Friday, June 09, 2006

 

پيوستي بر درآمد ِ 371: بزرگداشت نويسنده ي نامدار در ميهنش


مراسم ششمین سالگرد درگذشت هوشنگ گلشیری برگزارشد.


شش سال از مرگ ِ هوشنگ گلشیری نویسنده ي ِ برجسته گذشت.


فرزانه طاهری، مترجم و همسر ِ هوشنگ گلشیری، در مصاحبه با رادیو فردا، درباره ي ِ مراسم ِ ششمین سالگرد ِ درگذشت ِ او گفت:


"مانند سال های گذشته بیشتر، کانون نویسندگان برنامه ها را برعهده گرفتند و سخنرانی هایی انجام شد.
بنیاد هوشنگ گلشیری در سال گذشته اعلام کرد كه در خردادماه امسال، همزمان با ششمین سالمرگ ِ هوشگ گلشیری، نشست هایی را برای نقد و بررسی آثار او برگزار خواهد کرد."
خانم طاهری می افزاید:
"متاسّفانه، هم برخی دوستان به وعده های خود عمل نکردند و هم برخی خیلی دیر فرستادند؛ ضمن این که از چند روز ِ دیگر بازی های فوتبال شروع می شود و مملکت کُلاّ تعطیل است.".
 Posted by Picasa<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?