Thursday, August 14, 2008

 

٤: ١١. چهل و نُهمين هفته‌نامه: فراگير‌‌ ِ ٢٥ زيرْ بخش ِ تازه ي ِ خواندني، ديدني و شنيدني


يادداشت ويراستار


جمعه ٢٥ امرداد ١٣٨٧ خورشيدي
(١٥اوت ٢٠٠٨)


گفتاوَرد از داده‌هاي اين تارنما بي هيچ‌گونه ديگرگون‌گرداني‌ي متن و با يادكرد از خاستگاه، آزادست.


You can use any part of site's content as long as it is referenced to this site. No need for permission to use the site as a link.


Copyright © 2005 - 2008


All Rights Reserved.


١. شدّتْ‌يافتن ِ خطر ِ جنگ عليه ِ ايران: اعلام ِ خطر، هُشدار و فراخوان به ايستادگي و مبارزه و بازداري

ALERT: Take Action Now to Stop War on IranU.S. Naval Armada heading towards Iran


Growing threat - Join us in mobilizing to Stop War on Iran!As we write, the arrival of new U.S. warships will mark the largest build-up of Naval forces in the Gulf since the 1991 Gulf War.The aircraft carriers USS Theodore Roosevelt and the USS Ronald Reagan, along with the USS Iwo Jima, an Amphibious Assault Ship are sailing toward the Persian Gulf to reinforce the US strike forces in the region, along with a British Royal Navy carrier battle group and a French nuclear hunter-killer submarine.This move follows the ominous Operation Brimstone, a massive military exercise involving more than a dozen warships from the US, England, and France in the Atlantic Ocean in preparation for a possible confrontation with Iran. The USS Roosevelt, which participated in the just-concluded exercise, and the USS Ronald Reagan will join two US naval battle groups in the area: the USS Abraham Lincoln with its Carrier Strike Group Nine ; and the USS Peleliu, and Amphibious Assault Ship with its expeditionary strike group.Naval forces now heading towards the Gulf include:Carrier Strike Group Nine:USS Abraham Lincoln (CVN72) nuclear powered carrier with its Carrier Air Wing TwoDestroyer Squadron Nine:USS Mobile Bay (CG53) guided missile cruiserUSS Russell (DDG59) guided missile destroyerUSS Momsen (DDG92) guided missile destroyerUSS Shoup (DDG86) guided missile destroyerUSS Ford (FFG54) guided missile frigateUSS Ingraham (FFG61) guided missile frigateUSS Rodney M. Davis (FFG60) guided missile frigateUSS Curts (FFG38) guided missile frigatePlus one or more nuclear hunter-killer submarinesPeleliu Expeditionary Strike Group:USS Peleliu (LHA-5) a Tarawa-class amphibious assault carrierUSS Pearl Harbor (LSD52) assult shipUSS Dubuque (LPD8) assult ship/landing dockUSS Cape St. George (CG71) guided missile cruiserUSS Halsey (DDG97) guided missile destroyerUSS Benfold (DDG65) guided missile destroyerCarrier Strike Group Two:USS Theodore Roosevelt (DVN71) nuclear powered carrier with its Carrier Air Wing EightDestroyer Squadron 22:USS Monterey (CG61) guided missile cruiserUSS Mason (DDG87) guided missile destroyerUSS Nitze (DDG94) guided missile destroyerUSS Sullivans (DDG68) guided missile destroyerUSS Springfield (SSN761) nuclear powered hunter-killer submarineIWO ESG ~ Iwo Jima Expeditionary Strike GroupUSS Iwo Jima (LHD7) amphibious assault carrier with its Amphibious Squadron Fourand with its 26th Marine Expeditionary UnitUSS San Antonio (LPD17) assault shipUSS Velia Gulf (CG72) guided missile cruiserUSS Ramage (DDG61) guided missile destroyerUSS Carter Hall (LSD50) assault shipUSS Roosevelt (DDG80) guided missile destroyerUSS Hartfore (SSN768) nuclear powered hunter-killer submarineCarrier Strike Group Seven:USS Ronald Reagan (CVN76) nuclear powered carrier with its Carrier Air Wing 14Destroyer Squadron 7:USS Chancellorsville (CG62) guided missile cruiserUSS Howard (DDG83) guided missile destroyerUSS Gridley (DDG101) guided missile destroyerUSS Decatur (DDG73) guided missile destroyerUSS Thach (FFG43) guided missile frigateUSNS Rainier (T-AOE-7) fast combat support shipThis massive deployment means that hundreds of nuclear-armed warplanes, thousands of troops, and destroyers capable of launching cruise missiles carrying nuclear weapons, bunker busters, or fragmentation bombs will be available for a strike on Iran. While Russia is bogged down with the crisis in Georgia, and China is occupied with the Olympics, the Bush Administration may believe that this is an opportune time to strike. This massive deployment is occurring as both Houses of Congress are set to approve resolutions that would mandate a U.S. blockade (which is an act of war under international law). The time to act is now:
Please sign the petition online at
http://stopwaroniran.org/petition.shtml
And please help us get the word out - use the Tell a Friend Link at http://stopwaroniran.org/friend.shtml
Also, in the next few days and weeks, we will be mobilizing in the streets against an attack on Iran. As we write, we are preparing placards, banners, and printed material to take to the Republican and Democratic national conventions. We know that the only force that will stop the warmongers in Washington is a grassroots peoples movement. We need your help to take the message to the conventions and to mobilize for other emergency actions. Please consider making a donation to help with expenses at
http://stopwaroniran.org/donate.shtmlخاستگاه: راياپيامي از
"Stop War on Iran"


٢. پي‌گيري‌ي ِ شُبهه‌افكني‌ها و دروغْ‌پراكني‌هاي «اشپيگل» و «ديلي تلگراف» درباره‌ي ِ «كورش ِ بزرگ»


پيش از اين، گزارشي از نشر ِ نوشته هاي دشنامْ آميز و دروغْ پراكن درباره ي كورش بزرگ در اشپيگل، آوردم و نيز اعتراض نامه هاي ايرانيان را بازْنشردادم. گفتار ِ پژوهشي ي استاد دكتر كاوه فرّخ به زبان انگليسي، از جمله اين نشرداده‌ها بود. اكنون، همان گفتار ِ روشنگر و ارزنده، به وسيله‌ي ِ نويسنده به زبان آلماني نيز نشريافته‌است كه آشنايان با اين زبان، مي‌توانند آن را در اين جا بخوانند ↓
http://www.savepasargad.com/~New-050508/03.Pasargad/Pasargad-Pages/Dr.%20Kaveh%20Farrokh%20an


خاستگاه: راياپيامي از احمد رُنّاسي- پاريس


درباره‌ي ِ همان دُژكُنِشي‌ي ِ اشپيگل – كه در نشريّه‌ي ِ انگليسي‌ي ِ ديلي تلگراف هم تكرارشد –دادخواستْ‌نامه‌اي اعتراضی از سوي ِ گروهي ازايرانيان نشريافت كه همه‌ي ِ دادجويان و هواداران ِ راستي را به امضاي آن فراخوانده‌اند ↓
دادخواستْ‌نامه‌ي ِ اعتراضی به اشپيگل و ديلی تلگراف برای جعل در تاريخ ايران

Boycott SPIEGEL and ENGLISH DAILY TELEGRAPH
http://www.petitiononline.com/achat60/petition.html


لطفاً امضا کنيد.


خاستگاه: راياپيامي از زينا وجدي


در اين ميان، كساني (با نام‌هاي ِ عاريَتي) [؟!] نيز به ناروا بر استاد دكتر پرويز رجبي تاخته و برداشت‌ هاي سَخته و فرهيخته‌ي ِ ايشان را خطاانگاشته‌اند كه ايرادهاي ِ نيشْ‌غولي‌شان، هيچ پايه و بُنياد ِ دانشي و پژوهشي ندارد. متن ِ اين نوشته‌ها و پاسخ ِ شيواي استاد بدان‌ها را در اين جا بخوانيد ↓
باز هم دربارۀ کورش بزرگ
http://parvizrajabi.blogspot.com/


٣. نوگرداني‌ي ِ جهان: پژوهشي ِ رهْ‌نَمون و آگاهاننده درباره‌ي ِ آموزه‌ي ِ زرنشت ِ گاهانْ‌سراي


Renovate the World!


4000 years ago, mankind was enslaved by superstition and the powers that be, priestly or temporal, were dedicated to exploiting and manipulating the people. Gods were capricious, and their favors for sale through offerings and sacrifices.


At that time, a man arose whith an eternal and divine message. He taught a Perception that the Cosmos and its maker were good and benevolent and he called that Perception or Vision Daena Vanguhi.
He expounded his doctrine in marvelous Hymns called Gathas and bequeathed to man kind the True Message of Life, the Manthra, a Thought Provoking Message Inspired by the very communication of God (seraosha through Vohumanah a Good , indeed a benevolent Mind.
Through this manthra we learn that there is no final salvation until we are all saved from deceit (Druj and have renounced all wrongful thoughts words and deeds, that we are all bound together in a complex web of causation and that our choices affect all creation and thus that we can only be saved through delivering deceipt and wrongfulness to truth and righteousness
This message transformed his audience and for several centuries changed the world . Even after succumbing to others the power of this man's ideas was such that it spurred many a man on to greatness and indeed is still spurrring them on; even though these men might not even know Zarathushtra by his name.
Today the world is again at the mercy of the manipulators, the exploiters the god traders, that bind man in a yoke of ignorance, supersition, greed, envy and fury. Like in Zarathushra' s time, these wrongful dregs have banded together to destroy the life of the less powerful and indeed to spoil and plunder the very planet which is our home.
But, like yesterday, Zarathushtra' s message is again there to break all yokes to expose all the destroyers, manipulators and god traders and it still with us in all its power; working today just as well as it did 4000 years ago.
This message can make the world wonderful. It can heal it, it can refresh it, in short, it is the message of Renovation, freedom, wisdom and righteousness. A message which promises alliance with the Creator to defeat and destroy wrong and replace it with right. It is the Religion of the Saoshyants, The Benefactors.
Yesterday, the world called for deliverance and it does so now! Mazda and Zarathushtra are looking for men and women who are convinced that, as long as, there is wrong there will be abuse, misery and suffering. Men and women who are convinced that wrong must be defeated and that Asha is the way to defeat it. Mazda and Zarathushtra are looking for Saoshyants to heal the world!
Do you want to heal the world do you have what it takes to be a Saoshyant? Are you convinced and commited? Are you willing to put your good thoughts and words into Good Actions?
The choice is clear, and it amounts to whether you are an intellectual Zarathushtrian, a comfort Zarathushtrian, an ethnic Zarathushtrian or an aspirant to live a life in dedication to the vision of a world governed by righteousness, truth and benevolent thinking, which is the essence of the Manthran's divine message.
If you have chosen to be a Saoshyant you must now re-inforce that choice, by making the same commitment the Manthran made.
He said:
Now as a dedication, I, Zarathushtraoffer to the Wise Onethe very life-breath of myselfand the first fruits of my good mind,deeds and words, gained through righteousness,with my ear to the divine voice; in fact, my whole strength.
(Gathas: Song 6 - stanza 14)If you have this same commitment and dedication, you will be, indeed, a Zarathushtrian by the power of your deeds
We are looking for such men and women to become spreaders of the Manthra.


Put your thoughts and words to action contact us at:
http://au.mc511.mail.yahoo.com/mc/compose?to=zrenovators@yahoo.com


Ushta
Te! Ronald DeLaVega,
Miami, Southern Floridaخاستگاه: راياپيامي از
Ronald DeLaVega
ميامي، فلوريداي جنوبي- آمريكا


٤. بیانْ‌نامه‌ي ِ حزب‌ها در دفاع از مُحیط ِ زیست و لزوم ِ پی‌گیری‌ي ِ اصل ِ پنجاهم ِ قانون ِ اساسی


متن ِ اين سند ِ مهمّ را در اين جا بخوانيد ↓
http://reirazi.persianblog.ir/post/385


خاستگاه: رايا پيامي از محسن قاسمي شاد - تهران


٥. چارتاقی‌ي ِ نیاسَر: وضعیّت ِ طلوع و غروب ِ خورشید در یک تقویم ِ آفتابی‌ي ِ باستانی


پژوهش ِ تازه‌ي ِ دكتر رضا مرادی غیاث آبادی در اين زمينه را – كه تصويرهايي ديدني را نيز همْ‌راه دارد – در تارنماي ِ او به نام ِ پژوهش‌هاي ايراني، ببينيد و بخوانيد ↓
http://www.ghiasabadi.com/niasar0.html


خاستگاه: راياپيامي از دكتر رضا مُرادي غياثْ‌آبادي- تهران


٦. كيستي‌ي ِ آفريدگار/خدا در گاهان ِ زرتشت: درسْ‌گفتار ِ گاهانْ‌شناختي‌ي ِ ديگري از «استاد جعفري»GOD IN THE GATHAS


In the Gathas, it is Zarathushtra who gives us his search, research, observation, experience, meditation, intuition, inspiration, and the final realization of Truth -- God, the creation, the Primal Principles of Life, and the high responsible position of us humans in the world we live. Here is a summary of how he conceived and comprehended God, and communed with him.
He sings:
"I shall seek to exalt Him for us with venerations of serenity, Who, by a new name, is known as Mazda Ahura, the Wise God. He grants, through righteousness and good mind, wholeness and immortality in His dominion. May He grant us stead fast strength and endurance." *(Song 10.10)
It may be worth noting that the two words chosen by Zarathushtra to describe best God belong to opposite genders. Ahura, meaning "The Being" with a secondary meaning "lord" is masculine, and mazda, "supreme wisdom, super-intellect" with a secondary meaning of "The Wise" is feminine. A beautiful combination, indeed! However, Zarathushtra has followed the grammatical rules of his age that when a masculine and feminine nouns combine, pronouns follow the masculine rule, yet he frequently uses the neuter gender, particular the emphatic HVA, in his Sublime Songs. We too, bound by the present Judeo-Christian usage of God taken as a masculine in English, use the masculine pronoun without assigning any particular gender to God for God is above such an imagination. May be a day will come when we will have a better conception of God and use the simple pronoun of IT.
Here is a gist of how Zarathushtra describes his Mazda (164 times) and Ahura (131 times) of which Mazda Ahura is mentioned for 50 times and Ahura Mazda for only eight times together or with one words in between! And yet, prompted by the later Avesta, we have become accustomed to say Ahura Mazda.
Before we proceed further, let it be pointed out here with emphasis that the term ahura (Sanskrit asura) for god is a pre-Zarathushtrian Indo-Iranian term. But mazdâ was added first by Zarathushtra alone to describe God as "Super-Intellect" . And this makes a great difference. Gods and goddesses were know for their power. Zarathushtra laid stress on God's wisdom. Strength follows super-intellect.
God is wise. He is the wisest. He is knowing, the most knowing. He knows best. He knows best the past, present, and future. He remembers all that exists. He knows the secrets of life. He is wide-viewing and all-watching. He watches every move, open or hidden. He is, above all, MAZDA, super-intellect, supreme-wisdom.
God is supreme. He is the first and the latest-literally the foremost and the youngest. In other simple words: God is above age and time.
God "dwells in progress." He is progressive, the most progressive. He is the continuous creator, maintainer, and promoter of the universe and all that is in it-the sky, stars, sun, moon, earth, everything. It means that He is not a static god who has finished with his creation and is only maintaining or guiding it to a given destiny. He regulates the universe through "asha," the law of precision. His "spenta mainyu," progressive mentality, continues to create and promote his creation. He possesses "vohu manah," good mind, the wisdom that maintains it. He establishes "khshathra," the divine dominion, in which all is well and everything is good and every creature enjoys "âramaiti," serenity. He grants "haurvatât," wholeness, and "ameretât," immortality, to the creation. He is in continuous contact with those who want to listen to His voice, "seraosha," the inner-voice. For us, God has created the joy-bringing world. He has created the living world and bestowed it with free will. He has created body, conscience, and intelligence, and he has infused life into the physical frame. He has then granted it freedom of thought, speech, and action so that one is free to choose one's convictions. The freedom is for all, the righteous and the wrongful, wise or unwise.
God is of one-accord with asha. He does not violate the very laws he has so wisely ordained. His laws entertain no exceptions. It means no unexplained freaks, no never-understood miracles.
God is the judge. He upholds prime laws. He is the lord of life. It is God who has ordained that good deeds produce good rewards and evil deeds have bad consequences. The Laws is not to be broken, not even by mercy.
God is kind. He is friendly, a good friend, an ally. He is loving. He is loved.
God is the guide. He is the teacher. To him all ultimately return.
God is mighty. He is the mightiest. He is the greatest. He is powerful, most powerful. He is ruling-at-will.
In short, God is Mazda Ahura, the supreme Wise Being. It is, to repeat a point, the name given by Zarathushtra to explain God in two meaningful words. God is super-wisdom personified, and God is The Being. Every other conceivable attribute is but a part of these two wondrous words.
The Gathas do not present God as wrathful, awful, dreadful, vengeful, resentful, jealous, or, on the contrary, merciful, because these aspects would render God personal and are also in violation of the very pristine laws he has ordained. The "awful" theory makes one dread God, and the "merciful" theme encourages one to commit evil acts and feel sure of "amnesty." God is just loving and loved friend, and that is enough.
Mankind on this earth has a high position. He is a companion of God in mind and action. A progressive person is associated with God. One who promotes and develops a house, settlement, district or land with righteousness becomes godlike. In fact, as a progressive teacher, he is godlike.

PERSONALLY IMPERSONAL

God in the Gathas is the impersonal Supreme Being. Nevertheless, one comes across poetic expressions such as "for my enlightenment, teach me to speak the thoughts of Your mind and the words of Your mouth," He "watches with sharp eyes through asha," and "You help with Your own hands." Zarathushtra conceives God by beholding him with his eyes of thoughts, words, and deeds. He befriends him and falls in love with him. He is in communion with God as any other person can rise to be. It is the inner-voice, seraosha, that leads to God, the ultimate goal.
Although these few references to mouth, eyes and hands are clearly allegorical, they bring closer to the human mind an abstract God and make him a personal being, giving one the warm feelings of a relationship, the close, cordial relationship between the created and the Creator. A God so impersonal and yet so personal! Perhaps this a very beautiful side of "God in the Gathas."


The Zarathushtrian Assembly
Articles by:
Ali A. Jafarey, Ph.D.
http://www.zoroastrian.org/


Posted by Arman Vaziri
Vancouver, Canada
_______________
* برگردان ِ آزاد ِ فارسي‌ي ِ اين بند از گاهان، چُنين است:
«او را با ]ياري‌ي ِ[ "آرْمَيتي" مي‌ستاييم و گرامي‌مي‌داريم؛ او را كه هماره مَزدااَهورَه خوانده‌مي‌شود؛ ]او را كه[ در پرتو ِ "اَشَه" و "مَنِش ِ نيك" ِ خود، ما را نويدداد كه در "شهرياري‌ي ِ مينَوي‌"ي ِ وي، به "رسايي" و"جاودانگي" خواهيم‌پيوست و به ما تنْ‌دُرستي و توانايي خواهد‌بخشيد.»
(اوستا، كهنْ‌ترين سرودها و متن‌هاي ايراني، گزارش و پژوهش ِ جليل دوستخواه، ج ١، ص ٥٣، انتشارات مرواريد، چاپخش ِ يازدهم، تهران -١٣٨٦).


٧. روزْآمدْشدن ِ يك تارنماي ِ ادبي- فرهنگي


بانو فرشته مولوي، نويسنده و پژوهنده، در راياپيامي از غُربتگاه ِ كانادا نوشته‌است:
با سلام

سایت ِ مُشت ِ خاکستر با یک گزارش به نام "چهار گذراز مرز" به فارسی و نوشته‌ای به انگلیسی، روزْآمدشد.

فرشته مولوی
http://www.fereshtehmolavi.net/


٨. پژوهشي درباره‌ي ِ «هُماي ِ چهرْآزاد/چهرْزاد»، يكي از شهريارْبانوان در شاهنامه


نوشین شاهرخی، بانوي نويسنده و پژوهنده، از غُربتگاه ِ آلمان، پيوندْنشاني‌ي ِ پژوهش ِ تازه‌ي ِ خود با عنوان ِ هُماي چهرزاد را به اين دفتر فرستاد‌ه‌است. در اين جا بخوانيد ↓
http://www.shahrzadnews.org/article.php5?id=1131


يادآوري: پيش ازين، درباره ي ِ هُماي، گفتاري با عنوان ِ
HOMĀYČEHRZĀD (or Čehrāzād)
از نگارنده‌ي ِ اين سطرها در در دانشنامه ي ايرانيكا

http://www.iranica.com/newsite/

نشريافته است.


٩. اصفهان «شهر ِ كودكان ِ لهستاني»: تمبر ِ يادبودي براي ِ رويْ‌دادي تلخ در جنگ دوم ِ جهاني
Isfahan - City of Polish Children


The Polish Postal Service has commemorated the role Isfahan played during World War 2 in caring for Polish orphans.
The new stamp, "Isfahan - the City of Polish Children", went on sale earlier this month. It depicts a pupil at School No. 15 near Isfahan (Stanislaw Stojakowski), standing in front of a Persian carpet woven at the city's Carpet School in 1944.


In 1942, Isfahan housed thousands of Polish orphans released from the Soviet work camps of Siberia and Kazakhstan. At its peak, twenty one areas of the city were exclusively allocated to the welfare of the ragged and emaciated orphans who had been sent there from reception centres in Anzali, Tehran and Mashad. Many of them remained in the city for up to three years, earning it the title "City of Polish children", the name which also appears (in Polish) on the stamp's First Day Commemorative Cover. In addition, the cover sports a design showing hundreds of the Polish names fading illegibly into oblivion.
Between 1942 and 1945, Iran played host to almost 150,000 men, women and children of the "Polish Exodus from Russia". The majority of the children ended up in Isfahan.
The stamp, issued on 10th June 2008, has a face value of 2 zloty 40 groszy, and is already proving extremely popular with the Polish public.
Ryszard Antolak - Persian Journal
First Day Commemorative Cover
خاستگاه: راياپيامي از مهرداد رفيعي - غُربتگاه ِ بريزبن، استراليا


١٠. تكْ‌نوازي‌ي ِ پيانو: موزيك ايراني در دانشگاه ِ كُلن (آلمان)


پژمان اکبرزاده، هنرمند ايراني‌ي ِ "شهربند" ِ غربت ِ هلند، در ٩ شهريور ١٣٨٧ (۳۰ آگوست ٢٠٠٨) در دانشگاه ِ شهر کلن (آلمان)، آهنگ‌هاي ايراني را با پيانو خواهدنواخت.خاستگاه: رايا پيامي از پژمان اكبرزاده- غُربتگاه ِ آمستردام (هلند)


١١. كوششي گسترده براي ِ يافتن ِ حقّ‌هاي ِ انساني‌ي ِ زنان ِ ايران


فراخوان «ائتلاف فعالان و گروهای مختلف جنبش زنان» علیه لایحه «حمایت از خانواده»


امروز سرنوشت خانواده های ایرانی، وارد مرحله حساس و تعیین کننده ای شده است. مجلس هشتم، تصمیم دارد تا لایحه ای را به نام «لایحه حمایت از خانواده» (که در میان فعالان جنبش زنان به «لایحه ضدخانواده« شهرت یافته) در مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند. این لایحه که در شهریورماه سال گذشته از سوی دولت نهم به مجلس ارائه شد، در ١٨ تیرماه امسال (١٣٨٧) به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید و هر روز بیم آن می رود که در صحن علنی مجلس به تصویب قطعی برسد.
- در لایحه «ضدخانواده» بر «بی حقوقی» زن ایرانی در قوانین موجود صحه گذاشته شده است و نه تنها به لغو کامل قانون تعدد زوجات و تاکید بر «تک همسری» صحه نگذاشته، بلکه ازدواج مجدد مردان را صرفا به شرط تمکن مالی (و تعهدی بدون ضمانت اجرایی) تشویق می کند.
- در لایحه «ضدخانواده» نه تنها بر مسئله «بی حقوقی کامل زنان در امر طلاق» تاکید کرده بلکه با طولانی کردن روند طلاق آنان را با دشواری های بیشتری مواجه ساخته است.
- در لایحه «ضدخانواده» نه تنها ازدواج موقت (صیغه) برای مردان متاهل را منع نکرده، بلکه حتا لزوم ثبت این ازدواج را نیز منتفی دانسته است.
- در لایحه «ضدخانواده» نه تنها حق بدون قید و شرط زنان برای اشتغال را به رسمیت نشناخته، بلکه بر ای تنها «پشتوانه» (از سر ناگزیری شان) یعنی «مهریه» نیز پیش از دریافت آن، مالیات تعیین کرده است.
- در لایحه «ضدخانواده»، نه تنها هیچ اثری از «حمایت از خانواده» دیده نمی شود، بلکه با تایید قوانین عقب مانده و غیرانسانی، کانون خانواده های امروز را به سمت «تزلزل» و «ناپایداری» هرچه بیشتر سوق می دهد.
- با توجه به موارد بالا، به روشنی می بینیم که در این لایحه، به جای «حمایت» از کیان خانواده، متاسفانه «ضدیت» با زندگی انسانی بین زن و مرد در خانواده ها موج می زند.
مفاد غیرانسانی «لایحه ضدخانواده» مذکور، درحالی از سوی دولت به طرزی «غیرمسئولانه» به مجلس ارائه شده، که ما هر روز شاهد فجایع انسانی ناشی از حضور قوانین نابرابر موجود بر زندگی میلیون ها خانواده ایرانی، افزایش حیرت انگیز جنایت و «خشونت» علیه زنان و کودکان، و روند تصاعدی افزایش انواع آسیب های اجتماعی (از جمله افزایش همسرکشی به واسطه نبود حق طلاق) در این کشور پهناور هستیم. دادگاه های خانواده مملو از پرونده زندگی های به بست رسیده ای است که اگر قوانین نابرابر موجود، تغییر می یافت، به یقین، رو به کاهش می گذاشت.
از این روست که ما امضاء کنندگان این فراخوان که سال هاست با تعهد و دلسوزی برای جلوگیری و کاهش فجایع انسانی ناشی از این قوانین تلاش کرده ایم، اکنون گرد هم آمده ایم تا در این مقطع سرنوشت ساز زندگی زن ایرانی، با شکل دهی به یک ائتلاف بزرگ بتوانیم با یاری گرفتن از هر روش ممکن و با اتکاء به هر آن چه در توان داریم و به پشتوانه همدلی و نیروی جمعی مان، از تصویب این لایحه ضدخانواده در مجلس جلوگیری به عمل آوریم.
به این سبب، دست یاری به سوی تمامی هموطنانمان دراز می کنیم، به سوی ایرانیان آزاده ای که به سرنوشت زنان کشورشان و نیز به زندگی عادلانه بین زن و مرد در خانواده ای بر مبنای انسانیت و عطوفت می اندیشند، از همه هم وطنان از هر گروه و دسته، و با هر ایدئولوژی و مرام و از هر قوم و مذهب و جنسیتی، در هر کجای عالم که زندگی می کنند تقاضا داریم با پیوستن به این ائتلاف و به کارگیری تجربه و توان شان، برای جلوگیری از تصویب این لایحه، زنان هموطن خود را یاری دهند.


- برای پیوستن به این ائتلاف و نیز دادن پیشنهادات خود به منظور جلوگیری از تصویب این لایحه می توانید با ایمیل ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ائتلاف
Layehe.zedekhanevade@gmail.com


خاستگاه: راياپيامي از شكوه ميرزادگي، غُربتگاه ِ دِنْوِر (كلرادو)- آمريكا


١٢. زبان ِ فارسي: پيوندها و داد و ستدهاي ِ آن با ديگرْ زبان‌ها


در تارنماي ِ تاریخ ایران/تاریخ، جشن‌ها و زبان ِ پارسی
http://ariapars.persianblog.ir/
گفتاري از كورش محسني نشريافته‌است با عنوان ِ بایستگی‌ي ِ سَره‌گرایی در زبان ِ پارسی:
انگيزه‌هاي پالايش ِ زبان ِ پارسي از واژگان ِ بيگانه.
رويْ‌كرد ِ نويسنده، به يكي از مهمّ‌ترين گفتْ‌مان‌ها در گستره‌ي ِ زبان ِ ما در يكْ‌صد و پنجاه سال ِ اخير است. در اين زمينه، تا كنون دهها كتاب و گفتار نشرْيافته‌است؛ امّا ناگزير بايد بپذيريم كه "هنوز اندر خم ِ يك كوچه‌ايم". محسني در اين گفتار، برخي نكته‌هاي كليدي را به درستي به‌ميان‌كشيده و به بحث درباره‌ي ِ آن‌ها پرداخته‌است.
امّا بايسته‌ي ِ يادآوري‌ست كه بر پايه‌ي ِ آزمون‌هاي ِ نزديك به دو سده‌ي ِ پشت ِ سر، زياده‌روي در جايْ‌گذاري‌ي ِ واژه‌هاي فارسي (حتا واژه‌هايي از زبان‌هاي ِ مُرده‌ي ِ باستاني‌مان) در زبان ِ امروز و پالودن ِ آن از هر وامْ‌واژه‌اي، كار ِ زبان را – كه خويشْ‌كاري‌ي ِ آن چيزي جُز داد و ستد ِ درونْ‌مايه‌هاي انديشه و ذهن در ميان ِ اهل ِ زبان نيست – به پيچيدگي و تكلّف از ‌گونه‌اي ديگر خواهدكشاند و نوعي درغلتيدن از سوي ِ ديگر ِ بام خواهدبود.


خاستگاه: راياپيامي از آريا كياني


١٣. از تاريخْ‌پژوهي‌ي ِ فرهيخته تا دستْ‌آويزْكردن ِ يك پژوهش براي ِ درستْ‌نمايي‌ي ِ باور به رَوَند ِ بازگشت در تاريخ


رسانه‌ي ِ الكترونيك ِ روزنامك، در پي‌گيري‌ي ِ نشر ِ سزاوار ِ گفتارهايي در شناخت ِ سويه‌هاي ِ گوناگون ِ جنبش ِ مشروطه‌خواهي، متن ِ گفت و شنودي با فرزانه‌ي ِ بزرگ ِ روزگارمان، زنده‌ياد شاهرخ مسكوب با عنوان ِ "رضاشاه، خلف ِ صدق ِ انقلاب ِ مشروطیّت برای ِ ایجاد ِ تجدّد و حكومت ِ قانون" را بازْنشر داده‌است ↓

http://rouznamak.blogfa.com/post-334.aspx
آنچه اين پيوندْنشاني، بدان رهْ‌نَموني دارد، بخش ِ كوچك و برگزيده‌اي‌ست از متن ِ گسترده‌ي ِ گفت و شنودي كه نخستين بار در كتاب ِ درباره‌ي ِ سياست و فرهنگ، علي بنوعزيزي در گفت و گو با شاهرخ مسكوب، انتشارات خاوران، پاريس، بهار ١٣٧٣، چاپخش‌شد و از س ١٠ در ص ١١ تا پايان ِ س ٤ در ص ٣٨ آن كتاب را دربرمي‌گيرد.
امّا در روزنامك، هيچ اشاره‌اي به متن ِ يادكرده، نمي‌بينيم و خاستْ‌گاه ِ اين گزينه، فصلْ‌نامه‌ي ِ تلاش، شماره‌ي ِ ٢٣شمرده‌شده‌است.
فصلْ‌نامه‌ي ِ تلاش را – كه نشريّه‌اي سياسي‌ست و از چند سال ِ پيش از اين در اروپا نشرمي‌يابد – مي شناسيم و مي‌دانيم كه رويْ‌كرد ِ دست‌ْاندركارانش، گرايش به گذشته و در راستاي ِ سير ِ قهقرايي‌ي ِ تاريخ است و در اين راه از دست‌ْْزدن به هيچ تلاشي خودداري نمي‌كنند. شايد گزينش ِ نام ِ تلاش براي آن هم، بي حكمت نبوده و خود، بيانْ‌گر ِ همين كُنِش باشد.
جاي ِ بررسي و نقد ِ مجموع ِ كارنامه‌ي اين نشريّه، در اين جا نيست؛ امّا در نقد ِ همين يك مورد – كه اشاره‌ي اين يادداشت بدان است – بايد پرسيد كه چه‌گونه مي‌توان كمتر از ٢٨ صفحه از يك متن ِ ٢١٣ صفحه‌اي‌ي ِ تو در تو را بريده و جدا از همه‌ي ِ پيوندهاي ساختاري با پيش و پس از آن، آن هم در هنگام ِ خاموشي‌ي ِ نويسنده و بي رواديد ِ او در جايي بازْنشرداد و با بهره‌گيري از نام ِ بلندْآوازه‌ي ِ نگارنده‌ي ِ آن، در چهارچوب ِ آماج ِ ويژه‌اي مصادره‌ي ِ به مطلوب كرد و از آن سودْجُست؟!
ويراستار در پي ِ بيش از چهل سال دوستي با شاهرخ مسكوب و آشنايي‌ي ژرف با انديشه و گفتار و كردار ِ فرهنگي و اجتماعي و ادبي‌ي ِ او، هيچ شكّي ندارد كه او هرگز با چُنين برخوردي نسبت به يكي از كارهايش همْ‌داستان نبود و اين گونه شَعبَده‌بازي را تأييدنمي‌كرد.
*
به عنوان ِ برادري بزرگْ‌‌تر با بيش از نيمْ‌سده كوشش و كار ِ اجتماعي، فرهنگي و ادبي، از مسعود لقمان، سردبير ِ پويا و كوشاي ِ رسانه‌ي ِ سودمند ِ روزنامك – كه پيش از اين كوشش و كُنش ِ اجتماعي و فرهنگي‌اش را ستوده و به بسياري از نشرداده‌هايش در ايرانْ‌شناخت پيوندداده‌ام – انتظاردارم كه راه ناهموار و دشوار ِ خود را سنجيده‌تر و آگاهانه‌تر بپبمايد تا "سراب" به جاي ِ "سر ِ آب"، به دام ِ خود نكشانَدَش و در اين "باديه‌ي سوزان"، گرفتار ِ "غول ِ بيابان" نگردانَدَش. چُنين باد!


١٤. زبان ِِ فارسي سترون يا زايا؟: گزارش ِ نشست ِ هفتگي‌ي ِ شهر ِ كتاب

از راست: محمّد دبيرمقدّم، علي محمّد حق شناس و ابوالحسن نجفيدر اين جا بخوانيد ↓
http://www.etemaad.com/Released/87-05-21/226.htm

خاستگاه: راياپيامي از پيام جهانگيري- شيراز


١٥. نگاهي كوتاه به پيشينه‌ي ِ كهن ِ ايران در يك فيلم ِ ويديويي


در اين جا ببينيد و بشنويد ↓
http://www.elegantbay.com/iran/iranpostcard.htm


خاستگاه: راياپيا‌مي از دكتر كاظم ابهري- غُربتگاه ِ ادلايد (استرالياي جنوبي)


١٦. ويژه‌نامه‌ي ِ روزنامك براي ِ جنبش ِ مشروطه‌خواهي: مجموعه‌ي ِ گفتارهاي پژوهشي


در اين جا بخوانيد ↓
http://rouznamak.blogfa.com/post-335.aspx


خاستگاه: راياپيامي از مسعود لقمان، دفتر ِ روزنامك - تهران


١٧. فرهنگ واژگان گویش‌های ایران: كتاب تازه‌اي در زبانْ‌شناسي‌ي ِ ايرانيدرباره‌ي ِ اين كتاب و سفارش ِ خريد ِ آن از راه ِ شبكه‌ي ِ جهاني، در اين جا بخوانيد ↓
http://www.ilssw.com/


خاستگاه: راياپيامي از ايمان خدافرد، پايگاه اينترنتي مطالعات زبانهاي ايراني - تهران


١٨. چيستي‌ي ِ ادبيّات و چه‌گونگي‌ي ِ آفرينشِ ادبي: گفت و شنودي با «ناصر زراعتي»


در اين جا بخوانيد ↓
http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=725375


خاستگاه: راياپيامي از ناصر زراعتي - غُربتگاه ِ سوئد


١٩. سخني از دل برآمده و گوهرين از يك همْ‌گام در راه ِ فرهنگ


استاد دكتر تورج پارسي، همْ‌گام ِ من در پيمودن ِ راه ِ فرهنگ، به هنگام ِ بازگشت از سفر ِ فرادريا به غُربت‌ْگاه‌شان سوئد، سخن از دل برآمده و گوهريني را با مهر ِ بي‌دريغ ِ هميشگي‌شان، به منزله ي ِ رَهْ آورد ِ سفر، براي ِ اين كوشنده ارمغان آورده و به اين دفتر فرستاده‌اند. من نيز با سپاس ِ بسيار، اين هديه‌ي ِ گرانْ‌بهاي ِ مهر و داد و دانايي را از دوست مي‌پذيرم و بدان مي‌بالم و براي ِ انبازكردن ِ ديگران در بهره‌مَندي از آن، زيوربخش ِ اين صفحه مي‌كنم.
مهر و داد


درخت در بلوغ ِ آب معنا پيدامي‌كند
و جان و جهان ِ آدمي
در گستره‌ي مهر و داد.
بي‌داد، مرگ ِ آب‌ست و آدمي...٢٠. «شيرين عبادي»، ميهمان ِ ويژه‌ي ِ همايش ِ جهاني‌ي ِ رسانه‌ها در آلمان
اولين همايش جهانی رسانه ها که با شرکت بيش از ۹۰ کشور دنيا به ابتکار راديو آلمان (دويچه وله) از دوم ژوئن در شهر بُن با عنوان "نقش رسانه ها در برقراری صلح و جلوگيری از جنگ" شروع به کار کرده بود روز چهارشنبه چهارم ژوئن به کار خود پايان داد.در اين همايش جهانی شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل با دو همراه خود نرگس محمدی، حقوقدان و عضو کانون بين المللی وکلا و ثريّا عزيز پناه، فعّال حقوق زنان، کودکان و مدير نشريه کردی زبان راسان که از طرف بخش فارسی راديو دويچه وله دعوت شده بودند؛ شرکت کردند.شيرين عبادی مهمان برجسته اين همايش بود که در اين سه روز در کنفرانس ها و سخنرانی های متعدد نقش رسانه ها را در پيشبرد صلح و جلوگيری از جنگ مطرح کرد وهمچنين وضعيت روزنامه نگاران و رسانه را در شرايط موجود ايران بررسی نمود. او از رسانه ها و روزنامه نگاران خواست تا از همکاران خود در کشورهايی مثل ايران حمايت کنند. روز آخر همايش ساعت ۱۱ در موزه هنر شهر بُن با حضور همه شرکت کنندگان آغاز شد. ساعت ۱۲ مدير راديو دويچه وله آلمان" اريک بترمان" ضمن تشکر از همه و بخصوص مهمان ويژه همايش خانم شيرين عبادی پايان کار همايش بين المللی رسانه را به همراه موفقيت آن اعلام کرد. سپس شهردار بُن، خانم "بربل ديک من" ضمن ايراد سخنانی و تشکر از مهمانان برنامه و خانم عبادی مهمانان را به صرف نهار دعوت کرد. روزنامه نگاران متفاوت کشورهای مختلف از خانم شيرين عبادی تقاضای عکس يادگاری می کردند که خانم عبادی با وجود خستگی ناشی از کار زياد با روی باز می پذيرفت؛ آنها از اينکه در کنار يک شخصيت برجسته بين المللی مدافع صلح و حقوق بشر عکس می گرفتند؛ شاد بودند.ميزهای رنگين غذا آماده پذيرايی از مهمانان بودند. در فضای بيرون از سالن موزه هنرشهر بُن ميز و صندلی برای صرف غذای مهمان چيده شده بود. بعد از صرف ناهار خانم عبادی به همراه يارانش و دکتر جمشيد فاروقی رييس بخش فارسی راديو دويچه وله، خانم شجاعی از کارکنان دويچه وله که در اين مدت خانم عبادی را همراهی می کرد و آقای علی امينی روزنامه نگار به دفتر دويچه وله آمدند. کارکنان بخش فارسی راديو دويچه وله همه در اين روز جمع شده بودند تا با خانم شيرين عبادی گفتگويی داشته باشند. آنها در محيطی صميمی از خانم شيرين عبادی و يارانش پذيرايی کردند. ابتدا مدير بخش فارسی دويچه وله دکتر جمشيد فاروقی از خانم شيرين عبادی و همراهانش تشکر کرد و تحمل و استقامت خانم عبادی را که بيش از سه ماه در سفرهای پی درپی به سخنرانی می پردازد را ارج گذاشت. دکتر جمشيد فاروقی سپس جلسه را به همکاران خود سپرد تا سوالاتشان را از خانم عبادی مطرح کنند. شيرين عبادی در ابتدا به مبحث خبر رسانی در ايران پرداخت و گفت مردم به رسانه های فرای مرزهای ايران روی آوردند چرا که رسانه ها در ايران آزاد نيستند و اخبار درست و بدور از سمت گيری به مردم داده نمی شود. او نقش خبرنگار را در گسترش صلح و حقوق بشر اساسی خواند. پرسش ها عمدتا در راستای دمکراسی، حقوق بشر، قوانين حکومت اسلامی ايران و اينکه تا چه حد انطباق قوانين اسلام با دمکراسی وجود دارد؛ بود. شيرين عبادی ضمن ارائه نمونه های عينی در جوامع مسيحی، به برداشت ها و تفسيرهای متفاوت از مسيحيت در جوامع غرب، همچون برخورد کليساها با مسئله همجنسْ‌گرايی و مسئله سقط جنين به اين نکته اشاره کرد که اسلام هم طبيعتا دچار تفسيرها و برداشت های متفاوت است. او به احکام اوليه و ثانويه در اسلام اشاره کرد و افزود که بعضی از احکام در اسلام اوليه هستند که می توان بر اساس نيازهای جامعه با صدور حکمی آنها را با جامعه امروز تطبيق داد. خانم عبادی در اينجا به تحولات سی ساله گذشته اشاره کرد و اينکه بعضی از قوانين همانند حرام بودن موسيقی که در اوايل انقلاب گفته شد در طی ساليان گذشته براساس نيازهای مردم تغيير کرد و حال قانون ثانويه محسوب می شود. شيرين عبادی اضافه کرد که از طريق احکام ثانويه می توان قوانين اسلام را بر قوانين دمکراسی منطبق کرد. نرگس محمدی و ثريا عزيز پناه سوالات ديگر شرکت کنندگان در جلسه را پاسخ دادند.نرگس محمدی سخنگوی کانون وکلا از سخت کوشی مردم بخصوص زنان برای تغيير قوانين اسلامی به تغيير قوانين اجتماعی صحبت کرد. او برای نمونه از تغيير قانون حق حضانت صحبت کرد.ثريا عزيز پناه مدير نشريه کردی زبان راسان از مبارزات مدنی برای احيای حقوق کودکان و زنان صحبت کرد.


خاستگاه: راياپيامي از دكتر سيروس رزّاقي‌پور- سيدني


٢١. "پَري‌ي ِ كوچك ِ غمگين" ِ «فروغ»: اندوهْ‌نامه‌ي ِ زن ِ ايراني” من
پری‌ي ِ کوچک غمگینی را
می شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد
و دلش را در یک نی لبک چوبین
می نوازد آرام آرام
پری‌ي ِ کوچک غمگینی
که شب از یک بوسه می میرد
و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد ”
(فروغ فرّخْ‌زاد )
من همان پري‌ي ِ كوچك غمگينم


من همان پري‌ي ِ كوچك غمگينم
كه دلش را در يك ني‌لبك چوبين
مي نوازد آرام آرام!
تو مرا خوب مي شناسي فروغ؟ نه؟
تو
مرا در شعرت سروده‌اي!
من
همان پري‌ي ِ كوچك غمگينم، ايرانْ‌دُخت، زن ِ ايراني!
معصوم و پاك مثل فرشته‌هاي خدا
لطيف چون پرنيان
ظريف و زيبا بسان ِ نرگس‌هاي شيراز
و غمگين و دلْ‌خسته بمانند پري‌ي ِ تو!
كلبه‌اي دارم
مي آرايمش به عشق
آن را پاك مي روبم
بوي دود مطبخش را خوب مي بويم
وه كه چه شيرين است رؤياهاي من
دستان كودكانم در ميان سفره‌اي از جنس عشق
عجين با قوتي كه به مهر خويش پرداخته‌ام.
سكوت مرا پاياني نيست
و غم‌هايم را نيز
عشق با من چه كرده است؟
آنگاه كه در رگبار ِ خشونت
تنها به ني لبك چوبينم پناه مي‌برم،
آنگاه كه در آينه بي فرياد مي‌شكنم،
و نگاه سنگين و نامهربان پدران و همسران و پسرانم
درجايْ ميخْ‌كوبم مي كند و
پاي ِ رفتنم را مي‌گيرد،
آنگاه كه حقوق انساني‌ام را مي دزدند و
من چاره‌اي جز سكوت ندارم ؛
نا گزير،
پري مي شوم!
غم‌هايم آب مي شود و از چشمانم فرو مي غلتد و
من آرام آرام دلم را مي نوازم.
آه اي فروغ!
تو خوب مي داني كه من كيستم؟!
من همان پري‌ي ِ كوچكم
كه در اقيانوس ِ دلم مسكن‌دارم.
من همان پري‌ي ِ كوچكم كه به گناه ِ عاشقي، محكوم‌است!
و دلش را در يك ني لبك چوبين
مي نوازد آرام آرام
و افسانه مي شود!
افسانه‌اي كه در يلداهاي سرد و تاريك گذشته‌ام
مادربزرگم براي مادرم گفت و مادرم براي من!
امّا،
امّا من آن را براي دخترم نخواهم گفت!
هرگز نخواهم گفت!

تُكتَم
٣١/٤/ ١٣٨٧

خاستگاه: راياپيامي از تُكتَم خلوصي


٢٢. روزي كه «اميركبير» بر ناداني‌ي ِ مردم گريست


در سال ‌١٢٦٤ قمرى، نخستين برنامه‌ى دولت ايران براى واکسن زدن به فرمان اميرکبير آغاز شد. در آن برنامه، کودکان ونوجوانانى ايرانى را آبله‌کوبى مى‌کردند. اما چند روز پس از آغاز آبله‌کوبى به امير کبير خبردادند که مردم از روى ناآگاه نمى‌خواهند واکسن بزنند. به‌ويژه که چند تن از فالگيرها و دعانويس‌ها در شهر شايع کرده بودند که واکسن زدن باعث راه ‌يافتن جن به خون انسان مى‌شود. هنگامى که خبر رسيد پنج نفر به علت ابتلا به بيمارى آبله جان باخته‌اند، امير بى‌درنگ فرمان داد هر کسى که حاضرنشود آبله بکوبد بايد پنج تومان به صندوق دولت جريمه بپردازد. او تصور مى کرد که با اين فرمان همه مردم آبل مى‌کوبند .اما نفوذ سخن دعانويس‌ها و نادانى مردم بيش از آن بود که فرمان امير را بپذيرند. شمارى که پول کافى داشتند، پنج تومان را پرداختند و از آبله‌کوبى سرباز زدند. شمارى ديگرهنگام مراجعه مأموران در آب انبارها پنهان مى‌شدند يا از شهر بيرون مى‌رفتند. روز بيست و هشتم ماه ربيع الاول به امير اطلاع دادند که در همه‌ى شهر تهران و روستاهاى پيرامون آن فقط سى‌صد وسى نفر آبله کوبيده‌اند. در همان روز، پاره دوزى را که فرزندش از بيمارى آبله مرده بود، به نزد او آوردند. امير به جسد کودک نگريست و آنگاه گفت: ما که براى نجات بچه‌هايتان آبله‌کوب فرستاديم . پيرمرد با اندوه فراوان گفت: حضرت امير، به من گفته بودند که اگر ه آبله بکوبيم بچه جن زده مى‌شود. امير فرياد کشيد:
-- واى از جهل و نادانى! حال، گذشته از اين که فرزندت را از دست داده‌اي، بايد پنج تومان هم جريمه بدهي.
پيرمرد با التماس گفت:
-- باورکنيد که هيچ ندارم !
اميرکبير دست در جيب خود کرد و پنج تومان به او داد و سپس گفت:
-- حکم برنمى‌گردد، اين پنج تومان را به صندوق دولت بپرداز.
چند دقيقه ديگر، بقالى را آوردند که فرزند او نيز از آبله مرده بود. اين بار اميرکبير ديگر نتوانست تحمل کند. روى صندلى نشست و با حالى زار شروع به گريستن کرد. در آن هنگام ميرزاآقاخان واردشد. او در كمتر زماني اميرکبير را در حال گريستن ديده بود. علت را پرسيد و ملازمان امير گفتند که دو کودک شيرخوار پاره دوز و بقالى از بيمارى آبله مرده‌اند. ميرزا آقاخان با شگفتى گفت:
-- من تصورمي‌كردم ميرزا احمدخان، پسر امير، مرده است که او اين چنين هاى‌هاى مى‌گريد.
سپس، به امير نزديک شد و گفت:
-- گريستن، آن هم به اين گونه، براي دو بچه‌يِ شيرخوار بقال و چقال در شأن شما نيست.
امير سربرداشت و با خشم به او نگريست، آنچنان که ميرزا آقاخان از ترس برخود لرزيد. امير اشک‌هايش را پاک کرد و گفت:
-- خاموش باش. تا زمانى که ما سرپرستى اين ملت را بر عهده داريم، مسئول مرگشان ما هستيم.
ميرزا آقاخان آهسته گفت:
-- ولي اينان خود در اثر جهل آبله نكوبيده اند.
امير با صداى رسا گفت:
-- و مسئول ِ جهلشان نيز ما هستيم. اگر ما در هر روستا و کوچه و خيابانى مدرسه بسازيم و کتابخانه ايجاد کنيم، دعانويس‌ها بساطشان را جمع مى‌کنند. تمام ايرانى‌ها اولادحقيقى من هستند و من از اين مى‌گريم که چرا اين مردم بايد اين قدر جاهل باشند که در اثر نکوبيدن آبله بميرند.


خاستگاه: راياپيامي از دكتر سيروس رزّاقي‌پور- سيدني


٢٣. سي‌ام تير ١٣٣١، روزي مهمّ در تاريخ ِ مبارزه‌ي ِ آزادي‌ْخواهانه‌ي ِ ايرانيان: پژوهش و تحليلي ديگردر تاريخ ِ يكشنبه ٣٠ تيرماه ١٣٨٧ خورشيدي (٢٠ژوئيه ٢٠٠٨)، يادواره‌اي براي خيزش ِدلاورانه مردم ِ ميهنمان در دفاع از دستْ‌آورد مبارزه‌ ِ حقْ جويانه وآزاديخواهانه شان ، نشردادم. اكنون با گذشت ِ هفته ها ازآن سالْ‌ گرد، پيوندْنشاني ِ گفتار ِ پژوهشي و تحليلي ِ ديگري در همان زمينه بدين دفتر رسيده است كه در اين جا مي آورم ↓
http://rouznamak.blogfa.com/post-337.aspx


خاستگاه: راياپيامي از مسعود لقمان، روزنامك- تهران


٢٤. آگاهي‌نامه‌ي ِ انجمن ِ مثنوي‌پژوهان: نشست ِ نود و يكم
در اين جا بخوانيد و بشنويد ↓
http://www.panevis.com/molana/masnawi91.htm


خاستگاه: راياپيامي از پانويس- تهران


٢٥. تارنمايي با درونْ‌مايه‌ي ِ پژوهشي‌ي ِ فرهنگي، ادبي، هنري و اجتماعي (خواندني و شنيدني و ديدني)


تارنماي ِ بخش ِ فارسي‌ي ِ "راديو جهاني‌ي ِ سوئد" را در اين جا ببينيد و بخوانيد و بشنويد ↓
http://www.sr.se/cgi-bin/International/programsidor/index.asp?ProgramID=2493
از جمله شنيدني هاي اين تارنما، گفت و شنودي با ناصر زراعتي است در باره ي ِ ترجمه ي اثر ِ تازه اي از چارلز بوكوفسكي و نشر ِ كتابهاي شنيداري ↓
http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=1299452&BroadcastDate=&IsBlock=0
و آغاز به كار ِ كتابْ‌فروشي‌ي ِ ملّي‌ي ِ ايرانيان در شهرهاي اروپا


(گفت و شنودي با علی اصغر سروری، مدیر ِ اين كتابْ‌فروشي در استکهلم) ↓
http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=1299466&BroadcastDate=&IsBlock=0


خاستگاه: راياپيامي از ناصر زراعتي- غُربتْ‌گاه ِ سوئد<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?