فراخوان همایش شاهنامه شناسی در بریزبن
 

 


دعوت به همایشِ  شاهنامه فردوسی

سرچشمه ها و پشتوانه های شاهنامه‌ی فردوسی و
شاهنامه‌ی نقالان - نگرشی سنجشی

دکتر جلیل دوستخواه

نمایش مینیاتورهای شاهنامه های بایسنقری و شاه طهماسبی
جلسه پرسش و پاسخ 
سخنران دکتر جلیل دوستخواه
دوشنبه ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳ ساعت ۶:۳۰ بعد از نیمروز 
مکان: دانشگاه گریفیث
Venue: N55 - room 0.06 
Griffith university Nathan campus