Friday, October 09, 2009

 

ریشه و بنیاد ی کلیدواژه ی «عشق»: پیوست ِ دوم بر هفته‌نامه‌ی ِ "ایران‌شناخت"، سال پنجم- شماره‌ی ِ هفده

«چون قلم اندر نوشتن می شتافت
چون به عشق آمد، قلم بر خود شکافت!»

مولوی


درباره‌ی ِ ریشه‌ی ِ واژه‌ی ِ عشق


دکتر محمّد حیدری ملایری
نِپاهشگاه ِ (/ رصدخانه ی ِ) پاریس، فرانسه
http://aramis.obspm.fr/~heydari/dictionary/esq_pers.html

روایت فارسی


Persian version


English version
On the origin of the word ešq

M. Heydari-Malayeri
Paris Observatory
http://aramis.obspm.fr/~heydari/dictionary/esq_eng.html<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?