Tuesday, September 02, 2014

 

گرامیداشت سیمین بهبهانی در کلن


عبدالرضا حسینی این عکس‌ها را فرستاده است. او در توضیح این تصاویر نوشته است: «روز یکشنبه نهم شهریور مراسمی در گرامیداشت سیمین بهبهانی در کتاب‌فروشی فروغ در شهر کلن برگزار شد. در این مراسم هنرمندانی از جمله شبنم آذر، ناهید موسوی، فردوس تاج‌الدینی، محمدعلی شکیبایی، اسکندر آبادی و از طرف کانون نویسندگان در تبعید، آقای اسد سیف حضور داشتند و درباره شخصیت زنده یاد بانو سیمین بهبهانی صحبت کردند و در پایان مراسم قطعاتی موسیقی همراه با آواز توسط آقای اسکندر آبادی اجرا گردید.»<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?