Saturday, December 11, 2010

 

دو پیوست بر "ایران شناخت" آذرماه


 

 

 


 هفتادسالگی ی محمود دولت آبادی
نویسنده ی بزرگ میهن مان
فرخنده باد!

گفت و شنود ِ "جمشید برزگر" با دولت آبادی را در این جا ببینید و بخوانید:
http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2008/12/000000_ptv_tamasha.shtml

* * *

دکتر حسن کامشاد
استاد پیشین زبان و ادب فارسی در دانشگاه کمبریج
و پژوهنده، نویسنده و مترجم
در گفت و شنودی با
BBC
از حدیث نفس 
و هشتاد سال کار و کوشش پی گیر و بَرومند ِ خود،
سخن گفته است:در این جا ببینید و بشنوید:<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?