Sunday, April 09, 2006

 

307. "خليج فارس" نامي هميشگي و تغييرناپذير (يك استاد ِ استراليايي)

يادداشت ويراستار


سرانجام حق به حق دار مي رسد. با همه ي شبهه افكني هاي برخي از دولت مردان و نظاميان كشورهاي باختري و رسانه هاي خبري ي سخنگوي آنان و نهادهاي وابسته اي همچون نشنال جئوگرافيك در سالهاي اخير در مورد ِ نام ِ خليج فارس و كاربرد ِ توطئة آميز ِ نامي ساختگي به جاي آن، هنوز هم دانشي مردان ِ آگاه و با انصاف و داراي وجدان بي غلّ و غشّ ِ انساني در غرب و سرزمينهاي وابسته به جهان سياسي ي غرب يافت مي شوند كه حقّ را از باطل، باز مي شناسند و راستي را قرباني ي دروغ نمي كنند.
امروز با خشنودي خبريافتم كه دانيل پاتز، استاد دانشگاه سيدني ي استراليا به تازگي در يك گردهمايي ي دانشگاهي در مادريد ِ اسپانيا بر هميشگي بودن و ديگرگوني پذير نبودن ِ نام ِ درست و تاريخي ي خليج فارس تأكيد ورزيده و آشكارا به غربيان مغلطه كار اعلام داشته است كه آب در هاون مي كويند و از تلاشهاي عبث خويش، طرْفي برنخواهند بست.
با سپاس از اين استاد ِ روشن بين و حق شناس و تشكّر از دوست ارجمند آقاي خسرو باقرپور كه گزارش ِ سخنراني ي استاد استراليايي در مادريد را به اين دفتر فرستاده است، متن ِ آن را كه در تارنماي خبري ي اخبار روز درج گرديده، براي آگاهي ي دوستداران ايران و حق شناسان، در پي مي آورم.
ج. د.

دوشنبه 21 فروردين 1385
(دهم آوريل 2006)


یک محقق استرالیایی و استاد کرسی "باستان‌شناسی خاورمیانه" در دانشگاه سیدنی اعلام کرد:
هیچکس قادر نیست، نام خلیج فارس را تغییر دهد


اخبار روز: http://www.iran-chabar.de/يکشنبه ۲۰ فروردين ۱٣٨۵ - ۹ آوريل ۲۰۰۶

يك محقق استراليايي در مسايل خاورميانه تاكيد كرد: نام خليج فارس در اسناد تاريخي و افكار عمومي جهان چنان جا افتاده و محكم است كه هيچكس، هرگز قادر نخواهد بود نام آن را تغيير دهد. "دانيل پوتس" ‪ Daniel Potts‬استاد دانشگاه سيدني استراليا كه براي شركت در كنفرانس بين‌المللي " باستان ‌شناسي خاورميانه و خاور نزديك " به مادريد پايتخت اسپانيا سفر كرده است، در گفت‌ وگو با خبرنگار ايرنا اين مطلب را عنوان كرد. وي افزود: واكنشهاي جهاني به اقدام چندي پيش موسسه آمريكايي "نشنال جئوگرافي" براي تغيير نام خليج فارس و عقب‌نشيني اين موسسه، گواه روشني است كه هرگونه تلاش در اين زمينه نافرجام خواهد ماند. وي اطمينان داد كه ديگر هيچگاه اقدام موسسه "نشنال جئوگرافي" درباره خليج فارس از سوي هيچ فرد يا موسسه معتبري در جهان تكرار نخواهد شد. اين باستان ‌شناس استراليايي تصريح ‌كرد: اگر از برخي كشورهاي عربي بگذريم، همه كارشناسان، مورخان، رسانه‌ها و مردم جهان، هر روز چند بار نام خليج فارس را مي‌شنوند و بكار مي‌برند، زيرا غرب دستكم از دوران حمله اسكندر مقدوني به ايران، نام خليج فارس را شناخته و در اسناد خود ثبت كرده‌ است. پوتس كه خود يكبار در دهه ‪ ۱۹۹۰‬ميلادي، مقاله‌اي را درباره خليج فارس نوشته و در آن از اين منطقه با عنوان "خليج عربي" ياد كرده بود، اين موضوع را يك اشتباه علمي وناشي از زندگي دركشورهاي عربي دانست كه به گفته وي،نام خليج فارس را به گونه‌اي ديگر مطرح مي‌كنند. اين استاد دانشگاههاي استراليا گفت: واكنش جهاني به اقدام موسسه "نشنال جئوگرافي" مرا به تعمق درباره نام "خليج فارس" واداشت وپس ازتحقيق و بررسي به اين نتيجه رسيدم كه نام اين خليج ، هميشه خليج فارس بوده است. پوتس كه استاد كرسي "باستان‌شناسي خاورميانه" در دانشگاه سيدني است، گفت: " پس از آن، من به مطالعات بيشتر تاريخي و باستان‌شناسي درباره ايران علاقه‌مند شدم و از آن زمان، بارها به ايران سفر كرده‌ام." وي خاطرنشان كرد كه در همين راستا، در چارچوب قرارداد همكاري سازمان ميراث فرهنگي ايران و دانشگاه سيدني،از پنج سال پيش به كاوشهاي باستان- شناسي با همكاري محققان ايراني در شهرستان ممسني استان فارس پرداخته و هر چه زمان بيشتر مي‌گذرد، بيشتر به عظمت و بزرگي تمدن ايران پي مي‌برد. اين محقق استراليايي تصريح كرد: ما در اين تلاشها نه تنها بقايا، نقشينه‌ها و سفالهاي بسياري متعلق به شش هزار سال پيش در ايران يافته‌ايم، بلكه نوامبر گذشته به وجود يك ساختمان بزرگ از دوران "ايلاميها" در زير تپه‌اي در اين منطقه برخورديم كه ادامه تحقيقات براي بيرون كشيدن آن از زير خاك، نشانه ديگري از عظمت فرهنگي و تمدني ايران خواهد بود. پوتس تصريح كرد: جايگاه ايران در طول تاريخ در فرهنگ و تمدن بشري به اندازه‌اي است كه نه تنها هيچكس نمي‌تواند اين كشور را ناديده بگيرد، بلكه هر روز بر ميزان علاقه و گرايش مورخان و باستان‌شناسان به كاوشها و تحقيقات بيشتر درباره اين گوهر تمدن جهان بيشتر مي‌شود. اين محقق ايران باستان در دانشگاه سيدني استراليا گفت كه باستان شناسان بسياري را در كشورهاي مختلف غربي مي‌شناسد كه خود و دانشجويانشان هر روز بيشتر به ايران شناسي علاقه‌مند مي‌شوند. پوتس به همين دليل در كنگره بين‌المللي باستان شناسان خاورميانه و خاور نزديك در دانشگاه "آئوتوناما" ي مادريد كه جمعه گذشته پس از پنج روز فعاليت پايان يافت، سخنراني خود را با عنوان "چشم‌اندازهايي بر هنر و صنايع خاور نزديك باستان" با محوريت ايران ارايه كرد. اين كنفرانس با حضور نزديك به ‪ ۵۰۰‬باستان‌شناس ازكشورهاي مختلف جهان برگزار شد. حدود هفت نفراز استادان و باستان شناسان ايراني نيز در اين كنفرانس شركت داشتند. نقش اصلي پوستر كنفرانس، " بقاياي تخت‌جمشيد" ايران بود.
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?