي برگزيده از اثر ِ مؤلّف ِ يوناني، از سوي ِ گزارنده‌ ا‌ست.
دكتر خالقي مطلق در اين يادداشت‌ها، همه‌ي ِ ابهام‌هاي ِ متن را روشن‌ْكرده و بر موردهاي نارسايي‌ و نادرستي‌، انگشتْ‌گذاشته و جايْ‌گزين ِ درست و پذيرفتني‌ي ِ آن‌ها را – در سنجش با خاستْ‌گاه‌ها و پشتوانه‌هاي ِ معتبر ِ ايراني و جُزْايراني – به دست داده‌است تا خواننده در برخورد با متني چُنين كهن و دور از فضاي ِ فرهنگي‌ي ِ اين روزگار، سردرگم نشود و دچار ِ لغزش و گرفتار ِ دُژْآگاهي نگردد.
ارزش ِ والاي ِ ديگر ِ اين يادداشت‌ها، فراگيري‌ي ِ آن‌ها بر شناختْ‌نامه‌ي ِ شمار ِ زيادي از بزرگان ِ انديشه و دانش و فلسفه و فرهنگ ِ يونان است كه هيچ پژوهنده و جُستارگر در گستره‌ي ِ فرهنگ ِ ايراني و انساني از آن بي‌نيازنيست.
انتشار اين دفتر، در غياب ِ بيشتر ِ داده‌هاي ِ آن در خاستْ‌گاه‌هاي ِ محدود ِ ايراني، غنيمتي‌ست ارزنده براي همه‌ي ِ دوستْ‌داران ِ فرهنگ ِ كهن ِ اين مرز و بوم و بايد آن را ارجْ‌گزاشت و بر گزارنده‌ي ِ فرزانه و دلْ‌سوز ِ آن، درود و آفرين گفت.


Monday, March 23, 2009

 

*يادآوري و خواهشي دوستانه*

دوستان ِ گرامي (ديده و ناديده)! همْ‌كاران و ياوران ِ مهرْوَرز و دلْ‌سوز ِ من و تارنماي ايرانْ‌شناخت !


با سپاسْ‌گزاري از لطف ِ بي‌دريغي كه همواره نسبت به اين دانشْ‌جو و فرهنگْ پژوه داشته‌ايد و داريد، اجازه ‌بدهيد خواهشي دوستانه را با شما در ميان بگذارم:


مطلب ازين قرارست كه شمار ِ رايانْ‌پيام‌ْهاي
(E-Mail Messages)
رسيده به اين دفتر، از حدّ و مرز ِ توانايي و فرصت ِ من براي ِ گشودن و خواندن و بررسي و پاسخْ‌گويي به يكايك ِ آن‌ها گذشته‌است و – راستش را بخواهيد – "رسيده كار به جايي كه من چه عرض كنم؟!"
*
چُنين فرارَوَندي، چه بسا كه به بي پاسخْ‌ماندن ِ برخي از پيام‌ْها كشيده‌‌ شود و – خُدايْ‌ناكرده – به بي-‌ پروايي و بي‌حُرمتي نسبت به لطف ِ دوستان تعبيرگردد كه رفتاري ازين دست، از دارنده‌ي ِ اين قلم، به دورباد!
از سوي ِ ديگر، انبوهي‌ي ِ كارهاي ِ ‌پژوهشي‌ي ِ از چند ده سال ‌پيش نبمه‌كاره‌ مانده و تنگْ‌مجالي‌ ي ِ من براي رساندن ِ آن‌ها به سرانجامي سزاوار، امري‌ست كه با ‌پرداختن ِ روزانه به ده‌ها پيام ِ سرازيرشده به رايانگر ِ من، در ناهمْ‌خواني‌ي ِ آشكار، قرارمي‌گيرد و مرا در تنگناي ِعذاب ِ وجداني ي ِ تابْ ‌سوزي مي‌گذارد كه بي‌گمان، هيچ يك از شما ياران ِ عزيز و دوستْ‌داران ِ فرهنگ ِ ايراني از چُنين پايان ِ خُسرانْ‌باري براي ِ يك عمر كوشش و كُنِش ِ فرهنگي‌ي ِ من خشنود نخواهيدبود.‌

پس ناگزيرم كه وضع ِ كنوني را ديگرگون گردانم و بيش ازين كشتي بر خشكي نرانم و بازمانده‌ي ِ‌ فرصت ِ كارم را (اگر تنها يك آرزو نباشد!)، در حدّ ِ توش و توان، با شتابْ‌زدگي به كار ِ بُنيادينم صرفْ‌كنم تا بلكه بتوانم "بار ِ امانت"ي را كه بر دوش گرفته‌ام، به شايستگي به سرْمنزل برسانم و خويشْ‌كاري‌ي ِ ادبي و فرهنگي‌ي ِ خود را به سزاواري بوَرزَم. چُنين باد!
*
بر پايه‌ي ِ آنچه گفته‌شد، با اصرار، ازشما خواهش‌ و تمنّامي‌كنم كه ازين ‌پس، تنها در موردهايي كه كاري شخصي با من و يا پُرسشي لازم از من داريد، پيامي كوتاه برايم بفرستيد تا بتوانم پاسخْ‌گوي ِ شما باشم و شرمنده‌نشوم.
دريافت ِ متن و يا پيوندْنشاني‌ي ِ گفتارها و ‌پژوهش‌هاي ِ بُنيادين و كليدي‌ي ِ ايرانْ‌شناختي براي ِ نشر در تارنماي ِ ايرانْ‌شناخت (و نه هر مطلب ِ عادي‌ي ِ وابسته به ايران و ايرانيان) را نيز مغتنم مي‌شمارم و رسيدن ِ آن‌ها، مايه‌ي ِ سپاس و امتنان ِ من خواهدبود. همين و ديگرهيچ!

باوركنيد كه من هم آدمي‌زادم و در فراسوي ِ كارهايم، نياز به اندكي سرگرمي و خنده و تفريح دارم. به گفته‌ي ِ شيخ ِ اجلّ سعدي: "زماني درس و بحث و قيل و قالي/ زماني نَرد و شطرنج و خيالي."
امّا چه كنم كه سخن ِ استاد ِ زنده‌ يادم دكتر ‌پرويز ناتل خانلري (در وصف ِ حال ِ آن عُقاب ِ ‌آسيمه‌سر)، ترجمه‌ي حال ِ امروزين ِ من نيز هست:
"... ديد كش دَور به انجام رسيد / آفتابش به لب ِ بام رسيد"

بنا براين، استدعا مي كنم براي همْ‌دلي و ياري‌رساني به من، از فرستادن ِ پيام‌هاي ِ فراگير ِ درونْ‌مايه هاي ِ تفريحي و سرگرم كننده (شوخي و لطيفه/
Joke
كاريكاتور)، نماها و تصويرهاي ِ ديدني و دلْ‌پذير از ايران و ديگر جاها، آگاهي نامه‌ها و دادْخواستْ- نامه‌ها و فراخوان‌هاي ِ گوناگون و هر مطلب ِ ديگري ازين دست، كه با شخص ِ من و يا گستره‌ي ِ كار ِ اصلي‌ام (ايرانْ‌شناسي‌ي ِ دانشگاهي) ‌پيوندي نداشته‌باشد، خودداري بفرماييد. چُنين باد!

با آرزوي ِ كامْ‌يابي‌ي ِ شما در شناخت ِ فرهنگ ِ ايراني و انساني و خدمت بدان،

دوستْ‌دار و ارادتْ‌مَند ِ شما:
جليل دوستخواه اصفهاني‌، شهربَند ِ غُربت در استراليا
نوروز ١٣٨٨ خورشيدي
http://www.iranshenakht.blogspot.com

Sunday, March 22, 2009

 

پيوست ِ سوم بر "جُنگ ِ نوروزي": فراگير ِ نُه زيرْبخش ِ خواندني، ديدني و شنيدني‌

يادداشت ِِ ويراستار

يكشنبه دوم ِ فروردين ماه ١٣٨٨
( بيست و دوم ِ مارس ٢٠٠٩)


يك) پيام ِ شادباش ِ نوروزي‌ي ِ باراك اوباما، رييس ِ جمهوري‌ي ِ آمريكا به ايرانيان
در اين دوجا ببينيد و بخوانيد و بشنويد ↓
http://www.guardian.co.uk/world/2009/mar/21/barack-obama-iran-video-message
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7954211.stm


بانويي ايراني در پاي ِ سخن ِ اوبامادو) متن ِ دومين بخش ِ گفت و شنود ِ حسين مُهري با جليل دوستخواه در راديو صداي ِ ايران، در باره‌ي پيشينه و سويه‌ها و ويژگي‌هاي ِ جشنْ‌آيين ِ نوروز و فرهنگ ِ ايران ِ باستان را – كه در جُنگ ِ نوروزي، بدان اشاره‌شد – در اين پيوندْنشاني، بشنويد. ↓
http://www.krsi.net/archive/archive.asp?archive=7
براي ِ شنيدن، در زيرْبخش ِ چهره‌ها و گفته‌ها، به جدول ِ بايگاني‌ي ِ ماه مارچ ٢٠٠٩، برويد و رو به روي جمعه ١٣ مارچ، بر نشان ِ ↓

كوبه بزنيد (كليك كنيد).سه) شادباش ِ نوروزي‌ي ِ فريبرز رهنمون از نشريّه‌ي ِ الكترونيك ِ ايرانْ‌زمين- كانادا ↓

NOWRUZ FARKHONDE BAAD!
NOWROUZ KHOJASTE BAAD!
NOWROUZ PIROUZ BAAD!چهار) ايران‌ْْدُخت، نشريّه‌ي ِ الكترونيك ِ دوزباني‌ي ِ بانوان ِ ايراني، در آستانه‌ي ِ نوروز، روزآمد شد. ↓
http://www.irandokht.com/latest/


پنج) گزارشي از برگزاري‌ي ِ جشنْ‌آيين ِ نوروز در كردستان و ديگرْ بخش‌هاي ِ ايرانْ‌زمين ِ بزرگ، همْراه با تصويرهاي ديدني ↓
http://www.ariarman.com/Kurdistan_Norooz.htm


شش) شادباش ِ نوروزي‌ي ِ گيتي بانو مهدوي، سرپرست ِ كتابخانه‌ي ِ گويا و كدبانوي ِ خيمه سراي ِ شاهنامه پژوهي در شبكه ي ِ جهانينوروز ِ سال هزار و سیصد و هشتاد وهشت بر شما مبارک باد!


همراه با متن ِ نوشته و خوانده ي ِ مثنوي ي ِ يادماني ي ِ بهار از هوشنگ ابتهاج (/ ه. ا. سايه) كه پنجاه و پنج سال پيش از اين، در نوروز ِ اندوه بار ِ١٣٣٣ (هفت ماه پس از تازش ِ اهريمني ي ِ امرداد ١٣٣٢ به ميهن ِ شوربخت مان) سروده شده است.

سايه در جواني


سايه، امروزحكايت از چه كنم؟ سينه سينه درد اين جاست!


شعر ِ "بهار" سروده‌ي ِ هوشنگ ابتهاج (/ ه. ا. سایه) را با صداي ِ گيتي بانو مهدوي، در اینجا بشنوید

متن شعر "بهار" را در این جا بخوانید.

مجموعه آثار هوشنگ ابتهاج در کتابخانۀ گویا


افزوده ي ِ ويراستاردر باره ي زندگي و هنر ِ ابتهاج (/سايه) در اين جا بخوانيد و تصويرهاي زيادي از او را ببينيد و شعر هايي از او را با صداي ِ خودش بشنويد


http://www.google.com/search?q=Hooshang+Ebtehaj&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GGIE_enگفتني ست كه استاد شجريان، برخي از سروده هاي سايه و از جمله، همين مثنوي ي ِ بهار را با آواز خوانده است.هفـت) طرح تجلیل از نوروز در کنگره آمریکا


یک عضو کنگره آمریکا اعلام کرد که قصد دارد طرحی را برای تجلیل از نوروز و سال نو ایرانی به کنگره ارائه کند.
به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"مایکل هوندا" نماینده دموکرات کنگره آمریکا از ایالت کالیفرنیا اعلام کرد که وی بر آن است تا با ارائه این طرح برای تصویب سال نو ایرانی را به ایرانیان تبریک بگوید.
وی در بیانیه خود اعلام کرد: لایحه همچنین از ایرانیان مقیم آمریکا به خاطر کمک آنها به بهبود وضع این جامعه قدردانی و برای آنها و مردم ایران سالی خوش و پر رونقی را آرزو خواهد کرد.
هوندا دربیانیه خود آورده است: نوروز تجسم اصولی است که هر فردی بر اساس آن فکر می کند، صحبت می کند و عمل می کند که باید همیشه پر از محسنات باشد.
همچنین این نماینده و قانونگذار آمریکایی اضافه کرد: نوروز ترویج کننده دلسوزی و مهربانی برای تمام انسانها بدون در نظرگرفتن قومیت و یا دین آنهاست و برای همین منظور نوروز به عنوان رویدادی با ظرفیتی بی نظیر برای اتحاد مردمانی از ادیان مختلف بسیاری باقی می ماند.
هوندا در واشنگتن این لایحه را به کنگره ارائه کرد .


هشت) هفت سين ِ نوروزي در "گوگل"

در اين باره، در اين جا بخوانيد ↓

http://drshahinsepanta.blogsky.com/1388/01/02/post-208/

نُه) پيام ِ نوروزي ي ِ بُنياد ِ نيشابور

فروهرهای پاک نیاکان
در جهان مینوی
با اندیشه‌ی نیک
انجمن کردند
و سرگذشت دانایان روزگاران
و جان فشانان ایران
و سراندازان مهر میهن
و ره نوردان این راهِ دراز آهنگ را
از اندیشه گذراندند
تیشتر، ابرهای درهم آسمان را به پیش راند
مهر، فروغ سپیده‌دمان را بر دامن ابرها پرتو افکن کرد
باد، سپاه ابرها را، رده به رده، آراست
و سروش، با غرش تندر، فرمان به
پیشْ رَوی داد
گردونه‌ی اندیشه‌ی نیاکان
با چهار چرخ ِ :
پاکی
راستی
خِرَد
و
فرهنگ،
به پیش تاخت
آنک! بالای بلند فردوسی ي ِ ایران، بر افراز آسمان
که اندیشه‌ی‌نیک را به گفتار نیک بیاراست
و به سوی خوان ِ نوروزی ي ِ ایران روانه کرد
اینک! آن روان ِ همواره بیدار ایران!
آن پهلوان ِ گستره‌ی ِ خِرَد و فرهنگ،
چشم به کردار نیک فرزندان ایران دارد.نوروز ایران خجسته باد!
نوروز ١٣٨٨ خیّامی
هزارمین سال پایان یافتن شاهنامه‌ی فردوسی


بنیاد نیشابور
فریدون جنیدی

Monday, March 16, 2009

 

زمان ِ نشر ِ درآمد ِ آينده


يادآوري ي ِ ويراستار

درآمد ِ آينده ي ايران شناخت در تاريخ ِ
جمعه هفتم فروردين ماه ١٣٨٨ خورشيدي (بيست و هفتم مارس ٢٠٠٩)
نشرخواهديافت.

جليل دوستخواه

Sunday, March 15, 2009

 

پيوستي ديگر بر "جُنگ ِ نوروزي": ماهي ي قرمز در سفره ي ِ هفت سين+ هفت سين ِ آهنگين


يادداشت ِ دوم ِ ويراستار


يكشنبه ٢٥ اسفند ماه ١٣٨٧ خورشيدي
١٥ مارس ٢٠٠٩))


يك) گفتار ِ دكتر شاهين سپنتا در اين زمينه را – كه امروز به اين دفتر فرستاده‌است – در اين جا بخوانيد ↓
http://www.greennews.ir/detail_fa/?iData=659&iCat=330&iChannel=1&nChannel=News

دو) هفت سين ِ آهنگين بر بُنياد ِ فرهنگ ِ توده (نغمه هاي ِ فروشندگان ِ مادّه هاي ِ سفره ي ِ هفت سين)

↓ در اين جا بشنويد
http://www.jadidonline.com/images/stories/flash_multimedia/Seven_nawruz_signs_test/nawruz_signs_high.html

خاستگاه: رايانْ بيامي از مهدي خان بابا تهراني- آلمان

This page is powered by Blogger. Isn't yours?