Friday, January 30, 2009

 

يك روشنگري ي بايسته: پيوستي بر درآمد ِ ٤ : ٣٣، زيرْ بخش ١٣


يادداشت ويراستار
شنبه دوازدهم بهمن ماه ١٣٨٧ خورشيدي
(سي و يكم ژانويه ٢٠٠٩)

ديروز در درآمد ِ ٤ : ٣٣. زيرْ بخش ١٣، گزارشي درباره ي ِ چوبْ‌نگاره‌هايي از روزگار ِهخامنشي را كه آقاي فرشيد ابراهيمي در رايانْ پيامي از تهران به اين دفتر فرستاده بود، با اصيل انگاشتن ِ درونْ مايه ي آن، نشردادم.
امّا امروز، دوست ِ دانشور ِ تيزبين و نكته سنج، آقاي دكتر رضا مُرادي غياث آبادي، در رايانْ پيامي از تهران، با دقت و دلْ سوزي ي ِ عالمانه، از ساختگي بودن ِ آن گزارش، سخن به ميان آورده است كه با سپاسگزاري از او، متن ِ پيامش را براي ِ درستْ گرداني ي ِ آن مطلب و زدودن ِ هرگونه شبهه در برداشت ِ از آن، در پي مي آورم و از خوانندگان ِ ارجمند ِ ايران شناخت نيز، درخواست مي كنم كه به اين تصحيح ِ لازم، رويكرد داشته باشند و از فرستادن ِ آن مطلب براي ديگران و يا بازْنشر ِ آن در رسانه ها خودداري ورزند.

متن ِ پيام ِ دكتر مُرادي غياث آبادي

جناب آقای دکتر دوستخواه گرامی،
امشب هفتاد و یکمین هفته نامه ایران شناخت را خواندم و همچون همیشه با اخبار خوبی که دوستان فرستاده بودند، آشنا شدم. البته مدتی است که کمتر نوشته هایی از خودم را تقدیم می کنم و این بخاطر آن است که نوشته قابلی که مناسب ایران شناخت باشد، ننوشته ام.
چنانکه مطلع هستید، در این اواخر بسیاری از سوداگران و قاچاقچیان عتیقه و آثار باستانی راه تازه ای برای خود پیدا کرده اند که عبارت است از ساختن اشیای شبه باستانی و قلابی و انتشار آنها در نشریات چاپی و اینترنتی تا بهتر بتوانند آنرا بفروشند.
عکسی که جنابعالی با عنوان چوب نگاره هایی از روزگار هخامنشیان در درآمد ١٣ منتشر نموده اید نیز از همین نمونه ها است. این عکس را پیش از این وب سایت خبری آفتاب همراه با دروغ های فراوانی منتشر کرده بود و به باستان شناسان آلمانی و روزنامه فرانکفورتر آلگماینه منسوب نموده بود.
امیدوارم ترتیبی دهید تا گروهی از خوانندگان ایران شناخت به اعتبار شما، عکس این اثر قلابی را دیگر جاها منتشر ننمایند و صدمه ای دیگر به تاریخ تاراج شده این سرزمین وارد نیاوردند.

با سپاس و احترام فراوان- دوسـتـدار رضـا مـرادی غـیاث آبـادی

Best Regards
Reza Moradi Ghiasabadi
The Studies of Persian (Iranian) Culture & Arcaeoastronomy
P.O. Box 13145-355
Tehran, Iran
www.ghiasabadi.comwww.reza.irania.ir<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?