Wednesday, April 20, 2011

 

گفتار ِ والای ِ «سعدی» بر پیشانه نوشت ِ "سازمان ملل متّحد". یکم اردیبهشت، "روز ِ سعدی" گرامی باد!


بر بلندای درگاه ورودی ِ سازمان ِ ملل متحد

به پاس داشت ِ نوع دوستی انسان ها

گفتاری از بزرگ مرد ادبیّات ایران زمین

چنین نقش بسته است:

بنی آدم اعضای یک پیکرند /  که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار/  دگر عضوها را نماند قرار
*
انجمن ایران شناسی کهن دژ
گفتار سخن سرای نامی ایران زمین را سرلوحه ی کردار خویش دانسته و یاد و نامش را پاس می دارد و با درودی بی پایان بر روان پاک استاد سخن، سعدی شیرازی
 "روز ِ سعدی" را گرامی می دارد *.

 یکم اردیبهشت ماه 1390

____________
* با سپاس از آقای بابک مغازه ای، دبیر انجمن کهن دژ برای فرستان ِ این پیام از همدان.

 

گل مرزنگوش، نماد اَردیبهشت و جشن اَردیبهشت‌گاندر این جا بخوانید و نماهای بیشتری از این گل زیبا را بنگرید:
http://drshahinsepanta.blogsky.com/1390/02/01/post-588/

با سپاس از دکتر شاهین سپنتا برای فرستادن ِ این ارمغان ِ اردیبهشتی.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?