Thursday, April 09, 2009

 

ای بُخارا شادباش و دیرزی...: ارمغانی نوروزی از بُخارا- پیوستی بر درآمد ِ ٤: ٤۲
فرستنده ی گزارش در برابر ِ آرامگاه ِ امیر اسماعیل سامانی در بُخارا
نماهایی از دست افشانی و پای کوبی ی ِ نوروزی ی
دختران ِ بُخارا


يادداشت دوم ويراستار

جمعه بیست و یکم فروردين ماه ١٣٨٨ خورشيدي
(دهم آوريل ٢٠٠٩)

در پی ِ نشر ِ درآمد ِ ٤: ٤۲، پژوهنده ی جوان، آقای یاغش کاظمی، گزارشی رنگین و آهنگین و شورانگیر از سفر ِ نوروزی ی خود به بُخارا، ابَرشهر ِ ایران ِ بزرگ ِ تاریخی و فرهنگی را همچون ارمغانی ارزنده برای خوانندگان ِ ایران شناخت، به این دفتر فرستاد که پیوندنشانی و سه تصویر ِ آن را با سپاس ِ فراوان از این دوست و همکار ِ ارجمند، در این پیوست می آورم.

برای خواندن ِ متن گزارش و شنیدن ِ ساز و آواز و شعرخوانی و رقص نوروزی ی زنان و مردان ِ بُخارایی، به این جا روی بیاورید:
http://www.asha.blogsky.com/1388/01/20/post-48/
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?