Saturday, June 02, 2007

 

٣٦٨:٢. گزارش ِ هفت رويداد ِ فرهنگي - هنري (خواندني و شنيدني)يادداشت ويراستار


گزارش ِ هفت رويداد ِ فرهنگي و هنري (خواندني، ديدني و شنيدني) را كه در دو روزه ي اخير، به اين دفتر رسيده است، براي آگاهي ي خوانندگان ارجمند ِ اين تارنما، يكجا در اين درآمد، بازْنشرمي دهم:


يك:


گفت و شنود ِ روزنامه ي شرق با دكتر ماشاءالله آجوداني


از دكتر ماشاءالله آجوداني، استاد پيشين زبان و ادب فارسي در دانشگاه اصفهان و مدير كنوني ي كتابخانه ي مطالعات ايراني در لندن و پژوهنده ي آگاه و ژرفاكاو ِ تاريخ اجتماعي، سياسي و فرهنگي ي سده ي اخير ِ ايران و كتاب ِ ارجمند و ممتاز ِ او مشروطه ي ِ ايراني و پيشزمينه ي ِ نظريّه ي ِ ولايت ِ فقيه و ديگرْ دستاوردهاي پژوهشي ي او، پيش از اين در همين تارنما سخن گفته ام.
به تازگي، روزنامه ي شرق، چاپ تهران، گفت و شنودي با اين استاد ايراني نشرداده است كه از نظرروشنگري درباره ي كارهاي انجام يافته ي او، نشاني ي آن را در اين جا مي آورم:
http://sharghnewspaper.ir/Released/86-03-08/310.htm


دو:


ميهن، تارنماي انجمن ادبي و فرهنگي ي شهر ِ ماكو


با خشنودي خبريافتم كه گروهي از هم ميهنان ماكويي ي ما در آذربايجان، به نشر ِ تارنمايي پُرمايه به نام ميهن، دست زده اند. يكي از بخشهاي اين تارنما، گفتاري انتقادي است درباره ي آنچه روزنامه ي كيهان چاپ تهران، با رويكرد به كوشش علي دهباشي در برگزاري ي شبهاي ويژه ي هنرمندان و فرهيختگان ايراني و جُزْايراني در خانه ي هنرمندان تهران، نشرداده است. كيهان به جاي ارجْ گزاري به اين كوشش والا، به دشنام گويي نسبت به دهباشي و پرونده سازي براي او پرداخته كه مايه ي تاسّف بسيارست.


متن ِ تارنماي ِ ميهن را در اين نشاني بيابيد و بخوانيد:
http://anjoman79.mihanblog.com/Post-388.aspx


سه:
بخش يكم گفت و شنود "مريم منصوري" با "محمّدرحيم اخوّت" -- كه در درآمد پيشين اين تارنما نشر دادم، در روزنامه ي هم ميهن، چاپ تهران نيز درج گرديده است:


چهار:
آوازهاي دو زباني (فارسي/انگليسي) ي ِ «مونيكا جليلي»، بانوي خواننده ي آمريكايي
مونيكا جليلي، خواننده ي آمريكايي (زاده در خانواده اي آلماني - هلندي در آمريكا و همسر ِ شوهري ايراني به نام «جليلي»)، آوازهاي مردمي ي ايران را همراه با ترجمه ي انگليسي ي آنها مي خواند. او زبان فارسي را با مهارتي ستودني آموخته است و واژگان و تركيبهاي ترانه هاي ايراني را بي هيچ غريبگي و تكيه ي نامأنوس براي فارسي زبانان، بر زبان مي آورد؛ به گونه اي كه هرگاه كسي او را نشناسد، هرگز گمان نخواهدبُرد كه با يك جُزْفارسي زبان سر و كار دارد. چيرگي ي موزيك شناختي ي او برساختار نغمه هاي ِ ايراني چنان است كه مهر- ترانه هاي ايراني را نه تنها در كالبَد ِ اصلي شان با همه ي زير و بم هاي بايسته مي خواند، بلكه برگردان ِ انگليسي ي ِ آنها را نيز با نگاهداشت ِ همان چهارچوب اصلي، به اجرا درمي آورد و همچون پيكي فرهنگي-هنري-زباني، در ميان ِ دو فرهنگ و دو زبان ِ نا همسان پُل ِ پيوند مي زند. او به زبان فرانسه نيز آوازمي خواند.
دانشنامه ي ويكيپديا در باره ي اين بانوي هنرمند نوشته است:
Monika Jalili
From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Monika Jalili is a Persian classical vocalist.
Born to a German-Dutch family in the United states, Monika studied music at The Manhattan School of Music. She was a student of Beverley Peck Johnson. She has appeared with such talents as Steve Allen and John Astin, and has performed and been interviewed on Iranian television and radio from studios in Los Angeles and aired worldwide. She sings in several languages Persian, French and English. Her works are based on Persian folk songs and Persian traditional music.

تصوير خواننده نيز برگرفته از همين دانشنامه است.
پس به تماشاي نمونه هاي درخشاني از اجراهاي او در نشاني هاي زير، بنشينيم و آنها را بشنويم:


سلطان ِ قلبها:
http://www.youtube.com/watch?v=aOYbAVGIzo0&mode=related&search=
*
گل ِ گلدونه ي من:
http://www.youtube.com/watch?v=F3MSZqkCdlI&mode=related&search=
*
گل ِ سنگم:
http://www.youtube.com/watch?v=YDXZMD52myk
*
دختر ِ بويراحمدي:
http://www.youtube.com/watch?v=LDlS6-GXmWU&mode=related&search=
*
جان ِ مريم:
http://www.youtube.com/watch?v=2vIOUmV0t5E&mode=related&search=
*
درياچه ي نور و گل ِ گندم يار
http://www.youtube.com/watch?v=OdtGiIgKs9M


پنج:

تارنماي روزنامك، به شناساندن ِ كارنامه ي پژوهشي ي استاد مرتضي ثاقب فر،تاريخْ نگار آگاه معاصر پرداخته است.

اين شناختْ نامه ي سزاوار در نشاني ي زير آمده است :
http://rouznamak.blogfa.com/post-63.aspx

شش:


بر پايه ي گزارش ِ خبرگزاري ي ميراث فرهنگي، موزه ي لوور، دامنه ي كوشش خود در ايران را گسترش مي دهد.
هانري لوآرت، مدير موزه لوور پاريس براي امضاي تفاهم نامۀ نهايي با مدير موزۀ ملّي ِ ايران و گفت و گو در باره نحوۀ برگزاري نمايشگاه قرن اصفهان (هنر و تمدّن ايران در دورۀ صفويّه ) به ايران آمده بود. او در گفت و گويي اختصاصي با ميراث خبر ضمن اشاره به برخي از رئوس سفر خود، آن را يکي از بهترين برنامه هاي کاري اش در كشورمان دانست. متن اين گزارش در نشاني ي زير، آمده است :
http://www.chn.ir/news/?section=2&id=39318


:هفت


نابودي ي ِ ميراث ِ کهن ِ فرهنگي ي ِ ايران، خيانت است.

نقاش ِ حامي ي ِ دشت ِ پاسارگاد در گفت وگو با روز: - چهارشنبه ٩ خرداد ١٣٨٦


نمايشگاه ِ نقاشي ِ محمّد صالحي زاده با عنوان ِ "حمايت از تنگه ي ِ بُلاغي ودشت ِ پاسارگاد" عصر ِ ديروز
در ساختمان کميسيون ملي يونسکو در تهران، با حضور جمعي ازبزرگان نقاشي ي ِ ايران افتتاح شد. صالحي زاده در اين مراسم به پرسش هاي پيام رهنما، خبرنگار روز در تهران پاسخ داده است.يكي از نگاره هاي صالحي زاده


متن اين گزارش و تصوير چند نمونه ي ديگر از نگاره هاي زيباي اين هنرمند، دراين نشاني آمده است :
http://www.roozonline.com/archives/2007/05/004902.php<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?