Tuesday, March 16, 2010

 

پیوست‌های ۸ تا ۱۲ بر شماره‌ی ِ ۵: ۳۹


یادداشت ِ سردبیر و ویراستار

همکاران:
خطیبی، ابوالفضل - ایران
دهباشی، علی - ایران
شهربراز - ؟
فاضل، نوید - آلمان
میرزایی، علی - ایران

پیامی هم‌دلانه از یک دوست، در پی‌گیری‌ی ِ گفتمان ِ "شاهنامه‌شناسی‌ی ِ بَدَلی ..."۸.

دوست ِ پژوهنده و شاهنامه‌شناس ِ ژرف‌نگر و نکته‌سنج، آقای دکتر ابوالفضل خطیبی، از فرهنگستان ِ زبان و ادب فارسی، در پاسخ به پیامی از نگارنده، نوشته‌اند:

درود
امیدوارم شاد و تندرست باشید. بنده همیشه ایران‌شناخت ِ دوست داشتنی را می‌خوانم. ولی طی ده روزگذشته مشغول اسباب کِشی منزل بودم و سخت گرفتار ... پوزش مرا بپذیرید که به پیام شما دیر پاسخ دادم.

...نقدشما بر نوشته های بیمارگونه این آقایان را که هنوز الفبای ویرایش شاهنامه را نمی دانند، خواندم. آقای "شهربراز" پیش از نوشتن نقدش با من رای زد که بنویسم یا نه. و بنده پاسخ دادم بد نیست نظرات ایشان نقد شود. ولی اکنون از آن نظر پشیمان گشته‌ام . به ویژه آن‌ که مقام علمی شما بالاتر از آن است که پاسخ این یاوه بافان را بدهید. "نرود میخ آهنین در سنگ!" اینان با این بحث و جدل‌ها بیشتر به دنبال شهرت خود هستند تا کشف حقیقت!

به تازگی نقدی از من به شیوه‌ی ِ آیرونیک بر شاهنامه‌ی آقای جنیدی در تازه ترین شماره‌ی ِ نشر دانش چاپ شده‌است که عکس آن در وبگاهم هست. گمان می کنم بهتر است نوشته ها و گفته های این یاوه گویان را این‌ گونه نقدکرد.
نشانی‌ی ِ این نقد چنین است:
http://a-khatibi.blogspot.com/2010/02/blog-post_16.html

ارادتمند همیشگی: الف. خطیبی

ویراستار:

برای درشت‌گردانی‌ی ِ متن ِ نقد ِ استاد خطیبی، روی ِ صفحه‌های ِ آن، چپ‌کوبه بزنید. /
Left Click
کنید.

درست‌گردانی‌ی ِ یک سهو با پوزش‌خواهی از مترجم ِ کتاب ِ «دموکراسی و اقتصاد»۹.

دوست ارجمند، آقای علی میرزایی، سردبیر ِ گرامی‌ی ِ ماهنامه‌ی ِ نگاه ِ نو، در رایان‌پیامی به این دفتر، سهو ِ این نگارنده را در نشر ِ شناخت‌نامه‌ای برای کتاب ِ دموکراسی و اقتصاد، مجموعه‌ی ِ نوشته‌ها و ترجمه‌ها‌ی خودشان، یادآورشده‌اند که با پوزش از ایشان، در این پیوست، می‌آورم:

سلام.
... کتاب ِ دموکراسی و اقتصاد، "به کوشش" ِ من نیست؛ بلکه نوشته‌ها و ترجمه‌های من است. خواهشمندم اصلاح بفرمایید.

این "به کوشش" ِ خیلی بی‌آبروست! "کتاب‌سازی" معنی‌می‌دهد! من "کتاب‌سازی" نکرده‌ام. ترجمه کرده‌ام و نوشته‌ام.

با احترام و ارادت

ع. میرزایی


۱۰. نشر ِ ماهنامه‌ی ِ بُخارا، شماره‌ی ِ ۷۴، هم‌زمان با نوروز

گزارش ِ "علی دهباشی" از تهران

سرانجام تلاش ما در آخرین روزهای سال به بار نشست و شمارۀ نوروزی مجلۀ بخارا در اول فروردین ماه منتشر می شود و این شماره با عکسی از دکتر شفیعی کدکنی که توسط مهرداد اسکویی عکاسی شده بر روی جلد آماده است و دارای ۴۱ شعر منتشر نشده از دکتر شفیعی کدکنی است. مجلۀ بخارا در هفتصد و هفتاد صفحه در دسترس علاقه‌مندان قرار می گیرد.


۱۱. پایگاه ِ انسان در کیهان بی‌کرانه: سنجش ِ دیدگاه‌های ِ کهن و نو

شیخ محمود شبستری، اندیشه‌ورز و عارف نامدار ِ سده‌های هفتم و هشتم هجری ↓
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B4%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C
در اثر ِ ارجمندش گلشن ِ راز ↓
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%B4%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%B2
هنگام نگرش به پایگاه آدمی در برابر ِ – به گفته‌ی ِ او – "نُه سقف ِ مینا" (= "کیهان ِ بی‌کرانه" به تعبیر امروزین)، با انگاره‌های ِ بیشتر ذهنی و خیالی‌ی ِ زمانش، می‌گوید:
"جهان در جَنب ِ این نُه سقف ِ مینا
چو خشخاشی بُوَد بر روی ِ دریا
نگر تا تو ازین خشخاش چندی
سَزَد گر بر بَروت ِ * خود بخندی!"
_____________
* بَروت: سبیل

امّا پژوهندگان و دانشمندان ِ امروز، بر بنیاد ِ آزموده‌ها و داده‌های ِ دانشی‌ی ِ انسان این روزگار، برداشت و دیدگاهی یک‌سره دیگرگون و ناسنجیدنی با آن دیدگاه ِ کهن دارند و به یاری‌ی ِ فنّ‌افزارهای ِ این عصر، کیهان را بدین گونه می‌بینند و با جهانی که ما می‌شناسیم و در آن به‌سرمی‌بریم، می‌سنجند ↓


این تصویر که با تلسکوپ " سویفت " و با پرتوهای ِ فرابنفش گرفته شده است، مستطیلی با بُعدهای
دویست هزار سال نوری در صد هزار سال نوری را در برمی‌گیرد.

به راستی، آیا می‌شود اندیشید که ما در کجای ِ این گستره‌ی شگفت،ایستاده ایم و چه کاره‌ی ِ این گیتی هستیم؟!

خاستگاه: رایان پیامی از دکتر نوید فاضل - آلمان
(با افزودن ِ بخش ِ سنجش ِ برداشت ِ شبستری با دیدگاه ِ دانشی‌ی امروزین از ویراستار)

۱۲. زبان ِ مادری و سیاسی‌بازی: گفتاری تازه و خواندنی در تارنگاشت ِ شهربرار:

http://shahrbaraz.blogspot.com/2010/03/blog-post_12.ht<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?