Saturday, March 07, 2009

 

طنین ِ پرشور ِ سرود ِ " ای ایران" در احمد آباد: پيوستي بر درآمد ِ ٤: ٣٨، زيرْبخش ِ‏٢٣يادداشت سوم ويراستار

شنبه هفدهم اسفند ماه ١٣٨٧ خورشيدي
(هفتم مارس ٢٠٠٩)
در گزارشی كه از دفتر ِ تارنماي ِ ايران نامه

(http://drshahinsepanta.blogsky.com/)
در اصفهان به اين دفتر رسيده ،چُنين آمده است: ‏
چهل و دومین آیین بزرگداشت دکتر محمّد مصدق، رهبر نهضت ملی ایران، بامداد روز ١٤ اسفندماه در قلعه احمد آبا‏د که حدود ١٣ سال تبعیدگاهِ شاه فرموده اش بود، برگزار شد.
در این آیین بیش از دو هزار نفر حضور ‏داشتند و نکته جالب این که امسال نسبت به سال های گذشته بر شمار جوانان حاضر در مراسم افزوده شده بود. در آیین یادبود دکتر مصدّق، استاد ادیب برومند رئیس هیات رهبری جبهه ملی ایران، در سخنانی ضمن بیان ویژگی های دکتر محمّد مصدّق، از لزوم تقویت ‏نهضت ملی ایران سخن گفت و همچنین خواستار الگو گرفتن جوانان از شخصیت برجسته او شد. در ادامه حسین شاه حسینی، عضو جبهه ملی به ‏سخنرانی پرداخت و از جمله گفت: " آنچه ما امروز باید از مصدّق بیاموزیم این نیست که هر دفعه فقط خود را ‏موظف به حضور در بزرگداشت آن بدانیم. بلکه باید راه و روش او را مورد مطالعه قرار داده و پند آموزی ‏کنیم". وی ادامه داد: "بیائید با ‏هم متحد باشیم و هزینه اش را هم بپردازیم". او تاکید کرد: "مصدّق ها چنین راه و روشی داشتند و این چنین پیام و یادگاری برای ما به یادگار گذاشتند. ما باید ‏به دنبال این الگو باشیم. از هیچ کس به تنهایی کاری ساخته نیست". ‏در پایان این آیین، سرود ملی "ای ایران " پر شور تر از همیشه در احمد آباد طنین انداز شد.


اجراي ِ سرود را با آواي ِ گرم ِ زنده ياد غلامحسين بنان، در اين جا بشنويد:
http://www.persianpersia.com/music/p/nakissa.php?artistid=2&Albumid=324&trackid=2664
خانه ي دكتر مصدّق در قلعه ي احمدآباد ساوجبلاغ كه پس از گذراندن ِ سه سال در زندان ِ سلطنت آباد، در سيزده سال آخر زندگي اش نيز، به فرمان شاه شاهان در آن و در حلقه ي چكمه پوشان زنداني بود و گورگاهش نيز در همين خانه است.
* * *

در شاهنامه، كيخسرو، شهريار آرماني ي ايرانيان، فرمان به بازداشت ِ خانگي ي توس سپاهبد مي دهد كه در هنگام لشكركشي به توران، برخلاف ِ رهنمود شهريار، به دژ كلات، پايگاه فرود پسر سياوش و نابرادر كيخسرو مي تازد و در يك تباهكاري و فتنه انگيزي ي آشكار، فرود و مادرش جريره و شماري از ياوران آنان را به خاك و خون مي كشد و تني چند از پهلوانان ايراني ي همراه خود را نيز در آن رويداد خودساخته، به كشتن مي دهد!
امّا در روزگار ِ ما، محمّد رضا شاه پهلوي، مصدّق را به گناه ِ دفاع سرسختانه اش از سود و سوداي ايرانيان و ستيز بي امانش با سوداگران چپاولگر بيگانه، به بازداشت تا پايان عمر در اين خانه محكوم كرد!"ببين تفاوت ِ رَه از كجاست تا به كجا!"
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?