Tuesday, February 09, 2016

 

"هنوز گویندگان ..." : ارمغان ِ ارسلان از تهران:


مزمه
شعر هر چه هست
همان پستوی کوچکی است
با پرده های آویخته
مجالی که همه دلتنگی ها را
با خود زمزمه کنم

ه‍.ش. ۱۳۹۴ بهمن ۱۵, پنجشنبه

مسافران


لحظه هایِ بي قرار
فضایِ خالیِ خانه را
در سکوت
لبریز کرده اند

آمدنی را
چشم انتظار
نبوده ایم

تنها
بدرقه ی مسافرانی که
یک به یک
روبانِ پایانی را
بی شتاب
پاره می کنند

                                                           ارسلان-تهران
                                                        15 بهمن ماه 1394

ه‍.ش. ۱۳۹۴ دی ۱۹, شنبه

چکامک 9 ( رازِ رنگدانه )
صبحدمان
گونه هایِ دشت 
از تبِ سرخِ شقایق  
گل می اندازند
وارتفاعِ بلندِ شاخه ها
چادرهایِ سپیدِ شکوفه
 بر سر می کشند

کاش بی واهمه 
توانِ آنم بود
تا رنگدانه ی گلها را
جا به جا می کردم

------------------  

دشوار است
تفکیکِ آلاله وارغوان
از
شکوفه واقاقی
هنگامی که
در دشت
آبی گلگون 
از چشمه ها 
 جاری است
------------------                                                                                   
                                                                                ارسلان-تهران
                                                             18 دیماه 1394

ه‍.ش. ۱۳۹۴ دی ۱۵, سه‌شنبه

جاودانگی
دانه­ ی خردی بوده ­ام
شاخه ­ای
برگی
شکوفه­ ای گویا
روییده بر خاکیِ که
جانِِ بی­جانِ همه­ ی پیشینیان را
گنجواره
در زهدانِ خویش
نهـان
به امانت دارد

دانه­ ی خردی بوده­ ام
حاصلِ شوقِ بهارانه­ ی شکوفه ­ای
در پی فصلِ باران و آفتـاب
تا
 با چرخه­ ی هماره ی جهـان
رازِِ جاودانگی
جانی دوباره گیـرد


دانه­ ی خردی 
که در یادش نیست
 کجایِ این گردشِ ناگزیر
به تصادف
یا اشتیاق
از کیمیایِ انگشتانی
 آنگونه  لرزید
که هنـوز هم
با جانِ بی­جانِ خویش
خاطـراتی را
جانی دیگربار می بخشد


                                                                        ارسلان-تهران
                                                                        15 دیماه 1394

ه‍.ش. ۱۳۹۴ دی ۶, یکشنبه

چکامک 8


 همه ی ابرها
 در دلم
 تلنبار است
 چشمانم
 ازسردیِ نگاهت
 بارانی می شود

 ---------------------------------

 از لابلایِ  طلایی موهایت
 آفتاب
 طلوع می کند
 تا
 در سیاهیِ مردمکانت
 به خواب  رود

----------------------------------

 چشم زخمی می خواستم
 از گوشه ی بریده ی آسمان
 بر گردنت
 تا شاید رهایت کند
 از گزندی که بر خویشتنت
 روا داشته ای

---------------------------------

 حس سوزانِ دستانِ توست
 که مردگان را 
 به وسوسه ای 
 دیگربار
 بیدار می کند

---------------------------------

 حلزونِ کوچکی
 شادمان
 از شاخه 
 آویزان است
  دنیا را 
 انگار
 دردستانِ خویش دارد                                               ارسلان-تهران
                                                 6 دیماه 1394

ه‍.ش. ۱۳۹۴ دی ۲, چهارشنبه

یادِ بهاران

Image result for rain and hope abstract painting

امشب دلِ من هوایِ باران دارد

چشمانِ تری  یاد بهاران دارد

با دل بنشین و از منِ خسته مپرس

کو آن قدحی که نقشِ یاران دارد

ابری که شد و نبود بارانش دل

این بی سروپا سر به بیابان دارد

زین شهرِخراب وقومِ درخواب رها

هدهد صفتی سویِ سلیمان دارد

از نای و نوای  خفته  در خاک هنوز

خونی به دل و زخم ز جانان دارد


 گراین دل من نقش تو می سازد باز
  درهرسخنت دردی و درمان دارد

لالاییِ لحظه ها مرا می خواند

کاین قصه ی تلخ رو به پایان دارد

                                       
                                                                       ارسلان-تهران
                                                             2 دیماه 1394

ه‍.ش. ۱۳۹۴ آذر ۲۶, پنجشنبه

چکامک 7
دیر زمانیست
در راه مانده ام
نفس هم انگار 
از پشت ترافیک حنجره 
عبور نمی کند

--------------------------------

همهمه ای است در شهر
صدا به صدا نمی رسد
وزنی دارند همه ی خانه ها 
وقتی بر قفسِ سینه 
سنگینی می کنند

--------------------------------

آرمیده ایم
هریک 
به کنجی
درون لاک خویش
شاید
در کمینِ دریدنِ یکدگر


--------------------------------

 پیرمردِ پستچی
 بی تفاوت گذشت
 پرسشِ تکراری 
 شرمگینش می سازد 
شاید در جایی 
همه ی نوشته ها
ناگشوده تلنبار می شوند 

-------------------------------


برکناره ی تکه کاغذی
برایت  نوشته بودم : 

به روالِ مالوفِ کلام
باز هم سلام
نه کدورتی است در میان و
نه نشان از ملال 
در گیر و دار  و گرفتارِ روزگار
انتهای راهیم و
 تنها
دیدار دوباره ای را
 در انتظار
 -----------------------------


                                                          ارسلان-تهران
                                                        23 آذرماه 1394

چکامک 6

بازوانت 
بر گردنم
حلقه های اسارتند
عجبا 
که به ناگاه
رهاترینم می سازند

---------------------------

لبانت 
کندوی عسلی است
دهانم را 
معطر می کند

---------------------------

 سر بر دامانت می گذارم 
خوابی شیرین 
همه ی فرصتها را
از من می گیرد

-----------------------------

حیرانم
 نه اعتمادی به چشمِ خویشم است
و نه به یقینی 
که به ناگاه 
 فرو می ریزد

-----------------------------

زندگی
پر از وصله هاییست
که هر روزمان را 
به همه ی دیروزهایمان
بیهوده
 پیوند می زنند

----------------------------

                                               ارسلان-تهران
                                             25 آذرماه 1394 << Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?