Sunday, May 11, 2014

 

بیست و پنجم اردیبهشت ماه، روز بزرگداشت فردوسی، فرخنده باد!


دوست ارجمند، آقای دکتر شاهین سپنتا، پژوهشگر فرهنگ ایران و ناشر سامانه ی ایران نامه:
  در پیامی از اصفهان، مژده ی برگزاری ی یادروز فردوسی را داده اند که همه ساله در بیست و پنجم اریبهشت ماه  برپا می شود.
 نگارنده در پاسخ بدیشان نوشت:

"مرا زمانه به جایی فگنده از یاران
که راضی ام به نسیمی کز آن دیار آید!"!
حزین لاهیجی
درود.
دوست گرامی،
از دریافت پیام  پر مهر و مژده رسان تان سپاسگزارم.
بی گمان شما و دیگر دوستان فرزانه، یادواره ی آن بزرگ مرد را به شایستگی و شکوه برخواهید گزارد.
در گوشه ای از تالار، یک صندلی ی  هم برای این جدامانده از یار و دیار، خالی بگذارید!
خشنود خواهم شد اگر پبوندنشانی ی ویدیویی ی آیین بزرگداشت و یا متن نوشتاری ی سخنرانی ها را برایم بفرستید.
کامیاب باشید.
بدرود.
جلیل دوستخواه 
* * *
نگارنده در سال ۱۳۹۰ که در سفر به میهن بود، در این آیین شکوهمند، انبازشد و  سخنی هم گفت که گزارش و تصویرهایی از آن در ایران نامه، بازتاب یافت. 
بزرگداشت فردوسی در دیار سپاهان


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?