Wednesday, July 25, 2007

 

دروغ شماري ي ِ شايعه ي كمك ِ دولت به «سيمين دانشور»: پيوستي بر درآمد ِ ٣ :٢٢


يادداشت ويراستار

چهارشنبه سوم امرداد ١٣٨٦


در پي انتشار خبر ِ ناگوار ِ بيماري ي بانو سيمين دانشور نويسنده ي سرآمد ِ ايراني -- كه گزارش هايي در باره ي آن، در درآمد ِ ٣ :٢٢ اين تارنما آمد -- امروز روزنامه ي كارگزاران چاپ تهران، در خبري به گفتاورد از تارنماي راه ِ نو، شايعه ي كمك مالي ي دولت براي تامين ِ هزينه ي درمان ِ دانشور را دروغ شمرد. متن اين خبر و سخنان ِ شورانگيز ِ آقاي ِ دکتر وحید فیروزآبادی عضو ِ هیات ِ مدیران بیمارستان پارس را -- كه سيمين دانشور در آن بستري است -- در پي مي آورم:
چهارشنبه ٣ امرداد ١٣٨٦
Wednesday, July 25, 2007
شماره ي خبر : ٤٣٠٦

شایعه ي کمک دولت ‌به سیمین دانشور تکذیب شد
سایت راه نو:
بیمارستان پارس شایعه پرداخت هزینه درمان سیمین دانشور توسط دولت را تکذیب کرد.

اخیرا برخی مقام‌های دولتی ادعا کرده بودند سیمین دانشور را تنها نخواهند گذاشت اما دکتر وحید فیروز آبادی عضو هیات مدیره بیمارستان پارس گفت: خانم سیمین دانشور آن قدر به گردن مردم و کشور ما حق دارد که بیمارستان پارس هیچ مبلغی را بابت بستری کردن و هزینه‌های درمان از او دریافت نمی کند و به جز این هرچه تاکنون عنوان شده است صحّت ندارد. ‌ وحید فیروزآبادی با بیان این مطلب به خبرنگار مهر، گفت: برخی افراد و جریان‌ها می‌خواهند با سوءاستفاده از وجهه ي این نویسنده، خود را مطرح کنند. وی دریافت هرگونه چک سفید توسط بیمارستان را از مراجع دولتی رد کرد و افزود: من حتی یک ریال هم بابت بستری کردن خانم دانشور از وی دریافت نخواهم کرد و فکر می‌کنم که ایشان آن قدر به گردن این کشور حق دارد که این رقم‌ها در مقابل آن چیزی نیست. اگر آقایان قصد انجام کار خیر دارند بدون سر و صدا و برای رضای خدا به هزاران بیماری که در کنار خیابان‌ها جان می‌سپارند کمک کنند نه این که با استفاده از وجهه ي خانم دانشور برای خود تبلیغات کنند! ‌ عضو هیات مدیره بیمارستان پارس یادآور شد: ما بر روی خانم دانشور تعصّب داریم و اجازه این سوء استفاده‌ها را نمی دهیم.
وی درخصوص وضعیّت جسمی خانم دانشور نیز گفت: هم اکنون دستگاه بنت را از وي جدا کرده‌اند و او بدون کمک دستگاه تنفس مصنوعی بستری شده است. وی از دیروز تا حالا‌ چشمانش را باز می‌کند اما قدرت تکلّم ندارد. سطح هوشیاری ایشان هم بد نیست. البته این هوشیاری به این معنا هم نیست که او بتواند از روی تخت بیمارستان بلندشود.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?