Saturday, May 12, 2007

 

2: 349. تكّه اي از خاك ايران (ارمغاني از پاسارگاد)، پاداشي نمادين به يك ايران شناس و شاهنامه پژوهيادداشت ويراستار

يكشنبه ٢٣ ارديبهشت ١٣٨٦

اين روزها خبرهاي اميدبخش و خشنودكننده اي از همايش هاي ادبي و فرهنگي ي گوناگون، به ويژه در مورد فردوسي و شاهنامه -- كه روز ٢٥ ارديبهشت را براي بزرگداشت آنها نامزدكرده اند -- از ميهن مي رسد كه برخي از آنها را در اين تارنما بازْنشرداده ام.
امروز نيز پيامي از سوي انجمن مثنوي پژوهان ايران در اصفهان به اين دفتر رسيد كه گزارشي از همايشي در تالار خانه ي كارگر آن شهر به خواست ِ گرامي داشت ِ كوششهاي ايران شناختي و شاهنامه پژوهي ي آقاي دكتر فريدون جُنيدي، پايه گذار و سرپرست بُنياد فرهنگي ي نيشابور را به همراه دارد.
برگزارندگان همايش يادكرده، دست به ابتكار شايسته اي زده و تكّه اي از خاك پاسارگاد را به منزله ي پاداشي نمادين به جُنيدي پيشكش كرده اند.
متن ِ گزارش را در پي ِ اين يادداشت مي آورم.

فريدون جُنيدي، نفر ِ يكم از چپ

به مناسبت ِ روز ِ بزرگداشت ِ فردوسی


قطعه ای از خاک ایران ، ارمغانی از پاسارگاد
به پاس ٣٠ سال شاهنامه پژوهی
به فریدون جُنیدی تقدیم شد


انجمن مثنوی پژوهان ایران - شاهین سپنتا :
فریدون جُنیدی، شاهنامه پژوه و ایران شناس ، فردوسی را یگانه کسی دانست که درفش هماره بر افراشته کاویان ایرانیان را در گذر تاریخ ایران به دوش گرفته است.


فریدون جُنیدی که به مناسبت ٢٥ اردیبهشت ماه ، روز بزرگداشت فردوسی به اصفهان رفته بود در نشست انجمن مثنوی پژوهان ایران در حالی که اشک شوق بر گونه هایش روان بود و صدای لرزانش نشانگر انگیزش درونی اش بود، با اشاره به اعلام سال اتحاد ملی و نقش فردوسی و شاهنامه در ایجاد همبستگی ملی از شهرداری اصفهان خواست تا به تعهدات خود در تکمیل پروژه نیمه کارۀ بنیاد فردوسی در اصفهان، عمل کند. وی در این مورد افزود : مگر ما برتر و بالاتر و برافراشته تر از درفش شاهنامه فردوسی در ایران داریم؟ مگر اتحاد ملی ما وابسته به شاهنامه نیست؟ پس چرا شهرداری اصفهان در مورد اتمام کار ساخت بنیاد فردوسی اقدام نمی کند و مردم اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی ایران خواستار ِ این کار نمی شوند؟
لازم به یادآوری است که کار ساخت بنیاد فردوسی از سال ١٣٧٢ خورشیدی در یک قطعه زمین سنگلاخ و متروک در کرانه ي زاینده رود در پشت تپه اشرف و در کنار پل شهرستان به همت محمّد علی کاروان پور و با بودجه ي شخصی ي او آغاز شد؛ امّا برای تکمیل طرح و تأمین هزینه های سنگین آن، دخترش دکتر مریم کاروان پور تعهّد نمود تا ١٢ هزارمتر از زمین های خود را به شهرداری واگذار نماید و شهرداری نیز متقابلا تعهّد نمود تا کار اتمام ساخت بنای این بنیاد را برعهده گیرد. امّا از آن زمان تا کنون این طرح با همۀ هزینه های سنگینی که دربر داشته به صورت نیمه کاره رها شده و شهرداری اصفهان برای اتمام آن اقدامی نکرده است.

در پایان سخنرانی استاد فریدون جُنیدی که درباره روش های کار او در سنجش بیت های افزوده بر شاهنامه، بیان شد، انجمن مثنوی پژوهان ایران به پاس ٣٠ سال تلاش شبانه روزی استاد در راه بازشناسی تاریخ و فرهنگ ایران، افزون بر یک جلد کتاب شرح مثنوی « گنج روان» اثر استاد علی عربیان، به عنوان یک حرکت نمادین، قطعه ای از خاک مقدّس ایران را که از پاسارگاد و به نشانۀ میراث فرهنگی ي در معرض خطر ایران به ارمغان آورده بود و در داخل یک جعبه ارزشمند هنری ي خاتم، کار دست هنرمندان اصفهانی تعبیه شده بود، به عنوان با ارزش ترین هدیه به ایشان تقدیم نمود و در حالی که سرود ملّی ي ای ایران در تالار طنین انداز بود و حاضران یک صدا آن را می خواندند، دکتر جُنیدی در برابر دیدگان دوستداران ایران زمین ، برآن بوسه زد و بر آستانش سر سایید.
گفتنی است که دكتر فريدون جُنيدى، ايران شناس ، كارشناس زبان هاى باستانى و شاهنامه پژوه در بيستم فروردين ماه سال ۱۳۱۸ خورشیدی در روستاى فيشان نيشابور ديده به گيتی گشود. دوران نوجوانی و جوانی خود را به پژوهش در شاهنامه ي فردوسی سپری كرد . در سال ١٣٥٨ « بنياد نيشابور» را بنيان نهاد و به آموزش زبان های ايرانی و پژوهش های فرهنگی پرداخت.
حاصل يک عمر تلاش و كوشش او نگارش كتاب های با ارزشی درباره تاريخ و فرهنگ و زبان های ايرانی است كه افزون بر نسخه ي ویراسته ي شاهنامه -- که بیش از ٣٠ سال از عمر خود را صرف آن نموده است و به زودی منتشر خواهد شد -- از دیگر آثار او می توان به كتاب های « فرهنگ واژه های اوستايی » ، « خود آموز خط و زبان ايران پيش از اسلام »، « زروان، سنجش ِ زمان در ايران باستان»، « نامۀ فرهنگ ايران »، « زمینه شناخت موسيقی ايران» ، « كارنامۀ ابن سينا »، « مجموعۀ یازده جلدی ِ داستان های رستم ِ پهلوان »، « حقوق بشر در جهان امروز و حقوق جهان در ايران باستان» ، « زندگی و مهاجرت آریاییان بر پایۀ گفتارهای ایرانی»، « داستان ایران» و … اشاره كرد .<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?