Sunday, June 18, 2006

 

375. شاعري كه هرگز قلم و روان ِ خود را نفروخت: سيمين بهبهاني در واشنگتن پُست


يادداشت ويراستار

سيمين بانو بهبهاني، شاعر بلندآوازه و سرآمد ِ ميهن مان، در سفر ِ اخير ِ خود به آمريكا و كانادا، ديدارها و سخنراني هاي چندي داشت و در همه جا با پذيره ي پرشور ِ ايرانيان رو به رو گرديد و شماري از آنان به گفت و شنود با او نشستند و برآيند ِ ديدارها و گفتارهاي خود را در رسانه هاي ايراني ي برون مرزي نشر دادند. در همين راستا، پيش از اين در همين تارنما از سخنراني ي شيوا و رساي مجيد نفيسي، شاعر ساكن ِ لُس انجلس و نيز شعري كه او به سيمين بانو پيشكش كرد، سخن گفتم.
امّا ارج و پايگاه ِ والاي ِ فرهنگي، اجتماعي و ادبي ي ِ سيمين، از چشم ِ آمريكاييان ِ اهل ِ فرهنگ نيز پنهان نمانده است و آنان هم نيك دريافته اند كه سرزمين شان ميزبان ِ شاعري توانا از سرزميني است كه نام هاي ِ زرّين ِ زنجيره اي از بزرگترين شاعران ِ جهان را در كارنامه ي ِ خود دارد. با چُنين دريافتي است كه روزنامه ي مشهور واشنگتن پُست، پيكي را به سراغ ِ سيمين بانو فرستاده است تا پاي ِ سخن ِ او بنشيند و از او و زندگاني ي بَرومندش بشنود و برآيند ِ آن را نه تنها به ايرانيان كه به همه ي ِ جهانيان عرضه بدارد. اين نشريّه ي آمريكايي،
Washingtonpost.com
در شماره ي ِ دهم ماه جون 2006 (/ بيستم خرداد 1385) خود، گفتاري از بانو نورا باستاني را با عنوان ِ:
،(شاعري كه هرگز قلم و روان ِ خود را نفروخت) A Poet Who Never Sold Her Pen or Soul
در صفحه ي
A 16
خود انتشار داده است كه خوانندگان ِ ارجمند، مي توانند با رويكرد به نشاني ي ِ زير، متن ِ كامل ِ آن را بخوانند. تصويري از سيمين بانو كه بر اين درآمد افزوده شده، از همان شماره ي ِ واشنگتن پُست، برگرفته شده است. از همكار ِ گرامي، بانو الهام قيطانچي كه نشاني ي ِ گزارش ِ روزنامه ي ِ آمريكايي را از كاليفرنيا به اين دفتر فرستاده است، سپاسگزارم.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/06/09/AR2006060902025.html?sub=new<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?