Tuesday, May 01, 2007

 

2: 336. بزرگداشت ِ يكصدسالگي ي ايران شناس ِ نامدار ِ روس

يادداشت ويراستار


چهارشنبه ١٢ ارديبهشت ١٣٨٦

ديروز يازدهم ارديبهشت ١٣٨٦ / برابر با يكم ماه مِي ٢٠٠٧
يكصدمين سال ِ زادْروز ِ استاد دانييل سيمونويچ كميسارف، ايران شناس نامدار روس بود. اين پژوهنده ي سخت كوش و مترجم مجموعه ي بزرگي از اثرهاي ادبي ي فارسي و به ويژه ادب ِ همروزگار ما به زبان روسي و شناساننده ي فرهنگ ما به مردم سرزمين همسايه ي شمالي مان را از سالهاي دور ِ دهه ي چهل مي شناسم كه در تدوين و ويراستاري ي ماهنامه ي پيام نوين، دستيار استاد زنده ياد روح الله خالقي بودم و برخي از گفتارهاي پژوهشي اش را در آن ماهنامه نشردادم.
ارج خدمت بزرگ استاد كميسارف در آشناكردن مردم روسيّه با ادب ِ فارسي زبانان، بر ايرانيان خواهان راه يابي ي ادب و فرهنگ ايراني به گستره ي جهاني پوشيده نيست. خوشبختانه اين استاد كهنسال، همچنان سرگرم كارهاي پژوهشي ي ارجمند خويش است. دفتر كانون پژوهشهاي ايران شناختي در استراليا، همْ دل و همْ آوا با همه ي ايرانيان، اين سالروز فرخنده را به استاد ايران شناس گرامي ي روس شادباش مي گويد و آرزومند تندرستي و كامروايي و بَرومندي ي بيشتر ِ ايشان است.
* * *
دکتر عالم جان خواجه مرادف پژوهشگر تاجيك و استاد ادبیّات فارسی در تاجیکستان و يكي از شاگردان استاد کمیسارف، به مناسبت زادْروز ايشان، گفتاري نوشته است. در آغاز اين گفتار، مي خوانيم:
پرفسور دانییل کمیسارف، ایران شناس روس صدساله شد


اول ماه مه پرفسور دانییل کمیسارف، ایران شناس روس صد ساله شد. با این حال، این دانشمند نام آور همچنان به تحقیق و مطالعه در ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی مشغول است. نويسنده در اين مقاله، روزگار و
آثار پرفسور دانییل سیمونویچ کمیسارف
(Komissarov Daniil Semyonovich)
را بررسي كرده است كه از چهره های شناخته شده ایران شناسی در جهان و اتحاد جماهير شوروی سابق به شمار می رود و در تحقیق، تبلیغ و انتشار ادب و فرهنگ فارسی، بویژه ادبیّات و فرهنگ معاصر ایران، سهم بارزی داشته است.
پرفسور کمیسارف در اول ماه مه سال 1907 میلادی در شهرستان "کرکی"، "امارت بخارای شریف" در خانواده ای معلّم به دنیا آمد؛ او سپس در شهرستان "چهارجوی" (طبق تقسیمات مرزی سال 1924 این دو شهر اکنون در قلمرو ترکمنستان قرار دارند) به کمال رسید و از کودکی در محیط شرقی و اسلامی بزرگ شد. از این رو، وی از کودکی با رسوم و عادات مردم محلی و زبانهای ازبکی و فارسی آشنایی داشت. این آشنایی و دلبستگی به زبان و فرهنگ ایرانی در اواخر دهه بیستم قرن گذشته او را برای فراگیری علم و دانش و فرهنگ شرقی به بخش زبانهای ایرانی دانشکده شرق شناسی دانشگاه آسیای مرکزی، واقع در شهر تاشکند ازبکستان، و سپس به دانشکده خاورشناسی دانشگاه لنینگراد (حالا سن پیترزبورگ) آورد ...
*
دنباله ي اين گفتار روشنگر را در نشاني ي زير بخوانيد:
http://www.bbc.co.uk/persian/tajikistan/story/2007/04/070428_d_professor_komissarov.shtml *
از دوستم اسفنديار آدينه كه اين نشاني را از تاجيكستان برايم فرستاد، سپاسگزارم.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?