Thursday, March 20, 2014

 

پیام شادباش کانون نویسندگان ایران
کانون نویسندگان ایران به مناسبت فرا رسیدن سال نو، پیام زیر را منتشر کرد:

خوش وقتیم که در آستانه ی سال نو و فرا رسیدن بهار ۱٣۹٣، به شما آزادگان و ارج گزاران به آیین نوروزی شادباش بگوییم و سالی پیروز برای همه ی مردم آرزو کنیم. باشد که نو شدن طبیعت نوید نو شدن جامعه باشد. همچنان که خاطره ها و تجربه های تلخ وشیرین مشترک مان را در سال گذشته با خود داریم، لحظه ای هم از آرزوی جمعی برای آزادی اندیشه و بیان و نیک بختی و برخورداری همگانی از زندگی شرافت مندانه و انسانی غافل نمی مانیم. هنوز بر سر این پیمانیم که قلم های ما هم برای فردای تابناک به گردش درآید و هم برای آشکار ساختن رنج هایی که سزاوار بشریت مدرن و ترقی خواه و متمدن نیست.

کانون نویسندگان ایران
۲٨ اسفند ۱٣۹۲
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?