Thursday, March 05, 2009

 

٤: ٣٨. هفتاد و ششمين هفته‌نامه: فراگير‌‌ ِ ٢٣ زيرْبخش ِ تازه‌ي ِ خواندني، ديدني و شنيدنييادداشت ويراستار


جمعه شانزدهم اسفند ماه ١٣٨٧ خورشيدي

(ششم مارس ٢٠٠٩)


گفتاوَرد از داده‌هاي اين تارنما بي هيچ‌گونه ديگرگون‌گرداني‌ي متن و با يادكرد از خاستگاه، آزادست.

You can use any part of this site's content without any change in the text, as long as it is referenced to the site. No need for permission to use the site as a link.


Copyright © Iranshenakht, 2005- 2009


All Rights Reserved


١. نشر ِ دوم ِ سي گفتار درباره‌ي ِ فردوسي و شاهنامه: مجموعه‌ي ِ تازه‌اي از پژوهش‌هاي رهنمون به شناخت ِ بهتر ِ حماسه‌سراي ِ بزرگ ِ ايران و هزارتوهاي ِ حماسه‌ي ِ نام‌ْدارش
از استاد دكتر جلال خالقي مطلق، فردوسي‌شناس و شاهنامه‌پژوه ِ آگاه و دانشمند و ويراستار ِ بُنيادي‌ترين متن ِ شاهنامه در هزاره‌ي ِ ‌پس از سرايش ِ آن، ‌پيش ازين دو دفتر گفتارهاي ِ شاهنامه‌شناختي: گل ِ رنج‌ هاي كهن، فراگير ِ ١٢ پژوهش (١٣٧٢) و سخن هاي ديرينه، دربرگيرنده‌ي ِ ٣٠ جُستار (١٣٨١) به همّت و كوشش ِ علي دهباشي، نشريافته‌است. او اكنون، چا پ ِ دوم ِ دفتر ِ اخير را در آستانه‌ي ِ انتشار دارد و در آگاهي‌نامه‌اي كوتاه، مژده‌ي ِ اين كُنِش ِ فرهنگي‌ي ِ سزاوار را به دوستْ‌داران ِ فردوسي و شاهنامه، داده‌است. دهباشي فراموش كرده‌است كه از نشر ِ يكم ِ اين دفتر، يادكند و چا پ ِ اخير را نشر ِ دوم ِ آن، بشمارد.
متن ِ آگاهي‌نامه‌ي ِ دهباشي – كه در اين هفته از تهران به اين دفتر فرستاده – چُنين است:
كتاب «سخن هاي ديرينه» مجموعه‌ي ٍ سي گفتار درباره‌ي ِ فردوسي و شاهنامه است كه طي چندين سال به قلم ِ دكتر جلال خالقي مطلق در نشريات ادبي منتشر شده بود و توسّط ِ علي دهباشي جمع آوري و تنظيم شده است.
در اين كتاب مقالات مهمّي را درباره‌ي ِ شاهنامه مي خوانيم كه به برخي از عناوين اين مقالات اشاره مي كنيم:
«تطهير ِ معنوي با آب در شاهنامه»، «نگاهي به فنّ ِ داستان‌ْسرايي‌ي ِ فردوسي»، « عناصر ِ درام در برخي از داستان‌هاي ِ شاهنامه»، «آغاز و انجام ِ داستان‌هاي ِ شاهنامه»، «ايرانْ‌گرايي در شاهنامه»، «نظري درباره‌ي هويّت ِِ مادر ِ سياوش»، «تاريخ ِ روز ِ پايان ِ نظم ِ شاهنامه» و مقالات ِ خواندني و ارزشْ‌مند ِ ديگري كه در كتاب ِ «سخن‌هاي ِ ديرينه» خواهيدخواند.
كتاب «سخن‌هاي ِ ديرينه» توسّط ِ نشر ِ افكار و به كوشش ِ علي دهباشي در تهران منتشر شده است و از روز ِ پانزدهم اسفند در دستْ‌رس ِ عموم خواهدبود.
لازم به يادآوري است كه علي دهباشي پيش از اين، مجموعه‌ي ِ « گل ِ رنج‌هاي ِ كهن» را از دكتر خالقي‌مطلق منتشركرده‌بود.


٢. روزنامه‌نگاري‌ي ِ سياسي: آموزش‌هاي ديگري در باره‌ي ِ اين حرفه‌ي ِ مهمّ ِ روزگار ِ ما


در اين جا بخوانيد ↓
http://www.rouznamak.blogfa.com/post-460.aspx


خاستگاه: رايانْ پيامي از مسعود لقمان، دفتر روزنامك- تهران


٣
. در آستانه‌ي ِ نوروز و بهار، زاينده رود خشك شد!
" ... مانند ِ زنده رود كه يك روز زنده بود!"
(فروغ فرّخ‌زاد)

جام جم آنلاين: «زاينده رود» ، منبع طراوت و سرسبزي اصفهان كه همواره الهام بخش شاعران و هنرمندان و فراخواننده گردشگراني از همه عالم به سوي «نصف جهان» بوده است، اكنون در آخرين ماه سال، به خشك‌رودي تبديل گشته كه با ديدن آن، آهي جانْ‌سوز از نهاد هر عاشق وطن و طبيعت بر مي آيد. تازه ترين تصاوير زاينده رود را پيش رو داريد. گزارش: محمدرضا نادري عكس: مهر


"من قايقم، نشسته به خشكي!"

(نيما يوشيج)

براي ديدن تصويرهاي بيشتري از "زاينده رود ِ خشك!" به اين نشاني برويد ↓
http://www.jamejamonline.ir/Picsearch.aspx?year=1387&month=12&day=11زاينده رود كه بزرگترين رودخانه مركزي ايران به شمار مي رود و همواره ، نقش مهمي در بافت اجتماعي و اقتصادي اصفهان داشته است، در سالهاي اخير بر اثر خشك‌سالي هاي پياپي ، با كم‌بود آب و حتي خشكي روبرو شده اما خشك شدن آن در اسفندماه كه علي القاعده بايد يكي از پرآب ترين ماه‌ها باشد تاسف بارترست.
زاينده‌رود كه از آن به عنوان رگ حياتي و عامل اصلي سرسبزي و حاصل‌خيزي اصفهان نام مي برند و پل هاي تاريخي «سي و سه پل» («الله وردي خان») و «خواجو» بر روي آن بنا شده است، از دامنه‌هاي زردكوه بختياري حد فاصل بين اصفهان و لرستان سرچشمه‌گرفته و از غرب به شرق جريان دارد.
سرچشمه زاينده‌رود به شكل حوضي مدور با مساحتي در حدود 300 زرع مي‌باشد كه به «چشمه‌ي ِ جانان» معروف است. چشمه‌ي ِ مذكور در اين ناحيه مي‌جوشد و به طرف مشرق سرازير مي‌شود. پس از طي سه فرسنگ، به چشمه‌ي ِ ديگري به نام «چهل چشمه» مي‌رسد. همچنين از سمت شمال اين منطقه، يعني ناحيه‌ي ِ فريدن، دو چشمه‌ي ِ بزرگ ديگر به نام «خُرِسنگ» و «كودَنگ» به جانانه‌رود ملحق مي‌شود. انشعاب ديگري نيز به نام زرين‌رود از طرف جنوب يعني چهارمحال به اين رودخانه اضافه مي‌شود. منبع اصلي انشعاب‌ اخير زير‌ِ كوهي قرار دارد كه زردكوه ناميده مي‌شود.
عظمت رودخانه زاينده‌رود پس از الحاق آب كوهرنگ به آن، مشخص مي‌شود. در حقيقت سرچشمه‌ي ِ اصلي‌ي ِ زاينده‌رود، كوهرنگ است كه باعث مي‌شود در فصول مختلف رودخانه‌ي ِ زاينده‌رود پرآب و با بركت باشد. اتصال آب كوهرنگ را به زاينده‌رود، به زمان صفوي و شاه طهماسب نسبت مي‌دهند.
مقدّمات حفر ِ آبْ‌راه ِ كوهرنگ، در هفتم مهرماه سال ١٣٢٧ خورشيدي آغازشد و در ٢٤ مهرماه سال ١٣٣٢ گشايشْ‌يافت و آب كوهرنگ به زاينده‌رود هدايت گرديد. آبْ‌راه ِ كوهرنگ در ارتفاع ِ ٢٧٠٠ متري‌ي ِ كوه تعبيه گرديده و درازاي ِ آن ٢٨٣٥ متر و قطر ِ آن ١١مترست. اين آبْ‌راه، به وسيله‌ي ِ دريچه‌هايي باز و بسته مي‌شود. پهناي ِ آبْ‌راه ، ٧٥/ ٢ متر و بُلنداي ِ آن، ٥/٢ متر است. آب ِ رودخانه‌ي ِ زاينده ‌رود پس ازگذر از آبْ‌راه ِ يادكرده، هزاران هكتار زمين را مشروب مي‌كند و پس از پيمودن ِ ٣٦٠ كيلومتر راه‌ ِ پرپيچ و خم و سرسبز و حاصل‌ْخيز ، در ١٤٠ كيلومتري‌ي ِ جنوب ِ خاوري‌ي ِ اصفهان، به باتلاق ِ گاوخوني مي‌ريزد.


يكي ديگر از سرچشمه‌هاي معروف زاينده‌ رود ، «چشمه ديمه» است كه از نظر ِ املاح، داراي سالم ‌ترين و عالي‌ترين نوع ِ آب در جهان است. اين چشمه در روستاي ديمه نزديك فارسان و پايين ِ كوه، بر روي ِ زمين قرارگرفته‌است و آب ِ آن در درازاي ِ سال به گونه‌اي يكْ‌نواخت از زمين مي‌جوشد. در سال‌هاي اخير املاح معدني‌ي ِ آب ِ اين چشمه در آزمايشْ‌گاه‌هاي معتبري مورد آزمايش قرارگرفته و به دنبال ِ تأييد ِ كيفيّت ِ عالي‌ي ِ آن، كارخانه‌اي بزرگ با سرمايه‌اي سنگين در شرف احداث است تا آب اين چشمه در بطري‌هاي سربسته و بهداشتي. به كشورهاي جهان صادرشود.


اين رودخانه در كتب تاريخ و جغرافيا به نام‌ هاي زاينده ‌رود ، زنده ‌رود ، زند رود ، زرين ‌رود ، زرينه‌ رود ، زن رود و زندك‌رود آمده است زيرا آب آن در طول مسير زايش كرده، تزايد مي‌يابد و به همين مناسبت زاينده‌ رود ناميده شده است. بعضي نيز آن را عامل سلامتي و زنده‌ بودن مي‌دانستند و نام زنده ‌رود بر آن نهاده‌اند.
اين رودخانه‌ي ِ زيبا و مصفا، همواره الهام‌‌ْبخش شاعران خوش ذوق ايران بوده است. شاعران تحت تأثير زيبايي ها و سواحل فرحْ‌بخش زاينده‌رود، آن را بهشت ثاني دانسته و اشعار نغز و دلكشي در توصيف اين رودخانه و لطافت و گواراي‌ي ِ آب ِ آن سروده‌اند. از آن جمله‌اند: حافظ شيرازي شاعر زيباپرست و ستايش‌ْگر آب ركن‌آباد كه در وصف ِ زاينده‌رود و محله‌ي ِ باغ‌كاران چنين سروده است: "روز ِ وصــل ِ دوستـداران ياد بــاد / ياد باد آن روزگـاران ياد بــاد/ كامم از تلخــي‌ي ِ غم چون زهر گشت / بانگ ِ نوش ِ شادْخواران ياد باد/ گرچه صد رود است از چشمم روان / زنــده رود و باغ كاران ياد بـاد!"


خاستگاه: رايانْ پيامي از اسد هفشجاني - سيدني


٤. گزارشي تصويري از سفر ِ يك گزارشگر آمريكايي به ايران در فيلمي چند بخشي


در اين جا ببينيد و بشنويد ↓

http://www.youtube.com/watch?v=Ww24QGZ6pC8&eurl=http://www.facebook.com/album.php?aid=74220&id=526292120


خاستگاه: رايانْ پيامي از ابوالحسن تهامي نژاد- بوداپست، مجارستان


٥. خُنياي ِ شورانگيز ِ "دريا دادوَر" به پيشباز ِ نوروز و بهار (نغمه‌سرايي‌ي ِ نوروزي در كانادا)نمونه هايي از ترانه‌هاي ِ اين خواننده‌ي ِ خوشْ‌آوا و توانا را در اين دو جا بشنويد ↓
http://www.daryadadvar.com/ http://www.4shared.com/file/59523528/8e1c8ca4/darya_dadvar-2005-vancouver.html?cau2=403tNull


خاستگاه: رايانْ پيامي از امين فيض پور- شيراز


٦. دانش و فنّ ِ امروز در خدمت ِ همگان و به هر مناسبتي!


به‌راستي آيا ديگر جايي براي ِ نگراني و "نااميدي از رونق ِ مُلك" هست؟
مي‌گوييد، نه؛ پس اين شاهكار ِ دانش و فنّ‌آوري را ببينيد و بخوانيد تا بدانبد ↓خاستگاه: رايانْ پيامي از پيام جهانگيري- شيراز


٧. پي‌گيري‌ي ِ جُستار براي ِ ريشه‌يابي‌ي معناي ِ چند واژه در شاهنامه
در پي ِ نشر ِ گفتارهاي ِ روي‌آور به شناخت ِ معناي ِ دقيق و درست ِ تركيب ِ "هِخته زَهار" در شاهنامه، اكنون به بخش ِ پنجم ِ جُستار ِ داريوش آشوري – كه پيوندْنشاني‌ي ِ آن را با مهر از پاريس به اين دفتر فرستاده‌است – بازبُرد مي‌دهم.


در اين جا بخوانيد ↓
http://www.ashouri.malakut.org/


٨. متن ِ كامل ِ يك سند ِ مهمّ ِ تاريخي: اعتراف ِ دولتْ‌مردي بريتانيايي به تجاوز ِ دولت‌هاي ِ پيشين ِ كشورش به حق ِ مردم ِ ايران


در درآمد ٤: ٣٧، زيرْبخش ٣٠، گزينه‌اي از سخنان جك استراو، وزير ِ پيشين ِ امور ِ خارجه‌ي ِ بريتانيا در مورد ِ دخالت‌هاي نارواي دولت‌هاي ِ گذشته‌ي ِ كشورش در امور ايران، به ويژه در كودتاي ِ سياه ِ سال ١٣٣٢ / ١٩٥٣ و زيانْ‌رساني‌ي ِ هنگفت ِ آن به زندگي و سود و سودا و آرمان ِ ايرانيان را باز نشردادم. اكنون به ترجمه‌ي فارسي‌ي متن ِ كامل ِ آن سخنان ِ مهمّ و تاريخي – كه تارنماي خبرگزاري‌ي ِ تابناك، نشرداده‌است – پيوندمي‌دهم. در اين جا بخوانيد ↓
http://www.tabnak.ir/pages/?cid=38300


٩. گزارش ِ انگليسي‌ي ِ متن ِ كامل ِ وَنديداد، بخشي از اوستاي ِ پَسين (/ اوستاي ِ جُزْگاهاني)
Sacred Texts Zoroastrianism Index Next
Buy this Book at Amazon.com
The Zend Avesta, Part I (SBE04), James Darmesteter, tr. [1880], at sacred-texts.com
THE ZEND-AVESTA
PART I
THE VENDÎDÂD
TRANSLATED BY
JAMES DARMESTETER
Sacred Books of the East, Volume 4.
Oxfsord University Press
[1880]
Scanned and proofed at sacred-texts.com, January-May, 2001, by John Bruno Hare. Formatted and additional proofing January-February, 2007. This text is in the public domain in the US because it was published prior to January 1st, 1923. These files may be used for any non-commercial purpose, provided this notice of attribution is left intact in all copies.در اين جا بخوانيد ↓
http://www.sacred-texts.com/zor/sbe04/


خاستگاه: رايانْ پيامي از فرشيد ابراهيمي - تهران


* متن ِ كامل ِ گزارش ِ فارسي‌ي ِ اين بخش از اوستاي ِ پَسين (/ اوستاي ِ جُزْگاهاني) را در كتاب ِ اوستا، كهن‌ترين سرودها و متن‌هاي ِ ايراني، گزارش و ‌پژوهش ِ جليل دوستخواه، ج ٢، صص ٦٥١- ٨٨٨،چا پ ِ يازدهم، انتشارات مرواريد، تهران - ١٣٨٦ بخوانيد ↓


١٠. دومین نامه‌ي ِ سرگشاده‌ي ِ ائتلاف ِ ملی‌ي ِ حامیان ِ میراث ِ فرهنگي‌ي ِ اصفهان‌به استاندار ِ اصفهان در باره‌ي ِ گذرگاه ِ قطار ِ زيرْزميني‌ي ِ اصفهان


به گزارش زیستا ( پایگاه آگاهی رسانی محیط زیست ایرانائتلاف ملی حامیان میراث اصفهان با ارسال نامه ای سر گشاده به مرتضی بختیاری استاندار اصفهان از وی درخواست کرد که بر اساس دستور قضایی و مصوبات شورای عالی ترافیک مانع احداث تونل مترو از بافت تاریخی اصفهان شود. این دومین نامه ائتلاف ملی حامیان میراث اصفهان به استاندار اصفهان برای نجات میراث فرهنگی اصفهان است.در بخشی از این نامه آمده است: چندین سال است مسیر عبور متروی اصفهان به یکی از موضوعات و معضلات مهم توسعه و حفظ میراث تاریخی، در سطح کشور تبدیل شده است. بدون تردید تصمیم گیری و فعالیت های اجرایی در مورد شهری به عظمت و قدمت شهر اصفهان که قرن ها مهد فرهنگ و شهرنشینی مشرق زمین بوده، کاری سهل و آسان نیست...


دنباله نوشتار را در اینجا بخوانید...


خاستگاه: رايانْ پيامي از دكتر شاهين سپنتا- اصفهان


١١. رهْ‌نمود به ١٢ پژوهش ِ تاريخي، جامعه‌شناختي و فرهنگيدر اين پيوندْنشاني ها بخوانيد ↓http://www.aramesh-dustdar.com/index.php/article/71/ https://newsecul.ipower.com/2009/02/27.Friday/0227209-Esmail-Nooriala-Civul-Society.htm http://www.anthropology.ir/node/3504 http://www.anthropology.ir/node/3503 http://www.anthropology.ir/node/3520 http://www.etemaad.ir/Released/87-12-05/253.htm http://www.etemaad.ir/Released/87-12-04/181.htm http://www.etemaad.ir/Released/87-12-04/181.htm#135715http://www.anthropology.ir/node/3511 http://www.etemaad.ir/Released/87-12-07/308.htmhttp://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8712060130 http://iranshenakht.blogspot.com/
خاستگاه: رايانْ پيامي از پيام جهانگيري - شيراز


١٢. نمایشگاه شاه عباس در موزه‌ي ِ بریتانیایی


نمایشگاهی با عنوان شاه عباس: بازسازی ایران، از روز ِ يكم ِ اسقند (نوزدهم فوریه) در موزه‌ي ِ بریتانیایی برگزارشده است. اين نخستین بارست که نمایشگاهی درباره‌ي ِ این پادشاه صفوی، در بریتانیا برپا می‌شود. *


در اين جا بببنيد و بشنويد ↓
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2009/02/090219_shah_abbas.shtml


خاستگاه: رايانْ پيامي از داريوش كارگر- سوئد
______________________
* ويراستار: اين همان نمايشگاهي است كه در آيين ِ گشابش ِ آن، جك استراو در باره ي ِ ايران، سخن‌گفت ↑ زبرْبخش ِ ٨ در همين درآمد.


١٣. هنرنمايي‌ي ِ "سيما بينا" و گروه ِ نوازندگانش در كُلن - آلمانيازده ترانه‌ي ِ زيباي اين بانوي هنرمند را در اين جا بشنويد ↓
http://www.persianpersia.com/music/album.php?albumid=166


خاستگاه: رايانْ پيامي از فارس مديا


١٤. گاهانبارها (جشنواره‌هاي فصلي) و گاهان: با "استاد علي اكبر جعفري" در گستره‌ي ِ گاهانْ‌پژوهي

THE GAHANBARS AND THE GATHAS


Ali A. Jafarey,Buena Park, Southern California


Seasonal Festivals


Asho Zarathushtra, born in an agricultural environment, preached and spread his Good Religion among people engaged in crop cultivation and animal husbandry. His dynamic message introduced a completely new order in spiritual, or better as he put it, mental sphere and purged out all evil and superstitious thoughts, misleading words, and harmful deeds, but helped to strengthen and promote all the then-existing constructive activities of a good living.
The agricultural people were in tune with nature in their day-to-day life. They fully knew the solar and lunar movements and the changes in the seasons. They had timed their activities to suit the climate in which they lived. This timetable kept in step with saredha, the tropical solar year of 365 days, 5 hours, 48 minutes, and 45.5 seconds, but differed a little on certain points.
Their activities were scheduled to correspond with various phases of their agricultural life. It was divided into six phases. The end of one phase and the beginning of other were celebrated as a special time of festivity. The six festivals were known as y⩲ya ratu, the rightful yearly rite. Y⩲i means "year", solar or not, perhaps because the festivals were not precisely based on regular seasonal changes, but as said, to suit the particular climate of the people concerned. And this is a particular point to note. The six seasonal festivals were:
(1) Hamaspathmadaya, meaning "vernal equinox," the 1st day of Farvardin, the beginning of spring, on or about 21st March, was to celebrate the end of the old year and the beginning of the New Year--Nowruz. It was, according to the Avesta, the time to "properly set" everything and prepare for the new year.
(2) Maidhyoi-zaremaya (Mid-spring) , 14th day of Ardibehesht, on or about 4th May, was the time to celebrate the occasion for the cattle having delivered their young and yielded "abundance of milk" and also for appraising the crops sown in late winter or early spring.
(3) Maidhyoi-shema (Mid-summer) , 12th day of Tir, on or about 3rd July, was the beginning of the harvesting season.
(4) Paitish-hahya (Grain-reaping) , 25th day of Shahrivar, on or about 16th September, marked the end of harvesting.
(5) Ayâ´¨rema (no-travel), 24th day of Mehr, on or about 16th October, was to enjoy the end of trade caravans and the time to mate cattle before the winter set in.
(6) Maidhy⩲ya (Mid-year), 15th day of Dey, on or about 4th January, heralded the passing of the winter peak and for making preparations to meet the spring with agricultural activity.
It may be noted that the seasonal quarters and semi-quarters fall the 1st and 16th days of Fasli, or "seasonal" months, on or about 4th May, 22nd June, 7th August, 23rd September, 7th November, 22nd December, and 5th February. Only the first two festivals coincided with the solar seasonal changes. The others were purposely put off to meet the living conditions. They were not 'calendarically' or traditionally bound but were very practical people, a point to note.
Most probably the festivals were celebrated with sacrifices to gods and goddesses and by indulging in a joyous festivity.


Chanting and Feasting


Avestan evidences, particularly the book of Vispered, show that the early Zarathushtrians turned it into an occasion to fit into their new pattern of life. Each festival was traditionally celebrated for one and later for five days. They were devoted to reciting, chanting, explaining, understanding, and holding questions-and- answers on each of the five Gathas of Asho Zarathushtra. The festival was rounded up with a feast prepared by collective participation and efforts, and merrymaking. A piece in the Avesta directs that all participants should bring whatever they can afford--meat, vegetables, legumes, grain, other food ingredients, and firewood. If one was not in a position to contribute in kind, one might put his or her labor in preparing the food in a common pot, or just join the prayers. The food, with a large variety of ingredients, was a tasty stew, resembling today's more sophisticated Iranian ⳨ or the Parsi spiced dhans⫬ both relished on the occasion. Merrymaking was the folk music and dances still observed among Iranian tribes all over the Iranian Plateau and beyond.


G⨢nbⲦlt;/FONT>


The word G⴨⦬t;/I> was eased into G⳦lt;/I> and G⨠in Pahlavi or Middle Persian. GⳢn or G⨢n is the plural form and in Pahlavi and Zoroastrian Persian, it always means the five Gathas and nothing else. BⲠin Pahlavi and Persian means "occasion, time, turn." The Persian name for the festival is G⨢nbⲬ the turn (to turn to) the Gathas. The folk etymology of g⨦#43;anbⲬ which should grammatically be anbⲦ#43;g⨠(stack-time) , is of only recent interpretation by persons either not knowing Pahlavi or not understanding the significance of the festival in connection with the Gatha recitation. GhambⲠis Parsi Gujarati.
Why so much importance was given to the Gathas? The answer is provided by the Yasna (chapters 55 and 58) and the Vispered (chapters 13-14, 16, 18-24). They say: The Gathas "are the Primal Principles of Life, [and] we wish to maintain our lives fresh as is the will [of Ahura Mazda] ... They are our guardians and protectors. They are food for our minds, in fact, they are food and clothing for our souls. .... We recite, sing, learn, memorize, chant from memory, practice, and teach them. ... We esteem each and every word, line, stanza, and song--the entire bound (book) of the Gathas. .... We also esteem all the questions and answers exchanged in regards to them."
The Gathas, as said earlier, are prayers to God and guidance for humanity. They are communion with God, and at the same time, they impart an eternally modern message. The Gathas lead humanity, with all its modern science, to Mazda Ahura, the Super-Wise God. With the Gathas as the guide in thought, word, and deed, one may devote one's good life in learning, practicing, teaching and preaching the divine doctrine.
The Zarathushtrian Assembly has revived the true G⨢nbⲦlt;/I> spirit, It celebrates the G⨢nbⲳ by an opening prayer appropriate to the Gahanbar concerned; the recitation, explanation, and questions-and- answers of one Gathic song; an enlightening talk; collectively provided stewed dish and refreshments; and music and dance.


(To be continued)
خاستگاه: رايانْ پيامي از دكتر علي اكبر جعفري- كاليفرنيا


١٥. فرهنگ ِ بخشي از واژگان و تركيب‌هاي ِ عاميانه‌ي ِ رايج ِ امروز (فارسي - انگليسي)در اين جا بخوانيد ↓
http://www.facebook.com/group.php?gid=2372460958


خاستگاه: رايانْ پيامي از دكتر ناصر پاكدامن - پاريس


١٦. چون و چرا و شكْ‌ورزي‌ي ِ يك چهره‌ي ِ سرشناس، نسبت به پاره‌اي از باورمندي‌هاي ديرينه‌ي ِ مردم


در اين نشاني بخوانيد ↓
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8712051457


خاستگاه: تارنماي ِ خبرگزاري‌ي ِ فارس١٧. اخترشناسی در فرهنگ ایران باستان: برگ‌هايي از دفتر ِ يكم ِ کتاب هزاره‌های گمْ‌شده، نوشته‌ی ِ « دکتر پرویز رجبی »در اين جا بخوانيد ↓
http://persianlanguage.ir/articles/id=61/


خاستگاه: رايانْ پيامي از دکتر پرویز رجبی - تهران


١٨. تارنماي ِ « زبان ِ فارسي »، رسانه‌اي پويا و گويا و سزاوار براي ِ نشر ِ گفتارها، گفت و شنودها، برداشت‌ها و نقدهاي ِ بايسته در گستره‌ي ِ ملّي و جهاني‌ي ِ امروزين ِ زبان ِ مادر اين جا بخوانيد ↓
http://persianlanguage.ir/


خاستگاه: رايانْ پيامي از دکتر پرویز رجبی - تهران


١٩. شماره‌ي ِ زمستاني‌ي ِ « ميراث ِ ايران»، نشريّه‌ي ِ دو زباني‌ي ِ ايرانيان ِ شهرْبند در غربت ِ نيوجرزي (آمريكا) با انبوهي از داده‌هاي ِ ادبي، اجتماعي، تاريخي و فرهنگي، نشريافت.در اين جا ببينيد و بخوانيد ↓
http://persian-heritage.net/


خاستگاه: رايانْ پيامي از دفتر ِ ميراث ِ ايران- نيوجرزي (آمريكا)


٢٠. رفتارشناسي‌ي ِ جانوري يا جامعه‌شناسي‌ي ِ جانوري: بازنشر ِ گفتاري دانشي و ‌پژوهشي از استادي پويا و جويادر اين جا بخوانيد ↓
http://saghebfar.ilssw.com/pages..php?id=35&cat=art


خاستگاه: رايانْ پيامي از ايمان خدافرد از دفتر ِ پایگاه ِ اینترنتی‌ي ِ مطالعات ِ زبان‌های ِ ایرانی - تهران


٢١. خبرنامه‌ي ِ "انجمن ِ مثنويِ‌ ‌پژوهان ايران" روزْآمد شد. : فراخوان ِ يك‌صد و چهارمين نشست

تهران، جمعه ١٦اسفند (٦ مارس) ساعت ١٢/ ٢٤ (نيمه شب)
سيدني، شنبه ١٧ اسفند (٧ مارس) ساعت ٣٠/ ٧ بامداد
ديگر شهرهاي جهان در ساعت ِ همْ‌تراز با اين زمان‌ها
گزارش ِ يك‌صد و سه نشست ِ پيشين ِ اين مجموعه را در اين جا بشنويد ↓
http://masnawi.persianblog.ir/


خاستگاه: رايانْ پيامي از پانويس - تهران


٢٢. دادخواهي: نامه‌ي ِ سرگشاده‌ي ِ يك دانشگاهي‌ي ِ ايراني به دبير كلّ ِ اتّحاديّه‌ي ِ ارو‌پا (با تأييد و امضاي ِ شماري از دانشگاهيان ِ سرشناس ِ ايراني)


در اين جا بخوانيد ↓


Following letter was sent to the General Secretary of the European Union and to all Permanent Representatives of EU countries in the EU Commission.
Please forward it to your friends, and contact us if you need EU contact addresses.
Thanks,
Fredun Hojabri


Javier Solana
Secretary General of the European Union


March 4, 2009


His Excellency:
There are disturbing reports that the European Union in dispute with the Iranian government over its uranium enrichment activities, is considering to include Sharif University of Technology (SUT), a prestigious Iranian University, in a new list of sanctions against Iran
European countries have always respected academic freedom and free scientific exchanges. Even the Sanction laws of the United States which started the economic sanctions against Iran, exclude scientific exchanges with Iran.
Just recently delegates of the US National Academy of Sciences and seven presidents of top US universities visited Sharif University of Technology and were highly impressed with the quality of its research and education, as reflected in their very positive report.
The graduates of SUT who have continued their education abroad have consistently demonstrated their ability to make fundamental contributions to the advancement of science and technology relevant to their fields of specialty. Graduates of Sharif University are among the top graduate students in the best academic departments around the world. Some Universities, like Stanford in the United States, often accept Sharif University graduates without any preconditions. Preventing these individuals who are capable of making fundamental contributions to the betterment of mankind is a severe damage to the advancement of international science and technology.
Unfortunately there have also been rumors that Sharif University of Technology is among the designated targets for a military attack against Iran. We are afraid that if the European Union decides to include Sharif University in the sanction list, then it might be considered as a justification for attacking an institution of higher education.
Europe and Iran have historical and cultural ties. Iranian universities have always valued their contacts and interactions with European colleagues and universities. We hope that this valuable relationship will not be jeopardized due to some transitional political issues.

Sincerely,
Fredun Hojabri,
Professor & former Academic Vice-President of Sharif (Aryamehr) University of Technology,
California, USA
hojabri@aol.com
* * *
Prof. Fazlollah Reza,
Former Chancellor of Sharif (Aryamehr) University of Technology
President and founder of Iranian Academic Association of North America

Ottawa, Canada


Prof. Farhang Mehr
Former Chancellor of Shiraz University
California, USA


Mehdi Zarghamee,
Professor & former chancellor of Sharif (Aryamehr) University of Technology
Massachusetts, USA


Prof. Alireza Mehran
Former Chancellor of Sharif (Aryamehr) University of Technology
Montreal, Canada


Mohammad Amin
Professor of Sharif university of Technology
Former Chancellor of Isfahan University of Technology
Illinois, USA


Heybatollah Khakzar
Professor of Sharif (Aryamehr) University of Technology,
Former President of University of Science and Technology
Stuttgart, Germany


Farhad Riahi
Professor & former Academic Vice-president of Sharif (Aryamehr) university of Technology,
President of Bu-Ali Sina University
Massachusetts, USA


Bijan Aalami:
Professor & former Vice-president for Research, Sharif (Aryamehr) University of Technology, President of Taavonie Roustaee University
California, USA


Morteza Anvari
Professor of Sharif University of Technology
Former President of College of Computer & Management
Illinois, USA


Farideh Tehrani, Ph. D.,
Associate Director Libraries,
Rutgers, The State University of New Jersey
President of Shiraz University Association
New Jersey, USA


خاستگاه: رايانْ پيام‌هايي همْ‌زمان از فريدون هژبري و شهربَراز


٢٣. يادواره‌ي دکتر محمّد مصدّق، مبارز ِ نستوه ِ راه ِ آزادي، آبادي، استقلال و سربلندي‌ي ِ ايرانمیزان نیوز: متن سخنرانی دکتر بهروز برومند در احمد آباد به مناسبت ِ چهل و چهارمين سالْ‌گرد درگذشت دکتر محمّد مصدّق- ١٤اسفند ماه ِ ١٣٨٧ خورشيدي


با درود به همه ایرانیان در درون و برون از مرزهای میهن و درود به روان همه به‌خون خفتگان راه آزادی و آبادي ایران(راه مصدّق) از بابك خرمدين تا زنده یادان داریوش و پروانه فروهر. بي شك هم ميهناني كه در راه آزادي و آبادي ايران جان باختند بسيارند ومن نخواستم تمام زمان سخن ام را به نامبردن از بزرگاني كه در اين راه به خاك و خون خفتند بگذرانم از اينرو تنها ازفروهر ها ياد نمودم كه در همين آرامگاه آنان من را با بسياري از آموزش هاي پيشواي درگذشته ملت ايران آشنا نمودند.
دكتر مصق به هيچ " ايسمي" وابستگي و دلبستگي نداشت و در زماني كه دوره ايده ئولوژي هاي وارداتي مانند ليبراليسم، ماركسيسم-لنينيسم ، سوسيال دموكراسي و مانند آنها بود. بزرگمرد تاريخ ايران ناوابستگي، سياست موازنه منفي و بهره گيري از نيروي شكوهمند ملت ايران را براي پي ريزي بناي ايراني آزاد و آباد، درپيش گرفت . از همين رو ايرانيان از خرد سالان تا سالمندان هوادار راه و روش او شده و در همه گروه هاي سني پشتيباني خود را از راه مصدق نشان ميدادند. نمونه هائي از پيآمد آموزش هاي دكتر مصدق روي همه گروه هاي سني در آن زمان و پس از به بند كشيده شدن رهبر نهضت ملي چنين است:
در اين رهگذر نخست بايد از نوجواني خود بگويم. در شهر شاهي پيشين (قائم شهر كنوني) دانش آموز دبستاني بودم كه داستان قرضه ملي پيش آمد. شور و آگاهي مردم آنچنان روشنگرانه بود كه من را در دهة نخست زندگي ام با آرمان نهضت ملي آشنا نمود. در دهه نخست زندگي خواستم تا با کمک به فروش قرضه ملي آنچنان كه پيشوا خواسته بود برای بی نیازی ايران از كمك بيگانگان، كوشش نمايم. برايم مايه سربلندي بسيار بود كه از من خواستند در يك گرد همائي خياباني در پياده روخيابان، مقابل بانك ملي شهرستان شاهي بلند گو را بدست گرفته و بگويم از چه رو براي گردآوري كمك چنين كوشا هستم.؟ درست بياد ندارم كه در آن زمان پاسخ ام چه بود؟ هرچند هنوز شوري، كه همه وجودم را در بر گرفته بود بياد دارم .هنگامي كه از پشت ميكروفون بيرون آمدم احساس مينمودم كه دگرگون شده ام و اين دگرگوني از آن زمان دلبستگي من را به ملت و ميهن ام روزافزون نمود. در اين رهگذر من تنها نبودم همه نوجوانان آن دوران، كما بيش داستاني در اين راستا دارند. در فصلنامه آزادي دوره دوم شماره 26 و 27 تابستان و پائيز 1380 ويژه مصدق، برگ 270 در پاسخ به دو پرسش یکی از مبارزان نوشت ... برادر بزرگ من د انشجوي دانشكده حقوق و مصدقي پر حرارتي بود توده ايها را عامل روس و سيد ضياء رارهبر آنگلوفيلها و مصدق را ملي، و خواهان استقلال ايران از سلطه قدرتهاي خارجي معرفي مي كرد.همين روند سبب شد تا من که برادر كوچكتر ايشلن بودم با هم بازيها ، بازي " جنگ مصدق با سيد ضياء" را مي كردم و احساس غرور را اينسان پيدا كردم ، اين احساس، با نهضت ملي ايران به رهبري مصدق بنيادي استوار يافت. در همين فصلنامه در برگ هاي 307- 310 سرور جليل دوستخواه كه در آن زمان عضو سازمان جوانان حزب توده ي ايران بودند، در پاسخ به دو پرسش ميگويند‌"...الف)ميراث ارجمند دكترمحمد مصدق،مهرورزي ي پاكدلانه او به آزادي و مردم سالاري و زندگي ي سربلند و افتخار آميز براي همه ايرانيان ( از هر گروه و تيره و تبار و با هرگونه گرايش بود و هست كه تا به امروز همچون نماد آرمانهاي ملي ي ما، ستاره وار در افق انديشه مان مي درخشد و رهنمون ما به آينده تابناك ميهنمان است. ب) ارزشهايي كه بنياد انديشه و راه و روش و اخلاق سياسي ي مصدق بر آنها استوار بود، چكيده آرزوها و خواستهاي همه مردم ايران و آزادگان اين سرزمين به شمار مي رود و با گذشت زمان كهنه و فرسوده نمي شودو از ياد نمي رود. او از آن گونه مردان سياسي نبود كه برنامه ها و شعارها و حرفهاشان تاريخ مصرف دارد!هرگاه امروز پس از نيم قرن، مي بينيم كه نسل جوان بدون داشتن تجربه ي شخصي حضور در زندگي اجتماعي و سياسي دوران اوج خيزش و جنبش ملي، همچنان نام نامي مصدق راكليد واژه و رمزگان مبارزه ي آينده نگرانه خود مي شناسد، دليلي ندارد جز آن كه ارزشهاي والاي آزمون يگانه ي آن جنبش را به ميانجيگري ي نسلهاي پيشين دريافته و بازشناخته است و در يك تجزيه و تحليل و برآورد و جمع بندي ي هوشمندانه، راستي و رستگاري را در راه و رسم مردم خواهانه و ميهن دوستانه مصدق مي بيند.

طرحي از چهره‌ي ِ دكترمصدّق كار ِ بيژن اسدي پور


پيروي از آموزش هاي دكتر مصدق تنها در سخن گفتن نبود بسيار ي از ايرانيان در راه آرمان هاي نهضت ملي جان باختند كه من تنها چند نمونه را با سپاس بسيار و درود به جان باختگان راه مصدق يادآوري مينمايم.
سرور محمد مهرداد كه در 22 سالگي در سال 1330 دانشجوي دانشكده حقوق دانشگاه تهران بود مينويسد: "دردوازده سالگي با سخنان دكتر مصدق دردوره چهاردهم مجلس شوراي ملي، درباره امتياز نفت و مخالفت مصدق با اعتبار نامه سيد ضياء عامل قلمي كودتاي 1299 خورشيدي و تمديد قرارداد نفت دارسي در 1312 خورشيدي برابر 1933 ميلادي و بعد پيدايش فرقه تجزيه طلب دموكرات، من گمشده ذهني خودرا پيدا كردم و دريافتم كه جاي يك نيروي ملي خالي است." پيآمد اين رهنمود ها و شناخت، آن بود كه سرور محمد مهرداد در سال 1326 هنگامي كه دانش آموز سال ششم دبيرستان دارالفنون بود به مكتب پان ايرانيسم پيوست و آنچنان در راه مصدق پايداري نمود و از هشدار هاي دشمنان مصدق نهراسيد تا در 16 بهمن 1330با شليك گلوله يكي از دانشجويان نظامي به او در برابر چاپخانه روزنامه پرچمدار به سينه و ستون فقرات توان هردو پاي خود را از دست داد و براي 54 سال با پايداري ستايش برانگيزي در بستر، از آرمان هاي خويش جانبداري نمود و همواره آموزگاري فرهيخته براي پويندگان راه مصدق بوده و هميشه ميگفت از اينكه در راه مصدق زمين گير شده است خرسند و سربلند ميباشد و سرانجام پس از 54 سال ستيز ستودني براي آزادي و آبادي ايران از پا در آمد و در راه مصدق جان باخت.
ياد قهرمانانی چون امیربیجار كه در30 تيرماه 1331 از جان خود گذشتند و دیگر رزمندگان با خون او بر ديوار خيابان ملت نوشتند " يا مرگ يا مصدق " جاودانه خواهد ماند . درست آن است كه نام همه به خون خفته گان راه آزادي و آبادي ايران را در جايگاهي در خور آنان بنويسيم تا همواره سرمشق پويندگان راه مصدق باشند هر چند نام پهلواناني چون دكتر حسين فاطمي كه دلاورانه در راه مصدق براي آزادي و آبادي ايران ستيز نموده و با درد و رنج بسيار سرسختانه، باور هاي خود باز گو نموده و جان بر سر پيمان دادند تا دنيا به جاست بياد خواهد ماند.
برشمردن ايستادگي جوانان ايرانزمين در راه مصدق در گذشته وكوشش هاي ارزنده جوانان براي پر بار نمودن آموزش هاي بزرگمرد تاريخ ايران در اين دوران، نياز به زماني دراز دارد،از اينرو درست آن است كه در زمان بجا مانده از برخورد دكتر مصدق با جوانان بگويم.
پیشوای درگذشته ملت ایران برای جوان های ایرانزمین ارزش زيادي میگذاشت و همواره در برخورد ها ي دروني نهضت ملي از جوانان جانبداري مينمود، و اميد خود را براي آزادي و آبادي ايران به جواناني بسته بود كه هنوز به همه چيز نرسيده بودند. براي يادآوري چند نامه از دكتر مصدق را كه به جوانان در درون و برون از مرزهاي ميهن بودند ميخوانم.
در پيام دكتر مصدق به جوانان و دانشجويان در زماني كه نخست وزير كشور بودند در تاريخ 22 خرداد ماه 1330 آمده است " فرزندان عزيزم : درود قلبي به شما ميفرستم و از خداي متعال مسالت دارم همگان با كاميابي و سربلندي از علوم و فنون آن ديار مترقي، بهره اي كافي بستانيد و به سلامت و سعادت به ميهن مقدس برگرديد و مصدر خدمات شايان شويد و حق كشور و ملت ايران را كه به گردن شما فرزندان خلف است ادا نماييد. چون در اكثر نقاط كشورهاي آمريكايي و اروپائي پراكنده هستيد و با آن ملت هاي دوست وبزرگ تماس و ارتباط دائمي داريد به علاوه مراسلاتي از بعضي شما راجع به نفت و مربوط به سوء تفاهمات در آن ديار به من رسيده لازم دانستم شما را از مقاصد ملت ايران در باب ملي شدن صنايع نفت مطلع گردانم تا شما هم به نوبه خود افراد ملت عدالتخواه و حق پرست آن ممالك را آگاه سازيد و به هر كه رسيديد و در هر محفلي حاضر شديد اين مقاصد را شرح دهيد تا اگر اشخاصي در نتيجه بيخبري يا شايد در نتيجه اغفال عمال مغرض دچار سوء تفاهم شده اند از حقيقت مطلع شوند، زيرا اطلاع صحيح ملل مترقي و دوستي آنها براي ما بسيار مهم و مغتنم است ...و بر شما فرزندان اين آب و خاك است كه با استفاده از جميع وسائلي كه در دست داريد، مردم آزاده آن سامان را از حقايق امر مطلع ساخته ووظيفه خطير ملي خود را در اين موقع دشوار ايران، به نفع كشور باستاني خود و براساس حق و حقيقت انجام دهيد. با اين توضيحات پیام خود را به پايان ميرسانم و شما جوانان دانشجو و علاقه مند به ميهن عزيز را به خدا ميسپارم."
به روشني ديده ميشود كه در جايگاه قدرت مصدق چگونه با دانشجويان برخورد ميكرد؟ از آنها نميخواست زنده باد و مرده باد بگويند . تنها از دانشجويان ميخواست كه "بر اساس حق و حقيقت" پيام ملت ايران را به گوش جهانيان برسانند و در اين راه خواهان جنگ نبوده و بدرستي هوادار دوستي همه ملت ها بود . چون وقت تنگ است نتواستم تمام نامه را بياورم، اگر همه نامه بخوانيد، در خواهيدیافت که، مصدق بجاي زنداني نمودن جوانان دست ياري بسوي آنان دراز مينمود و ميكوشيد به آنها نشان دهد كه خدمتگزار آنان و ملت ايران ميباشد.
اميد دكتر مصدق به جوانان و دانشجويان پس از كودتاي بيگانه ساخته 28 مرداد نيز در نامه هاي ايشان نشان داده ميشود. دكتر مصدق در پاسخ به نويسنده رساله " نسل جوان و جبهه ملي" در 20 مهرماه 1341 از احمد آباد مينويسد : " آقاي محترم ...هموطن عزيزم
نامه شريف مورخ مرداد 1341 و رساله نسل جوان و جبهه ملي چند روز قبل از اين عز وصول ارزاني بخشيد و از قرائت آن بسيار محظوظ و خوش وقت شدم و شاكرم از اين كه وطن عزيز ما ايران رجالي دارد كه مي توانند خوب قضايا را تجزيه و تحليل كنند و افكار عمومي را روشن نمايند و اين خود كمال اميدواري است كه ايران خواهد توانست در آتيه نزديك استقلال از دست رفته خود را بدست آورد . ..."
در صفحه 311 کتاب " نامه های دکتر مصدق " نامه شماره 426 پاسخ دکتر مصدق به پیام دومین کنگره کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی در لوزان چاپ شده . فرازی از این نامه چنین است " ... جز اینکه توفیق شما را در راهی که قدم برداشته اید بخواهم و از خدا مسئلت نمایم که بتوانید گامهای بلند بردارید و ایران وطن عزیز را به آزادی و استقلال برسانید . امید ملت ایران بشما نسل جوان و به آن عده رجال و افرادیست که در راه آزادی و استقلال وطن آنچه توانسته اند فداکاری کرده اند و از همه چیز خود گذشته اند. ..." در نامه شماره 467 صفحه 341 همین کتاب در پاسخ به سازمان دانشجویان جبهه ملی ایران آمده است " ..... وراه صعب العبور آزادی و استقلال وطن عزیز را در سایه اتحاد و وحدت فکری بپمائید و هیچ نظری نداشته باشید غیر از اینکه به مرام خود که آزادی و استقلال ایران است برسید...."
این دو نامه به روشنی نشان میدهند که راه مصدق، راه آزادی و استقلال بوده و برای بدست آوردن آن امید به جوانان میهن و رجال فداکار و کوشندگان از خود گذشته دارد رهنمود ایشان برای پیروزی در این راه دشوار یکدلی ، اتحاد و پشتکار میباشد. وباز در باره آزادي و ناوابستگي به همه ايرانيان گفته بود:
" اگر قرار باشد در خانه خود آزادی عمل نداشته باشیم و بیگانگان بر ما مسلط باشند و رشته ای بر گردن ما بگذارند و مارا به هر سوی میخواهند بکشند مرگ بر چنین زندگی ترجیح دارد و مسلم است که ملت ایران با آن سوابق درخشان تاریخی و خدماتی که به فرهنگ و تمدن جهان کرده است هرگز زیر باراین ننگ نمیرود" بررسی سخنان پیشوا نشان دهنده ا ند یشه های این بزرگمرد قرن ما است که از سال 1284 شمسی در آسمان مبارزات میهنی و آزادیخواهانه ایران درخشید. دکتر محمد مصدق همواره به ارزش های فرهنگی ملت ایران باور داشت و برای ساختن ایرانی آباد و آزاد تکیه به فرهنگ مردم ایران را زیر بنای کار میدانست. ایرانی که در آن نه کسی زیر بار زور برود و نه کسی زور بگوید و همگان آزادی عمل داشته باشند. دیگر آنکه پیشوا نشان میدهد نباید زیر سلطه بیگانگان رفت و تن به تسلط آنها داد . کوتاه سخن او، در پی آزادی و ناوابستگي ايران بود و اين رهنمود را براي همه ايرانيان به ويژه جوان ها گفت و نوشت و با ايستادگي خود به جوان ها نيز آموخت كه ميتوان با پشتكار و پيروي از قانون براي رسيدن به هدف ستيز نمود و به هيچ روي در برابر زورگويان و ستمگران سرخم ننموده و يكي از نمونه هاي اين پايداري ايستادگي او در برابر قانون شكني هاي سر سپردگان بيگانه بود. از آموزش هاي دكتر مصدق ياد ميكنم در در دوراني كه سكوتي كشنده دهان ها را بسته بود شجاعانه گفت:
"....اکر هدف آن است که رضا خان به یک شاه دیکتاتور تبدیل شود اگر سرم را ببرند و ا ند ا م های بدنم را قطعه قطعه از هم جدا سازند هرگز با چنان امری موافقت نخواهم کرد، بعد از بیست سال خونریزی د ر راه آزادی و دموکراسی ِ آیا شما قبول میکنید که یک نفر هم شاه باشد هم نخست وزیر و هم فرمانروا ؟ اگر قصد آقایان این است، این ارتجاع صرف است،استبداد خالص است چنین نظامی حتی در زنگبار هم وجود ندارد ."
براي ستيز با بي قانوني، خودكامگي و وابستگي مصدق همواره چشم اميد به نسل جوان داشت .دكتر مصدق در سال هاي پاياني زندگي نيز اميد خود را به جوانان و دانشجويان از دست نداد. در تاريخ 14 فروردين ماه سال 1341 خورشيدي از بازداشتگاه احمد آباد در پاسخ به نامه كنفدراسيون دانشجويان ايراني در خارج از كشور نوشت:
"كنفدراسيون محترم دانشجويان ايراني
نامه مورخ 25 اسفند عزوصول ارزاني بخشيدو موجب نهايت امتنان گرديد. نظر به اينكه براي ما عيدي نيست از عرض تبريكات خودداري مي كنم و خواهانم كه سالهاي بسيار در كمال صحت و خوشي بسر بريد و همت بگماريد كه ايران وطن عزيز ما هم آزادي و استقلال خود را بدست آورد و در رديف دول مستقل و آزاد قرار بگيرد. راست و بي پرده عرض مي كنم كه چشم مردم خيرخواه وطن پرست به شما نسل جديد دوخته شده و آخرين تيري كه در تركش ايراني است همان شما محصلين محترم و نسل جديد هستيد كه از آنچه ديده ايد درس و از آنچه هم خواندهايد نتيجه بگيريد و بمورد عمل در آوريد. از اين ..."
و باز در يكي از آخرين نامه هاي دكتر مصدق به سازمان دانشجويان جبهه ملي ايران ميخوانيم:
" احمد آباد 26 ارديبهشت 1343
فرزندان عزيزم
نامه مورخ 18 ارديبهشت رسيد و موجب نهايت امتنان گرديد. فداكاري شما در راه وطن عزيز موجب افتخار هموطنان است. اميد و چشمداشت عموم بفدايكاريها و از خود گذشتگي هائيست كه در راه آزادي و استقلال ايران وطن عزيز نموده ايد. از حق نبايد گذشت كه در اين راه از همه چيز صرفنظر نموده ايد. اين جانب براي شما فرزندان عزيز كمال احترام قائلم و اكنون كه كاري از من ساخته نيست و در زندان بسر ميبرم با قلبي محزون و چشمي گريان توفيق شما را بيش از پيش از خدا مسئالت دارم. كسي كه شما را بسيار دوست دارد دكتر محمد مصدق"
روشن است كه يكسال پيش از درگذشت دكتر مصدق در پي بدست آوردن هواداراني بيشتر نبود و اگر دانشجويان و جوانان ايران را مي ستود براي آن بود كه نسل فردا از مردم امروز به زشتي ياد نكند و ايران آزاد تر و آباد تر بماند. از اينرو است كه ميتوان گفت اگر امروز مصدّق در كار مملكت داري بود بي شك دانشجويان و جوانان جايگاهي بلند داشتند و ميهن از كوشش هاي آنان سود بسيار ميبرد. ايدون باد.


خاستگاه: رايانْ پيامي از احمد رنّاسي- پاريس
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?