Saturday, August 19, 2006

 

2: 39. به سوي ِ شاهنامه ي ِ فردوسي: گام ِ دوم
يادداشت ويراستار


دومين نشست شاهنامه پژوهي در شبكه ي جهاني، شامگاه جمعه 27 امرداد 85 (18 اوت 2006) در ساعت 5/8 پس از نيمروز به وقت خاور استراليا (برابر با ساعت 2 پس از نيمروز به وقت تهران) برگزارگرديد.
دوست ِ فرهيخته ي ارجمند بانو گيتي مهدوي، بنيادگذار و مدير كتابخانه ي گويا در شبكه ي جهاني و نيز سامان بحش و اداره كننده ي فنّي و اجرايي ي گردهمايي ي شاهنامه پژوهي، در گزارشي كوتاه كه ديروز در تارنماي كتابخانه
http://www.ketabkhaneyegooya.blogspot.com/
آورده، برگزاري ي نشست دوم را به آگاهي ي دوستداران حماسه ي ملّي ي ايران رسانده و مژده ي برگزاري ي نشست سوم در جمعه ي آينده را داده است.
گيتي بانو همچنين به متن گفت و شنود ِ نشست ِ دوم -- كه خود زحمت ِ ويرايش و سامان بخشي ي آن را عهده دار بوده -- بازبُرد داده است. با سپاسي ديگر از همدلي و همكاري ي او، متن گزارش او را در اين صفحه، باز نشر مي دهم.


شنبه 29 امرداد 1385
Sunday, August 20, 2006


دومين نشست شاهنامه پژوهي در شبكۀ جهاني برگزار شد


با یاری علاقه مندان به مطالعه وتحقیق در مورد شاهنامه، دومین نشست شاهنامه پژوهي در شبكۀ جهاني در تاریخ وساعتی که اعلام شده بود، برگزار گردید. این نشست با شرکت آقای دکتر رضا مرادی غیاث آبادی از ایران، آقای دکتر دوستخواه از شهر تانزويل در استراليا،آقای دکتر علي صاحبی، بانو سانازعلوی ومن وهمسرم از شهر سیدنی و دوست دیگری با نام مستعار "مرد پیر" در تاريخ 27 امُرداد 1385
مطابق با 18 اوت دوهزار وشش در تارنماي كتابخانۀ گويا برگزارشد. برای آشنایی بیشتر با استاد دوستخواه و دکتر مرادی غیاث آبادی می توانید به ترتیب از وبلاگ "کانون پژوهشهای ایران شناختی " و سایت "پژوهشهای ایرانی" دیدن بفرمایید. متنِ ضبط شدۀ گفت و شنودهاي نشست دوم را مي توانيد در اينجا بشنوید


سومين نشست شاهنامه پژوهي در شبكۀ جهاني را در تاریخ جمعه، 25 اوت مطابق با سوم شهریور از ساعت هشت و سی دقیقه شب به وقت سیدنی، برابر با 2 پس از نیمروز به وقت ایران آغاز می کنیم.


برای شرکت در این نشست ها، هیچ گونه محدودیّتی وجود ندارد. چنانچه مشکلی برای عضویّت در پال تاک دارید، در تماس از راه ايميل ِ كتابخانۀ گويا، با ما مطرح کنید.
به امید دیدار شما عزیزان در اتاق شاهنامه پژوهی.
Posted by Picasa<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?