Tuesday, August 19, 2014

 

از مُلک ِ ادب، حُکم گزاران همه رفتند/ اندوه که اندوه گُساران همه رفتند ...


▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

خلق پوشیده ست یکسرجامه ی نیلوفری
درغم خاموشی ی بانوی شعر و شاعری!
* * *
امروز از تهران سوگوار خبررسید که سیمین بانوی شعر فارسی و شعور آزادمنش ِ ایرانی، چشم از جهان فروبست و به جاودانگان فرهنگ و ادب ملّت خود پیوست و هم زبانان و همدلان خود را به سوگ نشاند.
ایرانیان شهربند استرالیا همدل وهمزبان با همه ی هم میهنان در میهن و سراسر جهان سوگوارند و برای گرامی داشت آن بانو در روز یکم شهریور ماه در شهر بریزبن و در روز هشتم شهریور ماه در شهر سیدنی، گرد ِ هم خواهند آمد تا یاد آن بزرگ بانو را گرامی بدارند و هم آوا با ندای  خاموشی ناپذیر او، بانگ برآورند:
 دو باره می سازمت وطن؛ اگرچه با خشت جان خویش" ..."
* * *
از آن بزرگ بانو،  بسیار سخن گفته اند و خواهند گفت.
چند سخن در باره ی او و نیز چند گفت و شنود با او را - نمونه وار - در این جا ↓ بخوانید. 
http://www.bbc.uk/persian

جلیل دوستخواه
http://iranshenakht.blogspot.com.au/


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?