Monday, November 21, 2005

 

169. فراخو ان به واپسين بدرود با شاعر ِ بزرگ

اطلاعيه ی كانون نويسندگان ايران

روز پنجشنبه، آخرين وداع با آتشی

كانون نويسندگان ايران كه خود سخت در اندوه فقدان اين عضو قديمی خويش است، ضايعه ای چنين بزرگ را به خانواده ی منوچهر آتشی و جامعه ی ادبی ايران تسليت می گويد


سه شنبه اول آذر ١٣٨۴ – ٢٢ نوامبر ٢٠٠۵

هم مينهان و ادب دوستان ايران و جهان، شاعران، نويسندگان و هنرمندان آزاده!

شاعر و مترجم نامدار، عضو كانون نويسندگان ايران، منوچهر آتشی سوار بر اسب سپيدش، ناگهان از ميان ما رفت. اين شاعر شعرهای ماندگار، فرزند دشتستان و محبوب همه ی ايرانيان بود. آتشی در خارج از كشور نيز چهره ای شناخته شده بود. خوانندگان شعرهای كهن و نو، تخيّل و فضاهای ذهنی و اسطوره های پالايش يافته ی آثارش را فراموش نمی كنند. جانْ مايه ی شعرهای او از عواطف انسانی و ارزش های والای ادبيّّات ايران نشات می گرفت.
كانون نويسندگان ايران كه خود سخت در اندوه فقدان اين عضو قديمی خويش است ضايعه ای چنين بزرگ را به خانواده ی منوچهر آتشی و جامعه ی ادبی ايران تسليت می گويد.

از همه ی علاقمندان و ياران دعوت می شود در مراسم تشييع اين عزيز كه در روز پنجشنبه 3 آذر ساعت 9 صبح از مقابل بيمارستان سينا واقع در ميدان حسن آباد آغاز می شود حضور بهم رسانند.

كانون نويسندگان ايران 30 / 8 / 1384<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?