Monday, August 28, 2006

 

2: 52. بانگ ِ رساي ِ ديگري در ياري رساني به شاهنامه پژوهانيادداشت ويراستار


امروز آگاهي يافتم كه دوستان تدوين كننده ي تارنماي خبري ي اخبار روز با مهر فراوان به فرهنگ ايراني، دستي به ياري ي گردانندگان ِ نشست جهاني ي شاهنامه پژوهي از آستين به در آورده و فراخوان برگزاري ي چهارمين نشست را در ستون ويژه ي آگاهي رساني ي گرد ِهمايي ها درج كرده اند. با سپاس فراوان از همدلي و ياري ي آن دوستان، متن آگاهي نامه شان را براي فرخندگي و تأكيد بيشتر، در اين صفحه بازنشر مي دهم.
چهارمین نشست شاهنامه پژوهی در شبکه ی جهانی


اخبار روز:
www.akhbar-rooz.com


دوشنبه ۶ شهريور ۱٣٨۵ - ۲٨ اوت ۲۰۰۶


چهارمین نشست شاهنامه پژوهی در شبکه ی جهانی در تاریخ جمعه، هشتم سپتامبر مطابق با هفدهم شهریور هزارو سیصدوهشتادوپنج از ساعت هشت و سی دقیقه شب به وقت سیدنی، برابر با ۲ پس از نیمروز به وقت ایران برگزار می گردد.


برای شرکت در این نشستها، هیچ گونه محدودیّتی وجود ندارد. چنانچه مشکلی برای عضویت در پالتاک دارید، با تماس از راه ایمیل کتابخانه ی گویا، با ما در ميان بگذاريد.
به امید دیدار شما عزیزان در اتاق شاهنامه پژوهی.
چنانچه علاقه مند به شرکت در نشست های آینده ی این برنامه ی پژوهشی باشید، می توانید در زمان ِ
اعلام شده، در پالتاک بدین اتاق بیایيد :
<---
Chat Rooms
<---
Rooms
<---
Learning and Universities
<---
Online Universities
<---
اتاق شاهنامه پژوهی با این نام:
Shahnameh Pajhoohi
 Posted by Picasa<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?