Friday, October 10, 2008

 

طنزي گويا و شيوا درباره‌ي ِ يك فاجعه‌ي ِ فرهنگي- پيوستي بر درآمد ِ ٤: ١٨، زيرْ بخش ١ ِيادداشت ويراستار

جمعه نوزدهم مهرماه ١٣٨٧ خورشيدي
(١٠اكتبر ٢٠٠٨)

در پي ِ نشر ِ درآمد ِ ٤: ١٨- زيرْ بخش ِ ١ (گزارش ِ فاجعه‌ي ِ فرهنگي در اصفهان)، امروز در همان زمينه، طنزْنوشته‌اي هوشيارانه و دردمندانه از همْ‌ميهني به نام ِ سپهر سليمي به اين دفتر رسيد كه گوياتر و شيواتر از هر نوشتار ِ جدّي، نمايشگر ِ واقعيّت ِ تلخ ِ برخورد ِ كاربه دستان، با ارزش هاي فرهنگي ي ِ ملّي ِ ماست.

با سپاس از سپهر، متن ِ طنزْنوشته‌اش را در اين پيوست، بازْنشر مي‌دهم.
پيوندْنشاني ي ِ تارنماي ِ نويسنده كه اين طنزْنوشته در آن نشر يافته، اين است
http://animal.persianblog.ir/post/267/

اجراي فيلم 300 در «سينما چهارباغ»* اصفهان
کارگردان: شورای اسلامی شهر و شهرداری اصفهان.
تهیه کننده: پروژه‌ي ِ قطار شهری اصفهان.
دستیار اول کارگردان: سازمان میراث فرهنگی اصفهان.
نویسنده : گمْ‌نام ( با اقتباس از فیلمْ‌نامه‌ي ِ "سدّ ِ سیوند" ).
تصویر بردار: ندارد؛ چون قرار است پس از ساخت ِ فیلم، همه نقش خود را تکذیب کنند.
چهره‌آرایی: تیمی از بزرگ‌ْترین و قوی‌ترین چهره پردازان تاریخ سینما و سیاست دنیا.
طرّاح ِ دکور: همه‌ي ِ هنرمندان ایرانی و اصفهانی که در طیّ ِ قرنها به ساخت آثار تاریخی‌ي ِ محور ِ چهارباغ و سی و سه پل مشغول بوده اند.
صدا بردار: ندارد؛ به همان دلیلی که فیلمْ‌بردار ندارد.
هزینه‌ي ِ ساخت: نا معلوم. لطفن اصلن فضولی نکنید!
با تشکر از: مدیران، مسئولان، نمایندگان مجلس و شورای اسلامی‌ي ِ اصفهان که در طيّ ِ سالها در مشارکت با نمایندگان همه گروه‌های سیاسی از ابتدا تا اجرا بوده اند.
خلاصه ای از فیلم: این فیلم که در کنار فیلم های : "تخریب حمّام ِ خسروآقا"، "تخریب کارخانه‌های قدیمی‌ي ِ چهارباغ"، "ساخت و ساز ِ بی‌رویّه در بافت ِ تاریخی‌ي ِ شهر و حاشیه‌ي ِ زاینده رود" و ... از بزرگ‌ترین پروژه‌های ضد فرهنگی و ایرانی‌ي ِ کارگردانان آن می باشد با سناریوی ساخت مترو آغار شده است و پس از جنگ و گریزهای ساختگی که با استفاده از جدیدترین متدهای جلوه های ویژه کارگردانی شده است و در حالی‌که تماشاچیان تصوّرمی‌کنند مترو از محلّ ِ دیگری عبورمی‌کند، به یک‌ْباره تغییر ِ مسیرداده و با هدف ِ نابودی‌ي ِ چهارباغ و سی وسه پل، از زیر ِ محور ِ تاریخی‌ي ِ چهارباغ عبورمی‌کند...
پیش بینی می شود كه این فیلم مستند در جشنْ‌واره‌ي ِ "فیلم‌های ضدّ ِ ایرانی‌ي ِ تاریخ" در کنار فیلم‌های مستندی همچون: حمله‌ي ِ اسکندر به ایران، حمله‌ي ِ اعراب به ایران، حمله‌ي ِ مغول‌ها به ایران و تخریب ِ آثار ِ تاریخی‌ي ِ دشت ِ پاسارگاد، صاحب ِعنوان و رتبه‌ي ِ ویژه‌اي شود.
*
دیدن این فیلم به بیماران قلبی و دوستْ‌داران ِ ایرانْ‌زمین، توصیه‌نمی‌شود.
آدرس ِ سایت ِ فیلم:
www.esfahanmetro.org

نویسنده : سپهر سلیمی
۱۳۸٧/ ۱٤ /٧
_______________
افزوده ي ِ ويراستار:

*سينما چهارباغ، نام ِ سينماي بزرگي ست در خيابان چهارباغ اصفهان. اين نام در اين جا به كنايه و طنز براي صحنه ي ِ تباه كاري ي ِ تجاوزكنندگان به حريم ِ ميراث ِ فرهنگ ِ ملّي در اصفهان، به كار رفته است.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?