Friday, August 18, 2006

 

پيوستي بر درآمد ِ 2: 38 : فراخواني ديگريادداشت ويراستار


برگزاري ي نخستين نشست ِ شاهنامه پژوهي در شبكه ي جهاني در هفته ي گذشته، چنان كه انتظارمي رفت، با پذيره ي گسترده و پرشور ِ دوستداران ِ حماسه ي ملّي ي ايران و فرهنگ كهن بنياد ايراني رو به رو گرديد و در اين راستا، دهها پيام شادباش ِ همدلانه از گوشه و كنار جهان به اين دفتر و نيز به دفتر كتابخانه ي گويا رسيد و برگزارندگان ِ نشست را دلگرمي و نيروي بيشتر بخشيد كه پي گير ِ اين خدمت باشند و خويشكاري ي ِ خود را به تمام و كمال بورزند.
با سپاس ِ فراوان از همه ي ِ پيام گزاران ِ گرامي، برگزاري ي ِ دومين نشست را در شامگاه ِ امروز، (جمعه 27 امرداد 1385 / 18 اوت 2006) ساعت هشت و نيم پس از نيمروز به وقت خاور استراليا (برابر با ساعت 2 پس از نيمروز به وقت تهران) نويد مي دهم. دوست و همكار گرامي ي من بانو گيتي مهدوي، امروز آگاهي نامه ي زير را در تارنماي كتابخانه ي گويا :
http://www.ketabkhaneyegooya.blogspot.com/
نشرداده است كه در اين جا بازمي آورم.
به اميد همدلي و هم سخني با همه ي ياران ِ شناخته و ناشناخته، در نشست ِ شامگاه امروز.


جليل دوستخواه
دومين نشست شاهنامه پژوهي در شبكۀ جهاني


با سپاس فراوان از علاقمندانی که در طی چند روز گذشته با کتابخانه تماس گرفتند و اوقات مناسب محل اقامت و فراغت خود را با ما در میان گذاشتند. با بررسی درخواستها، بر آن شدیم که دومين نشست شاهنامه پژوهي در شبكۀ جهاني را در تاریخ جمعه، 18 اوت مطابق با 27 امرداد از ساعت 8:30 شب به وقت سیدنی، برابر با 2 پس از نیمروز به وقت ایران آغاز کنیم. برای شرکت در این نشستها، لزومأ نباید سابقۀ تحقیق و پژوهش در شاهنامه را داشت. تنها پیشنیاز برای شرکت در این کلاس، علاقمندی به مطالعه وتحقیق در مورد شاهنامه است. بنابر این هیچگونه محدودیت برای خود قائل نشوید و در این نشستها شرکت کنید. همانگونه که خود من نیز برای فراگیری الفبای شاهنامه در این نشستها شرکت میکنم. به امید دیدار شما عزیزان در اتاق شاهنامه پژوهی.


گیتی مهدوی
Posted by Picasa<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?