Thursday, April 12, 2007

 

2: 316. تاريخ گواه خواهدبود: واپسين بانگ ايران دوستان براي نگاهباني از يادمانهاي نياكان

يادداشت ويراستار


در پي اعتراض ها و دادخواست هاي مردمي ي پيشين براي نگاهباني از ميراث گرانْ بار فرهنگي ي باستاني ي ايرانيان در تنگه ي بُلاغي و دشت پاسارگاد از آسيب ِ آبگيري ي سدّ ِ سيوند -- كه گزارشها و تصويرهاي آنها پيش از اين، در همين تارنما نشريافت -- ديروز از تهران گزارش رسيد كه در روز چهارشنبه 22 فروردين ماه گروهي از دانشجويان دانشگاههاي تهران و مردم ِ دوستدار ِ فرهنگ ِ ملّي ي ايران، براي اعتراض به كاركرد ِ سازمان ميراث فرهنگي (اين اسم ِ بي مُسَمّا و يادآور ِ تعبير ِ طنزآميز ِ «برعكس نهند نام ِ زنگي، كافور!»)، در برابر ِ دفتر ِ اين سازمان گرد ِ هم آمدند و خواستهاي برحقّ ِ ملّي و انساني ي خود را در نامه ي سرگشاده اي خطاب به اسفنديار رحيم مشايي، رئيس اين نهاد، بيان داشتند.متن اين نامه ي مهمّ و تاريخي و نيز سياهه اي از برداشتها و ديدگاهها نسبت به فاجعه ي نابودي ِ يادمانهاي باستاني ي ايرانيان و چند شعار را كه جمع ِ معترضان در همايش پريروز بر زبان مي آوردند (و ديروز به سببي فنّي نتوانستم بازْنشردهم)، امروز در پي اين يادداشت مي آورم.
* * *
به نام خداوند جان و خرد


ریاست محترم سازمان ِ میراث ِ‌ فرهنگی ‌و ‌صنایع ِ دستی ‌و گردشگری
جناب آقای اسفندیار رحیم مشایی


ما خواستار پاسخ روشن شما پیرامون صدور غیرمسؤولانه‌ی مجوّزهایی از سوی سازمان میراث فرهنگی برای ساخت و آب‌گیری سدّهای متعددی هستیم که ویرانگر ِ یادگارهای فرهنگی و محیط زیست بوده و هستند؛ به‌ویژه سدّ ِ سیوند که آب‌گیری آن اثرات زیان‌باری بر انبوه ِ یادگارهای فرهنگی ي یافت‌شده در تنگه‌ی بُلاغی و بر آثار باستانی پاسارگاد و آرامگاه کورش بزرگ(ذوالقرنین) خواهد داشت.


مشروح خواسته‌های ما از سازمان میراث فرهنگی از این قرار است:
-1 به‌طور شفاف و روشن اعلام‌شود که مجوّزکتبیِ آب‌گیری سد سیوند ازسوی سازمان میراث فرهنگی صادرشده‌‌است یا خیر.
2- به دنبال پیگیری‌های مستمر معترضان به سد سیوند، لازم است گزارش کامل و دقیق نتایج کاوش‌های باستان‌شناسی و تمامیِ یافته‌های فرهنگیِ تنگه‌ بلاغی هرچه زودتر از سوی سازمان میراث فرهنگی منتشر‌شود.
3- طبق وعده‌های پیشین سازمان میراث فرهنگی، زمان و مکان مناظره‌ی کارشناسی بین نمایندگان میراث‌فرهنگی و وزارت ‌نیرو با کارشناسان مستقل مخالف آب‌گیری سد سیوند هرچه‌زودتراعلام شود.4- نام کارشناسان سنجش رطوبت در اطراف سد سیوند و منطقه‌ی پاسارگاد و نتیجه‌ی عملکرد آنان تا این
مقطع از سوی سازمان میراث فرهنگی اعلام شود.
5 - بنا به گفته‌های برخی‌ازکاوشگران، هنوز همه‌ی سایت‌های باستانیِ تنگه‌ی بلاغی به‌طورکامل مورد کاوش قرار نگرفته است. با توجه به این‌که تنگه‌ی بلاغی مجموعه‌ای بی‌همتا از آثار باستانی و فرهنگی دوره‌های مختلف تاریخی است، حتی اگر کاوش‌ها پایان یافته باشد، سازمان میراث فرهنگی نباید مجوز مدفون شدن بناها، آثار غیرمنقول و روستاهای چندهزارساله‌ی این تنگه در زیر آبِ سد را صادر کند. به همین سبب ما خواستار اعلام مخالفت قطعیِ سازمان میراث فرهنگی با روند ساخت و آبگیری سدّ سیوند هستیم.
6 - سازمان میراث‌فرهنگی متعهد‌شود که با اطلاع‌رسانیِ زودهنگام و شفاف، عموم مردم را از هرگونه خدشه‌دار ‌شدن حریم یادگارهای فرهنگی و باستانی توسط پروژه‌های به‌ظاهرعمرانیِ درحال‌ساخت یا دردست‌ ِمطالعه آگاه‌سازد.
*
در پایان بار دیگر مخالفت و اعتراض خود را به رویه‌ی انفعالی و کم‌اثر سازمان میراث فرهنگی در برابر تجاوز سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف به حریم یادمان‌ها و مکان‌های فرهنگی همچون میدان نقش‌جهان، نقش‌رستم،مدرسه‌ی چهارباغ، آرامگاه فردوسی، ارگ علیشاه و آب‌گیری سدهایی چون شیان، سلمان فارسی، کارون3 و ملاصدرا اعلام‌ می‌کنیم که اثرات ویرانگری بر فرهنگ و یادگارهای‌فرهنگی و باستانی داشته و دارد.بدیهی‌است‌ كه حق ‌دادخواهی ‌نسبت ‌به عملکرد ضعیف سازمان ‌میراث فرهنگی ‌برای ‌همه‌ی ‌شهروندان و ‌تشکل‌های‌ مردمی محفوظ است.


جمعی از دوستداران فرهنگ و طبیعت ایران
جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف و امیرکبیر
جمعی از نمایندگان سازمان‌های مردمْ‌‌نهاد


بيست و دوم فروردین‌ماه 1386
اين جا كجاست؟! سازمان «حفاظت» از ميراث فرهنگي يا سازمان«تخريب» ميراث فرهنگي؟! ·
وزارت نيرو پشت ديوار سازمان ميراث فرهنگي سنگر گرفته است!·
مسولان سازمان ميراث فرهنگي از وزارت نيرو بودجه مي‌گيرند يا از بيت المال مردم؟!·
كوتاهي سازمان ميراث فرهنگي در پروژه سد سيوند، مشوق وزارت نيرو براي آبگيري بدون مجوز سدهايي چون ملاصدرا و سلمان فارسي بوده است!·
مارادونا را ول كنيد، غضنفر را بگيريد!·
صدور مجوّز آبگيري سد سيوند از سوي رئيس سازمان ميراث فرهنگي، به معناي صدور حكم بركناري اش از سوي مردم است.·
با وجود سازمان‌هايي چون ميراث فرهنگي، هاليوود چه نيازي به ساخت فيلم‌هايي چون 300 دارد؟!· تاريخ درباره‌ي عملكرد شما قضاوت خواهد كرد!·
سيوند، سدّي در برابر فرهنگ!·
آب سيوند سرابي بيش نيست! ·
كدام يك براي فرهنگ ما ويرانگر تر است: 300 هاليوود يا سي «سد» وطني؟! ·
توسعه آري! تخريب هرگز!·
آيا سدّسازي به روي مناطق باستاني آخرين گزينه براي آبرساني به روستاهاست؟!·
به راستي چه كساني از «سدّسازي‌ها» سود مي‌برند؟!·
دفاع از ميراث فرهنگي و طبيعي، حق مسلم ماست! ·
هاليوود قسمت دوم فيلم 300 را با شركت بازيگراني از ايران خواهد ساخت!·
چه بر سر ميراث فرهنگي و محيط زيست اين سرزمين مي‌آيد؟·
دريغ است ايران كه ويران شود!·
آيا رتبه‌ي سوم سدسازي در دنيا، رتبه‌ي كشاورزي ما را ارتقاء داده است؟·
به آيندگان چه پاسخي خواهيد داد؟!·
توسعه‌ي پايدار با تخريب محيط زيست و ميراث فرهنگي مناسبتي ندارد.·
بياييد هزينه‌ي پروژه‌هاي سدسازي را با كل هزينه‌ي آموزش در كشور مقايسه كنيم!·
آيا دولت بدون كارشناسانِ خودي مي‌تواند اثبات كند كه سدسازي‌ها ضرورتي اجتناب‌ناپذيرند؟!·
مجوّز سازمان ميراث فرهنگي براي آب‌گيريِ سد سيوند، مجوّز مردم و متخصصانِ مستقل نيست!· با استفاده‌ي بهينه از آب و ارتقاي روش‌هاي آبياري نيازي به هيچ سدي نخواهيم داشت! ·
سازمان ميراث فرهنگي تنها به قاضي رفته است!·
هر تمدن تاريخي، حتي يك تمدن گمنام، شايسته‌ي صيانت و حفاظت است.·
ما چه مي‌گوييم: درد دل صدها هزار ايراني دردمند! ما چه مي‌خواهيم: پاسخ‌گويي دموكراتيك و شفاف.·
حفاظت از ميراث فرهنگي و زيست محيطيِ كشور، وظيفه‌اي جدي و آزموني مهم براي كارآيي دولت.·
.حفظ ميراث فرهنگي، صيانت از مرزهاي فرهنگي يك كشور است. آيا اهميت آن از حفظ مرزهاي جغرافيايي كمتر است؟
شعارهای شفاهی:
مشايی، مشايی، استعفا! استعفا!
سازمان ِ بی لياقت، خجالت! خجالت!
رئيس ِ بی کفايت، خجالت! خجالت!
 Posted by Picasa<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?