Saturday, May 05, 2007

 

2: 341. «دريغ است ايران كه ويران شود!»: بازْداري ي استادي بزرگ از كار در دانشگاه
يادداشت ويراستار


يكشنبه ١٦ارديبهشت ١٣٨٦

ديروز و امروز، گزارشهاي تأسّف آوري از بازداشتن استاد دكتر نورالدّين زرّين كلك، هنرمند بلندآوازه ي ميهن مان از كار در دانشكده ي هنر، به دستْ آويزي مبتذل، در رسانه ها نشريافت.استاد زرّين كلك، هنرمند چيره دست و آفرينشگري است در زمينه هاي طرحْ نگاري، طرحْ طنزْنگاري و سينماي پويانمايي كه به شايستگي بدو عنوان «پدر ِ پويانمايي (انيميشن) ايران» داده شده است.
نورالدین زرین کلک در فروردین ۱٣۱۶ در مشهد به دنیا آمد و تالیف و تصویرسازی کتاب های درسی ي کودکان و مجلّه ها، طرّاحی، فیلمْ نامه نويسي و کارگردانی ي فیلم های عروسكي و پويانما را از سال ۱٣٣۲ آغاز کرد. بنيادگذاري ي نخستین آموزشگاه فيلمهاي پويانما (انیمیشن) در سال ۱٣۵٣، پايه گذاري ي دوره ي دانشگاهی ي كارشناسي ي ارشد (فوق لیسانس) پويانمايي، عضوبودن در آسیفا بین الملل (انجمن جهاني ي کارگردانان پويانمايي) از سال ۱۹۷۱، تأسیس آسیفا ایران و رئیس بودن در گروه مدیران اين نهاد از سال ۱٣۶۶
،عضوبودن در گروه مدیران خانه ي سینما از سال ۱٣۷۹، رئیس بودن در انجمن جهانی ي فیلمْ سازان پويانمايي از سال ۲۰۰٣، در ردیف درخشانترین كوششها و كُنِشهاي اين هنرمند به شمار می رود.
لوح افتخار ایران برای کتاب " افسانه سیمرغ" در سال ۱٣۴٨، نشان بهترین کتاب سال یونسکو ایران برای کتاب "کلاغ ها"، جايزه ي جشنواره ي ملی بلژیک برای فیلم "وظیفه اول" ۱۹۷۲، بهترین جايزه ي جشنواره ي تسالونیکی ي یونان برای فیلم "دنیای ِ دیوانه، دیوانه، دیوانه" و ... نیز از جمله جايزه هايي است که نورالدین زرّین کلک، به مناسبت ِ كُنِشهای گوناگون هنری ي خود، موفق به گرفتن آنها شده است.
فیلم "دنیای ِ دیوانه، دیوانه، دیوانه" ي این هنرمند، با شرکت در جشنواره ي انسی در فرانسه، توانست از میان سایر فیلم های پويانمايي ي سده ي بیستم، لقب جواهر قرن بیستم را به خود اختصاص دهد.
نورالدّین زرین کلک در حال حاضر، به سفارش سازمان ملل متحد، سرگرم ِ تدارك ِ ساخت ِ یک اثر پويانمايي با عنوان "در سازمان ملل متحد" است.
باغ ِ ايراني، اثري از زرّين كلك

* * *

حال فكرش را بكنيد كه به استادي با اين پايه و مايه ي هنري و فرهنگي و آوازه و ستايش جهاني، در ميهنش با نهايت ناسپاسي و به بهانه اي مبتذل، مي گويند از دانشگاه برو بيرون و به پرورش جوانان هنرجو و فرهنگ پژوه آموزش مده! آيا از شنيدن يا خواندن اين خبر ِ شرم آور، به خود نمي پيچيد و مغزتان تيرنمي كشد.
هرگاه شاعر و نويسنده ي بزرگمان سعدي، امروز در ميان ما بود و رويدادي چنين را مي ديد، آيا آن گفتار ستايش آميزش در باره ي ارج و پايگاه هنرمندان را ديگرگون نمي كرد و بدين سان نمي نوشت: «هنرمند [ايراني] هرجا كه رود، قدربيند و بر صدر نشيند [جُز در ميهنش!]؟»
*
روزي در پيامي دوستانه به زرّين كلك، با مهر ِ دلم و براي ارجْ گزاري به هنر والايش، نوشتم:
«كِلك ِ زرّين ِ تو اي نورالدّين / بست بر كاخ ِ هنرها آذين!»
امروز نيز همان سخن را بازْمي گويم و براي استاد گرانمايه ي هنر و فرهنگ ميهنمان آرزوي تندرستي؛ شاد كامي، بُردباري و پويايي ي بيشتر دارم. چُنين باد!
* * *
براي خواندن گزارشهاي گسترده تري در باره ي اين رويداد هنرْستيزانه و فرهنگْ زَدايانه، به نشاني هاي زير روي بياوريد:
http://www.akhbar-rooz.com/
*
http://www.roozonline.com/
*
http://www.radiofarda.com/Article/2007/05/05/o2_zarinkelk.html
*
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=9425

Labels:
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?