Monday, June 09, 2014

 

دهشی بزرگ برای پژوهشهای شاهنامه شناختی. "چُنین کنند بزرگان، چو کرد باید کار!"


دهش ِ دو میلیون دلاری ی ِ یک بانوی  ایرانی برای پژوهشهای شاهنامه شناختی 


 بانو «بیتا دریاباری»یکی از ثروتمندان نیکوکار ایرانی ی ساکن آمریکا، مبلغ دو میلیون دلار به بخش شاهنامه ی دانشکده پمبروک دانشگاه کمبریج کمک کرده است تا پژوهش روی این اثر جاودانه ی استاد سخن حکیم ابوالقاسم فردوسی رونق بیشتری بگیرد. او با این کار نیک، همه آنانی را که به شاهنامه و ایران زمین عشق می‌ورزند، سپاسگزار خویش کرده است.
 این بانوی نیک اندیش، که در شانزده سالگی، سرزمین مادری ی خود را برای تحصیل در آمریکا بدرود گفته؛ در همه‌ي این سال‌ها، هیچ گاه پیوندش را با ایران نگسسته است. 
وی در رشته ی رایانه دانش آموخته و از چهره‌های نامدار فنّ آوری به‌شمار می‌آید.
امّا بیش از آن که برای دانش و فنّ آوری‌اش شهره باشد به کوشش‌های بشردوستانه‌اش شناخته می‌شود که از آن جمله می‌توان به راه‌اندازی بنیاد زن نمونه برای پشتيباني از حقوق زنان در سراسر جهان به‌ویژه در زمینه‌ي آموزش زنان و همچنین بنیادی برای گسترش تحصیل زنان افغانی و پایه‌گذاری ی مرکزی برای زنان فلسطینی در کرانه ی باختری رود اردن اشاره کرد. 
راه‌اندازی ی «مرکز برابری ی پارس» برای پشتیبانی از ایرانیان ساكن امریکا هم از دیگر کارهای ستودنی ی این بانوی نیکوکار ایرانی است.
ار دیگر کوشش‌های بشردوستانه دریاباری می‌توان به کمک شش‌ونیم میلیون دلاری‌اش به دانشگاه استنفورد برای پژوهش‌های ایران‌شناختی و همچنین «جایزه ادبی بیتا» - که در سال ۲۰۰۸ راه‌اندازی شده و تاکنون به نامدارانی چون سیمین بهبهانی ، گلی ترقی ، محمدرضا شجریان ، بهرام بیضایی و هوشنگ سیحون داده شده است - اشاره کرد.
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?