Wednesday, September 24, 2014

 

اثرهایی زیبا و دیـدنی از استـاد "مرتـضی کاتـوزیان"، هنرمند واقع گرا (/ رئالیست) روزگارمان 
 مرتضی کاتوزیان در 11 تیرماه 1322 در خانواده ای متوسط و هنر دوست در تهران به دنیا آمد. از کودکی عاشق نقاشی بود و تمام اوقات او بدون مربی صرف فراگیری این هنر می شد. در سال 1339 به طور حرفه ای به کار گرافیک و نقاشی روی آورد. در زمینه گرافیک تعداد بسیاری پوستر، آرم، جلد کتاب و بروشور ساخت. سال 1353 مسئولیت برگزاری نمایشگاه بین المللی گرافیک تهران با عنوان گرسنگان آفریقا توسط سازمان جهانی I.A.A را قبول و بشکل آبرومندانه ای به انجام رساند و برنده جایزه پوستر همبستگی شد.

او از پایه گزاران سندیکای گرافیست ها در سالهای قبل از انقلاب و 2 سال عضویت هیات مدیره آن بود. طی سالهای گذشته در نمایشگاههای جمعی بسیاری شرکت و 4 نمایشگاه انفرادی برگزار کرد. تمامی آنها به دلیل کیفیت بالای آثار ارائه شده و نگاه محبت آمیزی که به انسانها و مسائل مربوط به زندگی آنها در نقاشی هایش بود پربیننده ترین نمایشگاههای تاریخ هنر ایران شد.

به عنوان مثال نمایشگاه نقاشی هایش در موزه هنرهای معاصر تهران در سال 1368 طبق آمار رسمی 20 هزار بازدید کننده داشت. آخرین نمایشگاهی که با 94 اثر خود در خردادماه 1387 در مجموعه فرهنگی تاریخی سعد آباد برگزار کرد، روز چهارشنبه 29 خرداد ماه از طرف سازمان یونسکو به پاس فعالیتهای 50 ساله اش در زمینه نقاشی و 30 سال تعلیم مخلصانه به جوانان ایرانی طی مراسم با شکوهی مفتخر به دریافت لوح تقدیر این سازمان شد. در مدت 30 سال تدریس نقاشی از آتلیه کوچک او ده ها نقاش تقدیم جامعه هنری شد.

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_002.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_003.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_004.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_005.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_006.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_007.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_008.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_009.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_010.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_011.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_012.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_013.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_014.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_015.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_016.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_017.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_018.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_019.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_020.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_021.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_022.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_023.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_024.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_025.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_026.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_027.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_028.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_029.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_030.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_032.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_032.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_033.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_034.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_035.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_036.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_037.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_038.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_039.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_040.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_041.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_042.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_043.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_044.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_045.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_046.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_047.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_048.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_049.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_050.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_051.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_052.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_053.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_054.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_055.jpg

http://mj2.persianfun.info/img/92/2/Katouzian/Katoziyan_Apadana-Group_056.jpg


با سپاس از فرستنده (ا. ر.)<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?